Bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vào quy hoạch thăm dò, khai thác,chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng pps

3 509 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 22:20

Bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vào quy hoạch thăm dò, khai thác,chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Vật liệu xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Vật liệu xây dựng Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian giải quyết Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Gửi hồ sơ UBND cấp tỉnh nơi có mỏ khoáng sản xin bổ sung vào quy hoạch gửi văn bản tới Bộ Xây dựng đề nghị Bộ xem xét, có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vào quy hoạch 2. xem xét và cho ý kiến Bộ Xây dựng xem xét, có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép (hoặc không cho phép) bổ sung quy hoạch Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản của UBND cấp tỉnh có mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng cần bổ sung vào quy hoạch gửi văn bản tới Bộ Xây dựng kèm theo bản đồ xác định vị trí, tọa độ, diện tích mỏ (toạ độ khép góc) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vào quy hoạch thăm dò, khai thác,chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Vật liệu xây dựng Cơ. nơi có mỏ khoáng sản xin bổ sung vào quy hoạch gửi văn bản tới Bộ Xây dựng đề nghị Bộ xem xét, có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vào quy hoạch 2. xem xét và cho. UBND cấp tỉnh có mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng cần bổ sung vào quy hoạch gửi văn bản tới Bộ Xây dựng kèm theo bản đồ xác định vị trí, tọa độ, diện tích mỏ (toạ độ khép góc) Số bộ hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vào quy hoạch thăm dò, khai thác,chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng pps, Bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vào quy hoạch thăm dò, khai thác,chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng pps, Bổ sung mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vào quy hoạch thăm dò, khai thác,chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay