Các lý luận cơ bản trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển.DOC

36 978 7
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2012, 13:31

Các lý luận cơ bản trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển Đề án môn học Bảo hiểm - K4Mục lục.Lời mở đầu 2I. Giới thiệu chung về nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) vận chuyển bằng đờng biển. 41. Sự ra đời và phát triển. 42. Đặc điểm của hàng hóa XNK vận chuyển bằng đờng biển và sự cần thiết phải bảo hiểm. 5II. Rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đờng biển. 61. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hóa XNK. 62. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa XNK. 10III. Trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình vận chuyển hàng hóa XNK bằng đờng biển. 141. Trách nhiệm của ngời bán hàng hóa (ngời xuất khẩu). 142. Trách nhiệm của ngời mua (ngời nhập khẩu). 153. Trách nhiệm của ngời chuyên chở. 164. Trách nhiệm của ngời mua bảo hiểm. 165. Trách nhiệm của ngời bảo hiểm. 17IV. Điều khoản bảo hiểm hàng hóa. 181. Điều khoản bảo hiểm C (ICC C). 182. Điều khoản bảo hiểm B (ICC B). 183. Điều khoản bảo hiểm A (ICC A). 184. Điều khoản bảo hiểm chiến tranh. 185. Điều khoản bảo hiểm đình công. 19V. Hợp đồng bảo hiểm. 19VI. Một số vấn đề về bảo hiểm hàng hóa XNK ở Việt Nam. 211Đề án môn học Bảo hiểm - K4Kết luận. 25Lời mở đầuNhiều năm gần đây, đất nớc ta đang trên đà phát triển kinh tế, hòa nhập với cộng đồng các quốc gia trên toàn cầu. Với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà n-ớc đã tạo điều kiện cho hoạt động ngoại thơng nói chung và nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu nói riêng ngày càng mở rộng và phát triển, chiếm một vị trí quan trọng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.Trong ngoại thơng, việc buôn bán hàng hóa xuất nhập khẩu thờng dùng ph-ơng tiện chuyên chở là tàu biển. Dùng phơng thức này nhiều u điểm tuy nhiên lại một số hạn chế rất lớn đó là trong quá trình vận chuyển thờng gặp rất nhiều rủi ro. Vì vậy nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đã ra đời trên sở tồn tại khách quan của các loại rủi ro và tổn thất đó. Thực chất của bảo hiểm ở đây là việc phân chia tổn thất của một hay một số chủ hàng cho tất cả các chủ hàng tham gia bảo hiểm. Việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK không chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho chủ tàu, chủ hàng . mà còn gián tiếp tác động đến nền kinh tế nh : thu hút nguồn ngoại tệ, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nớc .Trên thế giới nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK ra đời từ rất lâu và hiện nay vẫn tồn tại và phát triển không ngừng. Hiện nay bảo hiểm hàng hóa XNK đã trở thành tập quán thơng mại quốc tế. Không ai thể hình dung đợc hoạt động ngoại thơng và cụ thể là vận tải đờng biển mà lại không bảo hiểm, không một thơng nhân kinh doanh hàng hóa XNK nào lại không mua bảo hiểm cho hàng hóa của mình.ở Việt Nam bảo hiểm hàng hóa XNK là nghiệp vụ bảo hiểm đầu tiên (do Bảo Việt triển khai). Trong thời kỳ bao cấp bảo hiểm hàng hóa XNK cha đợc quan tâm nhận thức đầy đủ. Thế nhng từ khi bớc vào chế thị trờng, nhất là trong những năm gần đây, với sự tồn tại của nhiều doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 2Đề án môn học Bảo hiểm - K4kinh tế và sự phát triển không ngừng của ngành ngoại thơng Việt Nam đã tạo ra nhu cầu bảo hiểm hàng hóa XNK ngày càng lớn. Do đó ngành bảo hiểm phải sự thay đổi kịp thời để đáp ứng đợc những nhu cầu mới.Xuất phát từ tầm quan trọng của bảo hiểm hàng hóa XNK trong nề kinh tế nhất là trong giai đoạn nền kinh tế mở cửa. Trong quá trình học các môn chuyên ngành bảo hiểm, em đã chọn đề tài : Các luận bản trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đờng biển. Việc nghiên cứu đề tài này sẽ làm rõ một số luận về những rủi ro, tổn thất của bảo hiểm và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình chuyên chở hàng hóa XNK.Đề án của em đã đợc sự quan tâm giúp đỡ tận tình của giáo hớng dẫn Th.S Nguyễn Thị Hải Đờng. Em xin chân thành cảm ơn đã giúp em hoàn thành đề án này.Tuy nhiên trong quá trình tiếp cận với vấn đề này, em đã hết sức cố gắng nghiên cứu và học hỏi nhng vì đang còn là sinh viên nghiên cứu luận, thời gian tiếp xúc với thực tế còn ít ỏi nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong đợc sự chỉ dẫn của để đề án đợc hoàn chỉnh hơn.Xin chân thành cảm ơn !3Đề án môn học Bảo hiểm - K4I. Giới thiệu chung về nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển đờng biển1. Sự ra đời và phát triểnBảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đờng biển là một trong những nghiệp vụ của bảo hiểm hàng hải, do vậy sự ra đời của bảo hiểm hàng hóa XNK cũng bắt nguồn từ sự ra đời của bảo hiểm hàng hải.Bảo hiểm hàng hải là loại hình bảo hiểm ra đời sớm nhất và nó phát triển cùng với sự phát triển của hàng hóa và ngoại thơng.Từ thế kỷ thứ 5 trớc công nguyên, trong vận chuyển hàng hóa đờng biển ngời ta đã dùng cách chia nhỏ những lô hàng gửi lên nhiều thuyển để chuyên chở. Khi đó mỗi thuyền sẽ chở hàng của nhiều thơng nhân. Nếu tổn thất xảy ra ở một thuyền nào đó thì mỗi thơng nhân chỉ bị mất một số hàng hóa nhất định. Đây chính là manh nha của hình thức phân tán rủi ro.Khoản thế kỷ 14, thơng mại và giao lu hàng hóa đờng biển phát triển. Ngày càng nhiều tổn thất rủi ro xảy ra cho những con tàu đi biển. ở ý đã xuất hiện hình thức vay vốn để buôn bán mang tính chất vay mợn phiêu lu. Đó là hình thức các chủ tàu hoặc chủ hàng ký quỹ với nhà băng bằng chính con tàu hoặc hàng hóa cuả họ. Cách ký quỹ này qui định rằng nếu tàu và hàng hóa đến bến cảng cuối cùng an toàn thì phải trả cho nhà băng cả vốn lẫn lãi nhng lãi này là rất nặng; còn nếu bị tổn thất trên đờng vận chuyển thì nhà băng thể xóa bỏ hoàn toàn hoặc một phần khoản nợ tùy theo mức độ thiệt hại xảy ra. Phần dôi ra của khoản lãi nặng trên và khoản lãi vay thông thờng chính là khoản phí bảo hiểm trá hình. Sau này chế độ vay mợn phiêu lu đã chuyển dần thành bảo hiểm hàng hải. Bảo hiểm hàng hải 4Đề án môn học Bảo hiểm - K4đã ra đời với t cách một nghề riêng. Từ đó những đạo luật và các điều khoản về bảo hiểm hàng hải đợc ban hành và dần đợc áp dụng phổ biến.Dần dần trung tâm buôn bán cũng nh lĩnh vực bảo hiểm hàng hải chuyển dần từ ý sang Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha rồi chuyển dần vào Hà Lan, Anh Đức.Thế kỷ 17 nớc Anh là một trong những nớc sự phát triển về thơng mại và hảng hải cao, ngành ngoại thơng phát triển với đội tàu buôn lớn nhất thế giới. Do đó nớc Anh cũng là nớc sớm những nguyên tắc, thể lệ về bảo hiểm hàng hải và đợc nhiều nớc trên thế giới áp dụng. ở Anh, các nhà buôn thờng gặp nhau tại quán cà phê để trao đổi tin tức về các chuyến tàu vận chuyển hàng đờng biển. Năm 1863, Edward Lloyd mở quán cà phê tại London. Đây là nơi gặp gỡ thờng xuyên của các nhà buôn đồng thời là trung tâm cung cấp thông tin vận chuyển đ-ờng biển. Năm 1871, quán cà phê này đã trở thành một tổ chức của các nhà bảo hiểm và đổi tên thành Lloyds. Hoạt động của Lloyds ngày càng mở rộng và dần đi vào hoành chỉnh. Năm 1879, các hội viên của Lloyds đã thu thập tất cả các nguyên tắc bảo hiểm hàng hải qui thành một hợp đồng chung gọi là hợp đồng Lloyd. Hợp đồng này đợc Quốc hội Anh thông qua và đợc nhiều nớc trên thế giới áp dụng.Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của ngoại thơng kéo theo sự phát triển của hoạt động XNK. Từ đó nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải cũng nh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đờng biển tăng mạnh không ngừng.2. Đặc điểm của hàng hóa vận chuyển bằng đờng biển và sự cần thiết phải bảo hiểm.Từ ngàn xa, con ngời đã biết lợi dụng đại dơng rộng lớn làm các tuyến đờng giao thông để chuyên chở hành khách và hàng hóa. Ngày nay, việc vận chuyển hàng hóa bằng đờng biển càng trở nên phổ biến và đã đóng vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa ngoại thơng. Khối lợng hàng hóa buôn bán đờng biển trên thế giới không ngừng tăng trong những năm qua. Năm 1997, trên thế giới 5Đề án môn học Bảo hiểm - K4khối lợng hàng hóa vận chuyển bằng đờng biển tăng 4,1% so với năm 1996 và đạt 4953 triệu tấn.Vận chuyển hàng hóa đờng biển đóng vai trò quan trọng nh vậy do nhiều u điểm nh thích hợp vận chuyển hầu hết các loại hàng hóa, năng lực vận chuyển lớn. Mặt khác, do diện tích mặt biển rất rộng, chiếm 2/3 tổng diện tích trái đất nên con đờng vận tải trên biển lớn, nhiều tàu thể chạy trên cùng một tuyến đờng vào cùng một thời gian, chi phí đầu t xây dựng các tuyến đờng hàng hải thấp . Do đó đã làm phí vận chuyển thấp nhất so với các loại phơng thức vận tải khác.Tuy nhiên, bên cạnh những u điểm nh vậy, vận tải đờng biển vẫn còn một số nhợc điểm đó là tốc độ các tàu biển thấp (hiện nay tốc độ của các tàu chở hàng chỉ khoảng 14-20 hải lý/giờ, 1 hải = 1,852km) và vận tải biển còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên. Thời tiết khí hậu trên biển nh bão, lốc, sóng thần . đều ảnh hởng trực tiếp đến hàng hóa và hành trình con tàu. Thông thờng các con tàu thờng gặp phải những rủi ro, sự cố bất ngờ nh chìm, đắm, đâm va vào nhau, đâm va vào đá ngầm . Vì hành trình trên biển kéo dài nên xác suất rủi ro tai nạn trên biển càng cao, giá trị tổn thất trên biển thờng lớn nhng việc ứng cứu rủi ro, tai nạn lại rất khó khăn. Theo thống kê của các công ty bảo hiểm hàng tháng trên thế giới khoảng 300 tàu biển gặp tai nạn trong đó nhiều trờng hợp tổn thất toàn bộ.Trớc tình hình đó, cần một ngời đứng ra gánh chịu bớt một phần rủi ro cho họ. Đó chính là nhà bảo hiểm. Nh vậy, bảo hiểm nói chung và bảo hiểm hàng hóa XNK nói riêng ra đời trên sở tồn tại khách quan của các rủi ro tai nạn ngẫu nhiên đó. Thực chất của bảo hiểm ở đây là phân chia tổn thất của một hay một số chủ hàng cho tất cả các chủ hàng tham gia bảo hiểm cùng gánh chịu. Bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đờng biển ngày càng cho thấy rõ rằng nó là một bộ phận không thể tách rời của hoạt động XNK, là một sự cần thiết khách quan, đáp ứng đợc nhu cầu an toàn cho các chủ hàng, tạo tâm an tâm cho họ, giúp họ khắc phục đợc hậu quả do tai nạn gây ra, ổn định đợc sản xuất kinh doanh .Phải bảo hiểm hàng hóa XNK là vì:6Đề án môn học Bảo hiểm - K4- Hàng hóa XNK phải vợt qua biên giới quốc gia của một hay nhiều nớc, chủ hàng không thể áp tải trực tiếp hàng hóa.- Vận tải gặp nhiều rủi ro tổn thất vợt quá sự kiểm soát của con ngời.- Ngời chuyên chở, theo hợp đồng chỉ chịu trách nhiệm về tổn thất hàng hóa trong một phạm vi nhất định, còn nhiều rủi ro khác mà ngời chuyên chở không chịu trách nhiệm.- Hàng hóa XNKhàng hóa giá trị cao.- Mua bảo hiểm cho hàng hóa XNK chuyên chở bằng đờng biển là một tập quán quốc tế.ii. rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đờng biển1. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đờng biển.Rủi ro là những tai nạn, tai họa, sự cố xảy ra bất ngờ, ngẫu nhiên hoặc những mối đe dọa nguy hiểm khi xảy ra thì gây tổn thất cho đối tợng bảo hiểm.Ví dụ: tàu gặp bão làm hàng ớt, hỏng .Trong cuộc sống sinh hoạt cũng nh trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, dù đã luôn chú ý ngăn ngừa đề phòng nhng con ngời vẫn nguy gặp phải những tai nạn, sự cố bất ngờ gây thiệt hại về ngời và tài sản. Việc vận chuyển hàng hóa trên biển là một trong những trờng hợp thờng gặp rủi ro bất ngờ không lờng trớc đợc. Rủi ro trên biển phần lớn là do thiên tai. Mặc dù ngày nay các phơng tiện dự báo thời tiết đã rất hiện đại nhng vẫn những hiện tợng vợt quá sự kiểm soát của con ngời.Tàu chở hàng trên biển thể gặp một số rủi ro nh chìm đắm, mắc cạn, cớp biển . và thể chia những rủi ro thành những loại sau:Loại 1: Nhóm rủi ro đ ợc bảo hiểm . Đợc chia thành 2 nhóm:- Nhóm rủi ro chính7Đề án môn học Bảo hiểm - K4- Nhóm rủi ro thông thờng đợc bảo hiểm.a. Nhóm rủi ro chính:Nhóm rủi chính là những rủi ro bản đợc bảo hiểm ngay từ những ngày đầu sơ khai của bảo hiểm hàng hải. Những rủi ro thuộc nhóm này thờng xảy ra bất ngờ, ngẫu nhiên là nguồn đe dọa chủ yếu và gây ra thiệt hại lớn cho hàng hóa.Bao gồm các rủi ro sau:- Mắc cạn:Đây là hiện tợng đáy tàu sát đáy biển hoặc chạm vào một chớng ngại vật khác làm tàu không chạy đợc và phải nhờ ngoại lực tàu mới nổ hoặc thoát khỏi mắc cạn.Nếu tàu bị mắc can thì thờng gây ra những tổn thất lớn cho hàng hóa. Ví dụ: hàng hóa là thực phẩm, nông sản thì ngoài nguy bị dập nát, hỏng không thể sử dụng đợc thì nó còn nguy bị ôi, thiu . do thời gian thoát khỏi mắc cạn là dài. Hoặc hàng hóa là máy móc thì khả năng là phải vứt bớt xuống biển để làm nhẹ tàu, giúp tàu thoát khỏi chỗ cạn.Rủi ro mắc can là nguyên nhân gián tiếp gây tổn thất thì vẫn thuộc phạm vi bảo hiểm.- Chìm đắm:Đây là hiện tợng tàu chìm hẳn xuống nớc, không chạy đợc và hành trình chấm dứt.Nếu tàu chỉ ngập một phần hoặc còn bập bềnh trên mặt nớc thì không coi là đắm. Nếu tàu chở những vật thể nổi nh thùng rỗng, nút chai . khiến tàu không thể tiếp tục hành trình, cũng không chìm hẳn thì trờng hợp này đợc coi là đắm.- Cháy:Cháy là hiện tợng oxy hóa hàng, vật thể khác trên tàu tỏa nhiệt cao.Rủi ro cháy xảy ra trên biển thờng gây tổn thất lớn vì khó dập tắt đợc (dùng nớc biển chữa cháy thì thể nớc biển sẽ làm h hỏng những hàng hóa khác).Bảo hiểm chỉ bồi thờng cháy do nguyên nhân khách quan nh do thiên tai, do sơ suất của con ngời không phải là ngời đợc bảo hiểm, . trong quá trình chữa 8Đề án môn học Bảo hiểm - K4cháy làm một số hàng hóa khác bị tổn thất thì vẫn thuộc trách nhiệm phải bồi th-ờng của nhà bảo hiểm.Bảo hiểm không bồi thờng trờng hợp bốc cháy tự phát.- Đâm vaĐâm va là hiện tợng tàu va chạm với các vật thể chuyển động hay cố định.Khi xảy ra tai nạn đâm va, hàng hóa trên tàu sẽ bị đổ vỡ, h hỏng giảm giá trị sử dụng, giá trị thơng mại. Do đó nhà bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm với mọi tổn thất về hàng hóa do tai nạn đâm va gây ra.Tóm lại, nhóm rủi ro chính gồm 4 rủi ro chủ yếu trên. Những rủi ro này đợc bảo hiểm ở mọi điều kiện bảo hiểm.b. Nhóm rủi ro thông thờng đợc bảo hiểmNhững rủi ro này không phải ngẫu nhiên và bất ngờ nhng nó nằm ngoài ý muốn ngời đợc bảo hiểm. Bao gồm các rủi ro sau:- Hành vi phi pháp của thuyền trởng và thuỷ thủ đoàn.Hành vi phi pháp bao gồm ý đồ Xảo trá, lừa gạt hay cố ý gây nên tổn thất với hàng hóa. Những hành vi phạm pháp không bao gồm những sai lầm về cách xét đoán, cách giải quyết vấn đề hay những sai lầm do bất cẩn. Thuyền trởng làm theo lệnh của chủ tàu hoặc chủ hàng thì không phải là hành vi phi pháp. Thuyền trởng hoặc thủy thủ cổ phần trong con tàu đang lái và hành động làm hại đến các cổ phần khác thì đợc coi là hành vi phi pháp (trừ tổn thất gây ra cho cổ phần của chính họ).- Mất tíchLà hiện tợng con tàu không đến đợc cảng qui định và sau một thời gian hợp vẫn không nhận đợc tin tức về con tàu. ở Việt Nam luật hàng hải qui định thời gian để tuyên bố tàu mất tích là 3 lần thời gian hành trình nhng không lớn hơn 3 tháng. Nếu chiến tranh thì cho phép không quá 6 tháng. ở Anh, thời gian hợp là 2 lần thời gian hành trình nhng không ít hơn 2 tháng và không nhiều hơn 6 tháng.9Đề án môn học Bảo hiểm - K4Khi tàu bị coi là mất tích thì hàng hóa cũng đợc coi là tổn thất toàn bộ thực tế vì vậy nhà bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thờng.- Vứt hàng hóa xuống biểnLà hành động ném hàng hóa xuống biển để làm nhẹ tàu làm cân đối tàu, hay cứu tàu khi bị nguy đe dọa thực sự đến hành trình.Vứt hàng xuống biển thuộc trách nhiệm bồi thờng của nhà bảo hiểm. Tuy nhiên vứt những hàng hóa bị h hỏng (do nội tỳ, thời tiết xấu . là ảnh hởng đến chất lợng hàng hóa) thì không thuộc phạm vi đợc bồi thờng.-Mất cắp, giao thiếu hàng.Mất cắp là hiện tợng hàng bị mất nguyên kiện hoặc bị cậy phá bao bì để lấy hàng hóa bên trong.Giao thiếu hàng hoặc không giao hàng là hiện tợng hàng không đợc giao tại cảng đến và không rõ nguyên nhân.Việc xác định hàng bị mất cắp hay giao thiếu hàng là rất khó nên công ty bảo hiểm bồi thờng cho cả 2 loại rủi ro này.Nếu giao thiếu hàng do hàng bị rách, vỡ, kém phẩm chất vì không chịu đựng đợc trong quá trình vận chuyển thì nhà bảo hiểm không bồi thờng.Loại 2: Rủi ro phụRủi ro phụ là những rủi ro thể phát sinh chủ yếu đối với hàng hóa vận chuyển. Rủi ro này thông thờng đợc bảo hiểm ở điều kiện mọi rủi ro.H hại xảy ra mà nguyên nhân là một sơ xuất nào đó không là lỗi của ngời đ-ợc bảo hiểm thì thuộc rủi ro đọc bảo hiểm. Nếu h hại gây nên do bản thân hàng hóa, tự hàng hóa bị hỏng thì thuộc rủi ro loại trừ.Rủi ro phụ bao gồm các rủi ro sau:- Hấp hơi là hiện tợng hơ nớc thoát ra từ hàng hóa làm hàng hóa bị ẩm mốc, h hỏng.- Nóng là hiện tợng hàng hóa bị nóng lên do ảnh hởng từ hàng hóa khác hay bị ảnh hởng từ buồng ót của tàu (xếp hàng gần khoang máy tàu). Hiện tợng nóng 10[...]... của hoạt động XNK. Từ đó nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải cũng nh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đờng biển tăng mạnh không ngừng.2. Đặc điểm của hàng hóa vận chuyển bằng đờng biển và sự cần thiết phải bảo hiểm. Từ ngàn xa, con ngời đà biết lợi dụng đại dơng rộng lớn làm các tuyến đờng giao thông để chuyên chở hành khách và hàng hóa. Ngày nay, việc vận chuyển hàng hóa bằng đờng biển... văn bản, trong đó ngời bảo hiểm cam kết sẽ bồi thờng cho ngời tham gia bảo hiểm các tổn thất hàng hóa theo các điều kiện bảo hiểm đà ký kết, còn ngời tham gia bảo hiểm cam kết trả phí bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đờng biển thực chất cũng là một hợp đồng kinh tế, nó ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia. Cụ thể ngời tham gia bảo hiểm trách nhiệm chuẩn bị hàng. .. là vận tải đờng biển mà lại không bảo hiểm, không một thơng nhân kinh doanh hàng hóa XNK nào lại không mua bảo hiểm cho hàng hóa của mình.ở Việt Nam bảo hiểm hàng hóa XNK là nghiệp vụ bảo hiểm đầu tiên (do B¶o ViƯt triĨn khai). Trong thêi kú bao cÊp bảo hiểm hàng hóa XNK cha đợc quan tâm nhận thức đầy đủ. Thế nhng từ khi bớc vào chế thị trờng, nhất là trong những năm gần đây, víi sù tån... trách nhiệm bảo hiểm ngời bảo hiểm trách nhiệm tiến hành giám định, bồi thờng tổn thất của hàng hóa và đòi ngời thứ ba nếu họ gây ra tổn thất này. ngời bảo hiểm phải làm công tác bồi thờng theo đúng nguyên tắc chính xác, kịp thời, khách quan và trung thực.iv. đIều khoản bảo hiểm hàng hóa. Trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đờng biển, hiện nay các công ty bảo hiểm trên thế... Điều kiện bảo hiểm: phạm vi bảo hiểm càng hẹp thì tỷ lệ phí càng thấp.v. Một số vấn đề về bảo hiểm hàng hoá XNK ở Việt Nam Bảo hiểm hàng hóa XNK là nghiệp vụ bảo hiểm đầu tiên ở Việt Nam do Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) triển khai, ngày nay đà trở thành một nghiệp vụ truyền thống của ngành bảo hiểm Việt Nam. Trớc đây, trong thêi kú bao cÊp ë níc ta, hµng hãa XNK không mua bảo hiểm. Bởi... tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đờng biển1. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đờng biển.Rủi ro là những tai nạn, tai họa, sự cố xảy ra bất ngờ, ngẫu nhiên hoặc những mối đe dọa nguy hiểm khi xảy ra thì gây tổn thất cho đối tợng bảo hiểm. Ví dụ: tàu gặp bÃo làm hàng ớt, hỏng Trong cuộc sống sinh hoạt cũng nh trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày,... điểm xuất phát ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thờng và kết thúc vào lúc hàng hóa đợc dỡ khỏi phơng tiện chuyên chở tạI nơI đến ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Ngời bảo hiểm sẽ cấp đơn cho ngời mua bảo hiểm sau khi đà thu phí bảo hiểm, kiểm tra các chứng từ xem ngời mua bảo hiểm khai trong các thủ tục đúng không Khi xảy... trong vận chuyển hàng hóa ngoại thơng. Khối lợng hàng hóa buôn bán đờng biển trên thế giới không ngừng tăng trong những năm qua. Năm 1997, trên thế giới 5 Đề án môn học Bảo hiểm - K4Đó là các công ty : Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt), công ty bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh (Bảo Minh), công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO), PetrolVietNam insurance Company (PVIC), công ty bảo hiểm. .. giám định bảo hiểm. 21 Đề án môn học Bảo hiểm - K4khối lợng hàng hóa vận chuyển bằng đờng biển tăng 4,1% so với năm 1996 và đạt 4953 triệu tấn. Vận chuyển hàng hóa ®êng biĨn ®ãng vai trß quan träng nh vËy do nhiều u điểm nh thích hợp vận chuyển hầu hết các loại hàng hóa, năng lực vận chuyển lớn. Mặt khác, do diện tích mặt biển rất rộng, chiếm 2/3 tổng diện tích trái đất nên con đờng vận tải... với hàng xuất. Cần các hình thức liên kết, liên doanh giữa các nhà XNK, vận tải và bảo hiểm nhằm phối hợp đồng bộ các hoạt động đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK. 3355%: Thị phần của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam 35,5%: Thị phần của Bảo Minh2,9%: Thị phần của PJICO2,1%: Thị phần của Công ty Bảo hiểm Sài Gòn1,7%: Thị phần của Công ty Bảo hiểm Bảo . hàng hóa XNK vận chuyển bằng đờng biển và sự cần thiết phải bảo hiểm. 5II. Rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đờng biển. . thất trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đờng biểnTổn thất trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đờng biển là những thiệt hại, h hỏng, mất mát của hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các lý luận cơ bản trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển.DOC, Các lý luận cơ bản trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển.DOC, Các lý luận cơ bản trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển.DOC, Sự ra đời và phát triển, Rủi ro trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đờng biển., Căn cứ vào mức độ và qui mô của tổn thất, tổn thất đợc chia làm hai, Căn cứ vào trách nhiệm đối với tổn thất. Tổn thất đợc chia thành 2 loại., Trách nhiệm của ngời bán hàng hóa ngời xuất khẩu, Trách nhiệm của ngời mua ngời nhập khẩu Trách nhiệm của ngời chuyên chở., Trách nhiệm của ngời mua bảo hiểmcũng là ngời đợc bảo hiểm, Trách nhiệm của ngời bảo hiểm. Điều kiện bảo hiểm C ICC C Điều kiện bảo hiểm B ICC B, Điều kiện bảo hiểm A ICC A Điều kiện bảo hiểm chiến tranh Điều kiện bảo hiểm đình công.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay