Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO

95 239 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 01:17

Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO Trờng Đại học ngoại thơng Khoa kinh tế ngoại thơng Khoá luận tốt nghiệp Đề tài: Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam trớc yêu cầu gia nhập tổ chức thơng mại thế giới (WTO) Giáo viên hớng dẫn : PGS.TS. Hoàng Ngọc Thiết Sinh viên : Hoàng Anh Tuấn Lớp : Anh 9 - K38C - KTNT Hà Nội - 12/2003 Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 1 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO Lời cảm ơn Trớc tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả các thầy cô giáo Trờng Đại học Ngoại Thơng, đặc biệt là các thầy cô trong Ban giám hiệu và Khoa Kinh tế ngoại thơng, đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho em học tập và trởng thành trong hơn bốn năm học tại trờng. Em xin trân trọng cảm ơn thầy Hoàng Ngọc Thiết Phó giáo s, Tiến sỹ, Phó hiệu trởng Trờng Đại học Ngoại Thơng, ngời đã nhiệt tâm và tận tình hớng dẫn em hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp. Em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn tới Tiến sỹ Hoa Hữu Long - Chuyên viên chính, Phó vụ trởng Vụ Pháp luật Quốc tế và Hợp tác Quốc tế - Bộ T pháp, Ông Lê Minh Tâm - Cục trởng Cục Quản lý chất lợng hàng hoá - Bộ Thơng mại, Thạc sỹ Nguyễn Thành Hng - Phó vụ trởng Vụ Pháp chế - Bộ Thơng mại, những nhà khoa học đã luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện về tài liệu cập nhật giúp em trong quá trình viết khoá luận. Em cũng xin cảm ơn các cô bác công tác tại th viện Trờng Đại học Ngoại Th- ơng, th viện Quốc gia, Viện Nghiên cứu Nhà nớc và Pháp luật và Viện Kinh tế thế giới đã giúp đỡ và cho em mợn những tài liệu quý báu. Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn cổ vũ, quan tâm và tạo điều kiện về thời gian cho em trong suốt quá trình viết khoá luận. Mặc dù đã hết sức cố gắng từ việc nghiên cứu, su tầm tài liệu, tổng hợp các ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nớc về lĩnh vực này, song khoá luận vẫn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận đợc sự giúp đỡ, chỉ bảo, hớng dẫn của các thầy cô và các bạn. Điều đó là nguồn cổ vũ lớn lao để em tiếp tục con đờng khoa học đầy chông gai và thử thách. Ngời viết Sinh viên Hoàng Anh Tuấn Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 2 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO Lời nói đầu Nghị quyết Đại hội Đảng IX đã đặt ra nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn mới là tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại theo hớng đa phơng hoá, đa dạng hoá, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện nớc ta và đảm bảo thực hiện những cam kết trong quan hệ song phơng và đa phơng nh AFTA, APEC, Hiệp định thơng mại Việt Mỹ và tiến tới gia nhập WTO 1 . Thực hiện chủ trơng trên của Đảng, chúng ta đã và đang tham gia có hiệu quả vào ASEAN/AFTA, APEC và đang tích cực tiến hành đàm phán để gia nhập Tổ chức Thơng mại Thế giới (WTO) theo các phơng án và lộ trình hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh của nớc ta là một nớc đang phát triển ở trình độ thấp và đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế 2 (mục tiêu dự kiến vào năm 2005). Có thể khẳng định, việc gia nhập WTO trong thời gian tới sẽ là bớc ngoặt đánh dấu sự hội nhập mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam vào kinh tế thế giới. Với sự gia nhập này, chúng ta sẽ tránh đợc tình trạng bị phân biệt đối xử trong thơng mại quốc tế, ổn định đợc thị trờng xuất khẩu, từng bớc nâng cao vị thế của quốc gia và tạo thế đứng vững chắc hơn trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO cũng đòi hỏi Việt Nam cần có sự đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật, đặc biệt là pháp luật kinh tế - thơng mại sao cho phù hợp với các quy tắc chung của hệ thống thơng mại quốc tế, với luật chơi chung của thế giới, đồng thời vẫn đảm bảo đợc quyền lợi của đất nớc, độc lập, chủ quyền dân tộc, ổn định đời sống kinh tế - chính trị - xã hội trong nớc. Hoàn thiện hệ thống pháp luật theo luật chơi chung của WTO là một vấn đề không hề đơn giản. Bởi lẽ, WTO đợc tổ chức và vận hành dựa trên một khuôn khổ pháp lý chặt chẽ nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả cao nhất trong mọi hoạt động của mình, nhằm mục đích phối hợp hành động của các quốc gia trong nỗ lực chung là tiến tới tự do hoá thơng mại trên phạm vi toàn cầu. Khuôn khổ đó là một hệ thống các văn bản pháp lý có giá trị ràng buộc tất cả các nớc thành viên, gồm 60 Hiệp định, Phụ lục, Quyết định và Văn bản diễn giải mà các nớc tham dự Vòng đàm phán Uruguay đã ký thông qua Định ớc cuối cùng (Final Act) cùng với Hiệp định thành lập WTO. Theo phạm vi điều chỉnh, những văn bản này gồm 6 nhóm lớn, trong đó nhóm văn bản điều chỉnh quy mô nhất là về thơng mại hàng hoá. Chính vì vậy, muốn trở thành thành viên của WTO, Việt Nam nói riêng và tất cả các quốc gia nói chung phải nghiên cứu chế định thơng mại hàng hoá đồ sộ của WTO và phải tham gia đầy đủ vào Hiệp định chung về thơng mại và thuế quan (GATT 1994) cùng 12 Hiệp định và rất nhiều Phụ lục liên quan kèm theo. Nhìn lại hệ thống pháp luật thơng mại Việt Nam trong những năm qua, ta có thể thấy rằng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của chúng ta điều chỉnh 1 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX - NXB Chính trị quốc gia, 2001 2 Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27/1/2001 của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 3 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO lĩnh vực thơng mại hàng hoá đã liên tục đợc đợc ban hành mới, các văn bản cha phù hợp cũng đã đợc sửa đổi, bổ sung theo kịp bớc phát triển của nền kinh tế cũng nh đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, với hệ thống các văn bản quy định chặt chẽ và đồng bộ của WTO, chúng ta vẫn phải tiếp tục đối chiếu, rà soát các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về lĩnh vực thơng mại hàng hoá với các quy định tơng ứng của WTO để từng bớc hoàn thiện cho phù hợp hơn nữa, thúc đẩy tiến trình gia nhập tổ chức thơng mại lớn nhất hành tinh này. Chính vì những lý do trên, em đã chọn đề tài: Hoàn thiện pháp luật về th- ơng mại hàng hoá của Việt Nam trớc yêu cầu gia nhập Tổ chức Thơng mại Thế giới (WTO) làm đề tài khoá luận tốt nghiệp của mình. Mục đích của khoá luận Tìm hiểu, phân tích nội dung cơ bản của chế định thơng mại hàng hoá của WTO, đồng thời so sánh, đối chiếu những điểm tơng đồng và khác biệt giữa các quy định về thơng mại hàng hoá của Việt Nam với các quy định tơng ứng của WTO. Trên cơ sở đó, khoá luận đa ra một số giải pháp nhằm điều chỉnh và hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam trớc yêu cầu chuẩn bị gia nhập WTO (mục tiêu dự kiến vào năm 2005). Đối tợng và phạm vi nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu của khoá luận là chế định thơng mại hàng hoá của WTO bao gồm Hiệp định chung về Thuế quan và Thơng mại (GATT) và các Hiệp định kèm theo (12 Hiệp định) 3 cùng các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam về th- ơng mại hàng hoá. Phạm vi nghiên cứu của khoá luận chỉ giới hạn ở những quy định và nội dung cơ bản trong các Hiệp định và các văn bản pháp luật kể trên, không đi sâu phân tích chi tiết và toàn bộ các Hiệp định, các văn bản đó, không phân tích các Phụ lục, các Văn bản diễn giải đi kèm các Hiệp định của WTO, cũng nh không phân tích các luật thơng mại chuyên ngành nh dịch vụ, sở hữu trí tuệ, đầu t v.v Phơng pháp nghiên cứu Trên cơ sở phơng pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, tác giả sử dụng các phơng pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh, diễn giải, quy nạp để nghiên cứu đề tài khoá luận. Ngoài ra, khoá luận còn vận dụng các quan điểm, đờng lối, chủ trơng phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nớc để khái quát hệ thống và khẳng định kết quả nghiên cứu. Bố cục của khoá luận Ngoài Lời nói đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của khoá luận đợc trình bày trong 3 chơng: Chơng 1: Những quy định cơ bản về thơng mại hàng hoá của WTO 3 Xem Danh mục các Phụ lục của Hiệp định thành lập Tổ chức Thơng mại Thế giới (Hiệp định WTO), trang 19 (List of Annexes, page 19, Final Act embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiatons. The Uruguay Round, Trade Negotiations Committee) Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 4 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO Chơng 2: So sánh pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam với các quy định về thơng mại hàng hoá của WTO Chơng 3: Quan điểm, nguyên tắc và các giải pháp điều chỉnh hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO Pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam trớc yêu cầu gia nhập Tổ chức Thơng mại Thế giới (WTO) là một vấn đề phức tạp và rộng lớn. Việc nghiên cứu thấu đáo cũng nh đa ra những giải pháp cụ thể nhằm từng bớc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thơng mại hàng hoá là yêu cầu bức xúc của khoa học pháp lý Việt Nam, đây cũng là công việc phức tạp, đòi hỏi phải đợc nghiên cứu, xem xét một cách nghiêm túc. Khoá luận này xin đợc góp một phần nhỏ vào sự xem xét đó. Danh mục các chữ viết tắt trong khoá luận AA Agreement on Agriculture Hiệp định Nông nghiệp ADP Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 (Anti-Dumping Code) Hiệp định về thực hiện Điều VI của GATT 1994 (Chống bán phá giá ADP) AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự do ASEAN APEC Asia Pacific Economic Cooperation Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu á Thái Bình Dơng AS Agreement on Safeguards Hiệp định về Các biện pháp tự vệ ASEAN Association of South East Asian Nations Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam á ATC Agreement on Textiles and Clothing Hiệp định về Hàng dệt và May mặc CVA Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 (Customs Value Code) Hiệp định về thực thi Điều VII của GATT 1994 (Xác định trị giá tính thuế hải quan) DSU Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes Bản thoả thuận về Quy tắc và Thủ tục giải quyết tranh chấp EU European Union Liên minh Châu Âu GATS General Agreement on Trade in Services Hiệp định chung về Thơng mại Dịch vụ GATT General Agreement on Tariffs and Trade Hiệp định chung về Thuế quan và Mậu dịch GSP Generalized System of Preferences Hệ thống u đãi thuế quan phổ cập Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 5 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO ILP Agreement on Import Licensing Procedures Hiệp định về Thủ tục cấp phép nhập khẩu IMF International Monetary Fund Quỹ Tiền tệ Quốc tế ITO International Trade Organization Tổ chức Thơng mại Quốc tế MFN Most-Favoured Nation Đãi ngộ Tối huệ quốc NT National Treatment Nguyên tắc đối xử quốc gia PSI Ageement on Preshipment Inspection Hiệp định về Giám định hàng hoá trớc khi gửi hàng ROA Agreement on Rules of Origin Hiệp định về Quy tắc xuất xứ hàng hoá SCM Agreement on Subsidies and Countervailing Measures Hiệp định về Trợ giá và Các biện pháp chống trợ giá SPS Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures Hiệp định về áp dụng các biện pháp kiểm dịnh động thực vật TBT Agreement on Technical Barriers to Trade Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thơng mại TPRM Trade Policy Review Mechanism Cơ chế đánh giá chính sách thơng mại TRIMs Agreement on Trade-Related Investment Measures Hiệp định Các biện pháp đầu t liên quan đến thơng mại TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Hiệp định về Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development Hội nghị Thơng mại và Phát triển của Liên hợp quốc WB World Bank Ngân hàng Thế giới WTO World Trade Organization Tổ chức Thơng mại Thế giới Nguồn: Final Act embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiatons. The Uruguay Round, Trade Negotiations Committee Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 6 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO Chơng 1 Những quy định cơ bản về thơng mại hàng hoá của wto 1.1. tổng quan về tổ chức thơng mại thế giới (WTO) 1.1.1. Lịch sử hình thành WTO Tổ chức Thơng mại Thế giới (WTO), đợc thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1995, kế tục và mở rộng phạm vi điều tiết thơng mại quốc tế của tổ chức tiền thân của nó là Hiệp định chung về Thuế quan và Thơng mại (GATT). GATT ra đời sau Đại chiến Thế giới lần thứ 2 trong trào lu hình thành hàng loạt cơ chế đa biên điều tiết các hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế, mà điển hình là Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế, thờng đợc biết đến nh là Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày nay. Với ý tởng hình thành những nguyên tắc, thể lệ, luật chơi cho thơng mại quốc tế điều tiết các lĩnh vực về công ăn việc làm, về thơng mại hàng hoá, khắc phục tình trạng hạn chế, ràng buộc hoạt động này phát triển, 23 nớc sáng lập GATT đã cùng một số nớc khác tham gia Hội nghị về thơng mại và việc làm và dự thảo Hiến chơng La Havana để thành lập Tổ chức Thơng mại Quốc tế (ITO) với t cách là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc. Đồng thời, các nớc này đã cùng nhau tiến hành các cuộc đàm phán về thuế quan và xử lý các biện pháp bảo hộ mậu dịch đang áp dụng tràn lan trong thơng mại quốc tế từ đầu những năm 30 của thế kỷ XX, nhằm thực hiện mục tiêu tự do hoá mậu dịch, mở đờng cho cho kinh tế và thơng mại phát triển, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân các nớc thành viên. Hiến chơng thành lập Tổ chức Thơng mại Quốc tế (ITO) nói trên đã đợc thỏa thuận tại Hội nghị Liên hợp quốc về thơng mại và việc làm ở Havana từ 11/1947 đến 24/3/1948, nhng do một số quốc gia gặp khó khăn trong phê chuẩn, nên việc thành lập Tổ chức Thơng mại Quốc tế (ITO) đã không thực hiện đợc. Mặc dù vậy, kiên trì mục tiêu đã định, và với kết quả đáng khích lệ đã đạt đợc ở vòng đàm phán thuế đầu tiên là 45.000 u đãi về thuế áp dụng giữa các bên tham gia đàm phán, chiếm khoảng 1/5 tổng lợng mậu dịch thế giới, 23 nớc sáng lập đã cùng nhau ký kết Hiệp định chung về Thuế quan và Thơng mại (GATT), chính thức có hiệu lực vào tháng 1/1948. Trong quá trình hoạt động của mình từ tháng 1/1948 đến tháng 1/1995, GATT đã tiến hành 8 vòng đàm phán 4 chủ yếu về thuế quan. Tuy nhiên, từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX và đặc biệt từ Vòng đàm phán Uruguay (1986 - 1994) do thơng mại quốc tế không ngừng phát triển, nên GATT đã mở rộng diện hoạt động, đàm phán không chỉ về thuế quan mà còn tập trung xây dựng các Hiệp định hình thành các chuẩn 4 Xem thêm Phụ lục 1: Tóm tắt các vòng đàm phán của GATT Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 7 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO mực, luật chơi điều tiết các vấn đề về hàng rào phi quan thuế, về thơng mại dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, các biện pháp đầu t có liên quan tới thơng mại, về thơng mại hàng nông sản, hàng dệt may, về cơ chế giải quyết tranh chấp. Với diện điều tiết của hệ thống thơng mại đa biên đợc mở rộng, nên Hiệp định chung về Thuế quan và Th- ơng mại (GATT) với t cách là một sự thoả thuận có nhiều nội dung ký kết mang tính chất tuỳ ý đã tỏ ra không thích hợp. Do đó, ngày 15/4/1994, tại Marrakesh (Marốc), kết thúc Vòng đàm phán Uruguay 5 , các thành viên của GATT đã cùng nhau ký Hiệp định thành lập Tổ chức Thơng mại Thế giới (WTO) nhằm kế tục và phát triển sự nghiệp của GATT. Theo đó, WTO chính thức đợc thành lập độc lập với hệ thống Liên hợp quốc và đi vào hoạt động từ ngày 1/1/1995. Tính đến tháng 12 năm 2003, WTO đã có 146 nớc và lãnh thổ là thành viên chính thức, 26 nớc và vùng lãnh thổ cùng 7 tổ chức quốc tế đợc hởng quy chế quan sát viên tại WTO 6 . 1.1.2. Mục đích hoạt động của WTO WTO chỉ là một thiết chế quốc tế liên quan đến các quy tắc của thơng mại giữa các quốc gia. Hạt nhân của thiết chế này là các Hiệp định của WTO đợc các quốc gia tham gia quan hệ thơng mại quốc tế xây dựng và cam kết thực hiện. Các Hiệp định này đã tạo lập một khung pháp lý vững chắc cho thơng mại đa biên, là khuôn khổ ràng buộc chính phủ các nớc duy trì chính sách thơng mại của mình phù hợp với kỷ cơng đã đợc định lập. Cho dù các Hiệp định đó do chính phủ các nớc đàm phán và ký kết với nhau, nhng đích cuối cùng của chúng là trợ giúp các nhà sản xuất hàng hoá và cung ứng dịch vụ, các nhà xuất khẩu và nhập khẩu trong điều chỉnh các hành vi thơng mại, kinh doanh của họ. WTO có 3 mục đích cơ bản sau: Thứ nhất, giúp cho dòng thơng mại càng tự do đợc bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Để làm đợc nh vậy, ngời ta cố gắng để mọi cái có thể rõ ràng mà không trừu tợng, có thể nhận biết và dự báo trớc đợc. Điều đó có nghĩa WTO phải phấn đấu để bảo đảm cho các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ các nớc hiểu rằng các quy tắc thơng mại là thống nhất trên toàn thế giới và không một nớc nào đợc đột nhiên thay đổi chính sách thơng mại mà không một cá nhân, tổ chức của nớc khác biết trớc. Nói một cách khác là các quy tắc thơng mại phải trong sáng, rõ ràng và có thể l- ờng trớc đợc mọi thay đổi. Thứ hai, thực hiện chức năng của trung tâm dàn xếp, thơng lợng và thoả thuận các chính sách, quy tắc thơng mại đa biên. Thứ ba, trung tâm để giải quyết các bất đồng, các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động thơng mại quốc tế. 1.1.3. Các nguyên tắc cơ bản của WTO 7 5 Xem thêm Phụ lục 2: Tóm tắt thành quả của Vòng đàm phán Uruguay (1986-1994) 6 Xem thêm Phụ lục 3: Danh sách thành viên chính thức và các chính phủ nớc, tổ chức quốc tế đợc hởng quy chế quan sát viên tại WTO 7 Xem thêm Việt Nam và các tổ chức kinh tế quốc tế, Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, NXB CTQG, 2000, trang 18-24 và Thông tin khoa học pháp lý Chuyên đề về: ASEAN, APEC, WTO - Một số vấn Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 8 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO Hệ thống các hiệp định của WTO khá lớn và đồng bộ, bao quát cả một phạm vi rộng lớn các hoạt động thơng mại. Các hiệp định đó liên quan đến nông nghiệp, hàng dệt may, ngân hàng, vô tuyến viễn thông, mua sắm của chính phủ, các tiêu chuẩn công nghiệp, đến sở hữu trí tuệ và các lĩnh vực khác. Tuy vậy, các nguyên tắc cơ bản, các nguyên tắc nền tảng của WTO xuyên suốt toàn bộ các hiệp định. Các nguyên tắc đó là cơ sở của hệ thống thơng mại đa biên. Có thể nêu lên một số nguyên tắc cơ bản sau đây của WTO: 1.1.3.1. Thơng mại không phân biệt đối xử Thơng mại thế giới phải đợc thực hiện một cách công bằng, không có sự phân biệt đối xử, với nội dung sau: Các nớc thành viên WTO cam kết dành cho nhau chế độ Đãi ngộ Tối huệ quốc (MFN), tức là chế độ đãi ngộ ở các lĩnh vực mình dành cho hàng hoá của một nớc bạn hàng này tới mức nào thì cũng phải dành cho hàng hoá của các nớc bạn khác chế độ đãi ngộ nh vậy, bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử nào. Các nớc thành viên WTO cam kết dành cho nhau chế độ Đối xử quốc gia (NT), tức là chế độ không phân biệt đối xử giữa hàng nhập khẩu với hàng sản xuất trong n- ớc, khi hàng nhập khẩu đợc đa vào thị trờng trong nớc. Các quốc gia có chính sách đối xử nh thế nào đối với hàng hoá sản xuất trong nớc thì cũng phải đối xử nh vậy đối với hàng hoá nhập khẩu từ các nớc thành viên WTO. Chế độ MFN và chế độ NT chủ yếu dành cho hàng hoá khi áp dụng các chính sách ở lĩnh vực thuế quan, phi thuế quan, thanh toán, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm cả trong thơng mại đầu t và quyền sở hữu trí tuệ, và đều có những trờng hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, hiện nay cộng đồng quốc tế đang tích cực vận động để mở rộng chế độ MFN, NT đối với cả thơng nhân, nhất là trong lĩnh vực đầu t, thơng mại dịch vụ và các thể nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 1.1.3.2. Nguyên tắc tự do hoá thơng mại Xu thế chung của các quốc gia là luôn luôn xác định thơng mại là yếu tố mang tính quyết định hàng đầu trong chiến lợc phát triển kinh tế của mỗi nớc, trong đó thị trờng là động lực chính của tăng trởng kinh tế. Do vậy, cộng đồng thơng mại quốc tế mà đại diện là WTO luôn xác định tự do hoá thơng mại là mục tiêu hàng đầu phải nỗ lực thực hiện. Nội dung cốt lõi của nguyên tắc tự do hoá thơng mại này là cắt giảm dần từng bớc hàng rào thuế quan và phi thuế quan, để đến một lúc nào đó trong tơng lai sẽ xoá bỏ hoàn toàn, mở đờng cho thơng mại phát triển. Tự do hoá thơng mại gắn với việc dỡ bỏ hàng rào thơng mại thông qua đàm phán song phơng và đa phơng phù hợp với pháp luật, thể lệ và khả năng cụ thể của từng nớc. Đến nay hầu hết các nớc đều hỏng ứng chủ trơng tự do hoá thơng mại của WTO để tranh thủ khả năng và cơ hội hợp tác, liên kết kinh tế ở các mức độ khác đề pháp lý về tổ chức và hợp tác, Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ T pháp, 10/1998, trang 46-51 Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 9 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO nhau, tham gia vào phân công lao động quốc tế, thâm nhập vào thị trờng quốc tế ngày càng sâu sắc hơn. 1.1.3.3. Nguyên tắc bảo hộ bằng hàng rào thuế quan Tuy chủ trơng tự do hoá thơng mại, nhng WTO vẫn thừa nhận sự cần thiết của bảo hộ mậu dịch vì các nớc đều nhận thấy thực tiễn thế giới có sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, thơng mại giữa các nớc. Nguyên tắc bảo hộ mậu dịch mà WTO chủ trơng là bảo hộ bằng hàng rào thuế quan, không ủng hộ bảo hộ mậu dịch bằng hàng rào phi thuế quan hoặc các biện pháp hành chính. Các nớc có nghĩa vụ phải công bố mức thuế trần cam kết, để rồi từ đó cùng với các nớc WTO khác thơng lợng giảm dần. Chỉ có giảm, mà không có tăng quá mức trần cam kết, nếu tăng quá thì phải bồi thờng nhanh chóng, kịp thời và thoả đáng cho các nớc bị thiệt hại. Ngoài ra, mỗi nớc phải cam kết mốc thời gian thực hiện lộ trình cắt giảm dần để tiến tới mục tiêu xoá bỏ hàng rào quan thuế. 1.1.3.4. Nguyên tắc ổn định trong thơng mại 8 WTO chủ trơng thơng mại quốc tế phải đợc tiến hành trên cơ sở ổn định, rõ ràng, minh bạch, không ẩn ý. Để thực hiện nguyên tắc này, WTO quy định: Các nớc thành viên phải thông qua đàm phán, đa ra các cam kết với những lộ trình thực hiện cụ thể. Tuy thừa nhận quyền của mỗi nớc thành viên đợc đàm phán lại các cam kết của mình, nhng WTO quy định nghĩa vụ phải đền bù các thiệt hại có thể xảy ra cho các thành viên khác. Mọi chế độ, chính sách thơng mại của quốc gia phải đợc công bố công khai cho mọi ngời, ổn định trong thời gian dài và có thể dự báo trớc những rủi ro có thể xảy ra. Nếu quốc gia có thay đổi thì phải thông báo trớc cho các doanh nghiệp, cá nhân có đủ thời gian nghiên cứu, góp ý, phản ánh nguyện vọng của họ trớc khi đa chính sách đã thay đổi đó ra áp dụng. Nguyên tắc này giúp môi trờng kinh doanh có tính ổn định, lành mạnh và có thể dự đoán trớc đợc. 1.1.3.5. Nguyên tắc tăng cờng cạnh tranh công bằng WTO luôn chủ trơng tăng cờng cạnh tranh lành mạnh, công bằng trong thơng mại quốc tế, để cho chất lợng, giá cả quyết định vận mệnh của hàng hoá trong cạnh tranh trên thơng trờng; không đợc dùng quyền lực Nhà nớc để áp đặt, bóp méo tính lành mạnh, công bằng của cạnh tranh trên thơng trờng quốc tế. Nguyên tắc này đã đợc nhấn mạnh trong các lĩnh vực nh quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp Nhà nớc; quyền cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu; cấp hạn ngạch; trợ giá; bán phá giá; quản lý ngoại hối; quản lý giá cả và các hoạt động trong lĩnh vực phi thuế quan khác. 1.1.3.6. Nguyên tắc không hạn chế số lợng hàng hoá nhập khẩu 8 Nguyên tắc này còn gọi là có thể dự đoán trớc đợc Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 10 [...]... lập Tổ chức Thơng mại Thế giới (Hiệp định WTO) Xem thêm Danh mục các chữ viết tắt trong khoá luận 10 Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 11 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO Hệ thống các hiệp định của WTO đến nay gồm có: (1) Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thơng mại thế giới (Hiệp định WTO) (2) Các Hiệp định đa biên về thơng mại hàng hoá, trong... thể: Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 23 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO (1) Trị giá giao dịch của các hàng hoá giống hệt: Khi trị giá hàng hoá không thể xác định trên cơ sở trị giá giao dịch, nó cần phải đợc xác định trên cơ sở trị giá giao dịch đã đợc xác định trớc đó của một loại hàng hoá giống hệt nh vậy (Điều 2 Hiệp định CVA) (2) Trị giá giao... khoản của Hiệp định và do kết quả của việc tăng nhập khẩu một cách tuyệt đối (và không tơng quan với sản xuất nội địa) 1.2.6 Những quy định về một số lĩnh vực riêng biệt của WTO Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 32 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO 1.2.6.1 Lĩnh vực dệt may Cơ sở phơng pháp luận để hợp nhất thơng mại hàng dệt may vào các quy tắc của. . .Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO WTO chủ trơng không hạn chế số lợng hàng hoá nhập khẩu giữa các nớc thành viên Tuy nhiên, WTO cũng cho phép có những trờng hợp ngoại lệ đợc phép áp dụng các hạn chế số lợng hàng hoá nhập khẩu (QR), khi nớc đó gặp khó khăn về cán cân thanh toán, hoặc do trình độ phát triển thấp của nền kinh tế trong... vì thuế nhập khẩu đó đợc áp dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử đối với hàng nhập từ mọi nguồn Thứ ba, việc xác định xuất xứ cũng còn cần thiết để thu thập số liệu thống kê thơng mại Phạm vi và mục tiêu áp dụng Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 25 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO Các điều khoản của Hiệp định về Quy tắc xuất xứ hàng hoá (Agreement... tỷ lệ nhất định sản lợng Những điều kiện nh vậy có Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 26 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO thể tác động bất lợi đối với thơng mại, đợc coi là những biện pháp đầu t liên quan đến thơng mại, còn gọi là TRIMs Mục đích của TRIMs Những biện pháp đầu t liên quan đến thơng mại đợc chủ yếu áp dụng (thờng là các nớc đang phát... đợc tính theo giá thành của ngành sản xuất ra sản phẩm 1.2.5.7 Các biện pháp tự vệ trong thơng mại Nội dung Hiệp định về Các biện pháp tự vệ (Agreement on Safeguards - Hiệp định AS) cho phép nớc nhập khẩu hạn chế nhập khẩu trong giai đoạn tạm thời, nếu sau khi Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 31 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO các cơ quan có thẩm... giải pháp thoả đáng thông qua tham vấn song phơng, có thể đa vấn đề ra WTO để giải quyết Mọi vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 12 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO WTO đợc quyết định tại Hội nghị Bộ trởng các nớc thành viên Hội nghị hai năm họp ít nhất một lần 1.2 Những quy định cơ bản Về th ơng mại hàng hoá CủA. .. hơn do ngân hàng thơng mại đa ra, hay những điều khoản về hàng hoá hoặc dịch vụ do chính phủ đa ra thấp hơn giá phổ Hoàng Anh Tuấn - Anh 9 - K38C - KTNT 28 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO biến trên thị trờng, đợc xem nh việc ban cho một lợi ích, do đó có thể coi là khoản trợ cấp Mục tiêu của Hiệp định SCM là không hạn chế quá mức quyền hạn của chính... 9 - K38C - KTNT 27 Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO (12) Những hạn chế về chuyển lợi nhuận: Giới hạn quyền của nhà đầu t nớc ngoài chuyển lợi nhuận đầu t ra nớc ngoài (13) Những yêu cầu về tỷ lệ góp vốn của công ty trong nớc: quy định rằng một tỷ lệ nhất định trong tài sản của công ty phải do chủ đầu t trong nớc sở hữu Các biện pháp TRIMs bị cấm sử . ứng yêu cầu gia nhập WTO Trờng Đại học ngoại thơng Khoa kinh tế ngoại thơng Khoá luận tốt nghiệp Đề tài: Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam trớc yêu cầu gia nhập tổ chức. Việt Mỹ và tiến tới gia nhập WTO 1 . Thực hiện chủ trơng trên của Đảng, chúng ta đã và đang tham gia có hiệu quả vào ASEAN/AFTA, APEC và đang tích cực tiến hành đàm phán để gia nhập Tổ chức Thơng. 2005). Có thể khẳng định, việc gia nhập WTO trong thời gian tới sẽ là bớc ngoặt đánh dấu sự hội nhập mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam vào kinh tế thế giới. Với sự gia nhập này, chúng ta sẽ tránh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO, Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO, Hoàn thiện pháp luật về thơng mại hàng hoá của Việt Nam đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay