TTHC_29/THU_T: Đơn vị quản lý đối tượng ký hợp đồng đóng BHYT cho đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc pptx

4 263 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 06:20

TTHC_29/THU_T: Đơn vị quản lý đối tượng ký hợp đồng đóng BHYT cho đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BHXH tỉnh Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại BHXH tỉnh Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Mẫu 05 - TBH " Hợp đồng đóng BHYT" Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cơ quan quản lý người tham gia BHYT - Lập danh sách người tham gia BHYT (Mẫu 02b – TBH) nộp cho cơ quan BHXH. - Ký hợp đồng đóng BHYT (Mẫu 05-TBH) với cơ quan quản lý người tham gia BHYT. 2. Đối với cơ quan BHXH - Tiếp nhận danh sách, kiểm tra đối tượng tham gia BHYT. - Ký hợp đồng đóng BHYT với cơ quan quản lý người tham gia BHYT. ¬- In, cấp thẻ BHYT trả cho cơ quan quản lý người tham gia BHYT Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Mẫu 02b - TBH "Danh sách đối tượng tham gia BHYT" 2. Mẫu 05 - TBH " Hợp đồng đóng BHYT" Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu 02b - TBH "Danh sách đối tượng tham gia BHYT" Quyết định số 902/QĐ- BHXH ng Quyết định số 1333/QĐ- BHXH n 2. Mẫu 05 - TBH " Hợp đồng đóng BHYT" Quyết định số 902/QĐ- BHXH ng Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 1333/QĐ- BHXH n Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . TTHC_ 29/THU_ T: Đơn vị quản lý đối tượng ký hợp đồng đóng BHYT cho đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm. nộp cho cơ quan BHXH. - Ký hợp đồng đóng BHYT (Mẫu 05-TBH) với cơ quan quản lý người tham gia BHYT. 2. Đối với cơ quan BHXH - Tiếp nhận danh sách, kiểm tra đối tượng tham gia BHYT. - Ký. tra đối tượng tham gia BHYT. - Ký hợp đồng đóng BHYT với cơ quan quản lý người tham gia BHYT. ¬- In, cấp thẻ BHYT trả cho cơ quan quản lý người tham gia BHYT Hồ sơ Thành phần hồ sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: TTHC_29/THU_T: Đơn vị quản lý đối tượng ký hợp đồng đóng BHYT cho đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc pptx, TTHC_29/THU_T: Đơn vị quản lý đối tượng ký hợp đồng đóng BHYT cho đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc pptx, TTHC_29/THU_T: Đơn vị quản lý đối tượng ký hợp đồng đóng BHYT cho đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay