Luận văn văn thạc sĩ kinh tế hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại tập đoàn nam cường

105 3,034 17
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 16:06

Company LOGO E d i t y o u r s l o g a n h e r e For Outdoor Advertising Contact: 0949 46 46 46 Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Ngọc Toàn Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường NGUYỄN THỊ HẬU LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Company LOGO Sự cần thiết của đề tài  Do đặc thù của ngành xây dựng nên đa số các công trình xây dựng đều có quy mô lớn, chi phí lớn, thời gian xây dựng và khai thác dài. Nguồn vốn dành cho xây dựng thường chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách hàng năm của Nhà nước cũng như kế hoạch vốn hàng năm của doanh nghiệp. Chi phí xây dựng là một trong bốn mục tiêu hàng đầu của một dự án. Vì vậy công tác quản lý chi phí trong các dự án xây dựng luôn được Nhà nước và Chủ đầu tư quan tâm.  Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay và trước những thay đổi chính sách vĩ mô của Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng, Tập đoàn Nam Cường cũng cần có những điều chỉnh về chiến lược sản xuất kinh doanh và công tác quản lý để phù hợp với tình hình. Cũng như đại đa số các doanh nghiệp xây dựng khác, quản lý chi phí trong các dự án xây dựng trong môi trường ngày càng cạnh tranh và khó khăn hiện nay đang là vấn đề mà Tập đoàn quan tâm. Company LOGO Mục tiêu của luận văn  Hệ thống lý thuyết về quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình.  Vận dụng lý thuyết để đánh giá thực trạng công tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường.  Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường. Company LOGO Đối tượng và phạm vi  Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường.  Phạm vi nghiên cứu Các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường Company LOGO 1 2 3 Tổng quan về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường Thực trạng công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường Nội dung luận văn Company LOGO TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả sản phẩm xây dựng công trình  Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình  Những nhân tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm xây dựng và công tác quản lý chi phí Chương I: Company LOGO Mt s vn chung v chi phớ v giỏ c sn phm xõy dng cụng trỡnh c im ca th trng xõy dng, sn phm xõy dng, quỏ trỡnh sn xut sn phm xõy dng v cụng ngh xõy dng: Chng I: Đặc điểm Thị trờng xây dựng 1 Độc quyền Nhà nớc là Chủ đầu t lớn nhất Tuân theo quy luật kinh tế Sản phẩm xây dựng 2 Độc nhất, đơn chiếc Quy mô lớn Kỹ thuật phức tạp Chịu ảnh hởng của môi trờng Sản xuất xây dựng 3 Công nghệ xây dựng 4 Thời gian xây dựng dài Vốn lớn Chịu ảnh hởng của môi trờng tự nhiên Tổ chức xây dựng phức tạp Không ổn định, Sử dụng nhiều công nghệ Công nghệ thay đổi nhanh Lao động có trình độ cao Company LOGO Mt s vn chung v chi phớ v giỏ c sn phm xõy dng cụng trỡnh c im ca giỏ c sn phm xõy dng Chng I: Đặc điểm giá sản phẩm xây dựng Mang tính cá biệt Hình thành trớc khi sản phẩm ra đời Hình thành dần trong quá trình đầu t Hình thành chủ yếu thông qua đấu thầu và hợp đồng kinh tế Company LOGO Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả sản phẩm xây dựng công trình • Chi phí xây dựng – Chi phí xây dựng công trình có thể hiểu là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ lao động quá khứ và lao động sống tiêu hao trong quá trình sản xuất sản phẩm xây dựng. – Chi phí xây dựng chính là giá trị của các nguồn lực tiêu hao để tạo thành sản phẩm xây dựng. Các nguồn lực này bao gồm: các nguồn lực hữu hình và các nguồn lực vô hình. Chương I: Company LOGO Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả sản phẩm xây dựng công trình • Giá cả sản phẩm xây dựng – Giá sản phẩm xây dựng của dự án đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới, xây dựng lại hay trang bị lại kỹ thuật cho công trình. – Giá xây dựng của công trình được biểu thị bằng các tên gọi khác nhau (các chỉ tiêu giá khác nhau) và được xác định chính xác dần theo từng giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng công trình. Chương I: [...]... v cụng tỏc qun lý chi phớ Company LOGO Mục tiêu của Chủ đầu tư 1 Năng lực nhân sự Năng lực của Chủ đầu tư 2 Năng lực tài chính Năng lực quản lý chi phí Chất lượng và trình độ tổ chức thực hiện các công tác Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Chất lượng dự án đầu tư Nhân tố xuất phát từ Chủ đầu tư Giai đoạn thực hiện đầu tư Chất lượng công tác khảo sát - thiết kế Chất lượng dự toán Tiến độ công tác đền bù giải... lượng công tác đấu thầu Công tác giám sát của Chủ đầu tư Nghiệm thu, thanh toán Thay đổi hợp đồng Khối lượng phát sinh Giai đoạn kết thúc xây dựng, bàn giao công trình Chất lượng và tiến độ quyết toán vốn đầu tư 3 Chng I: Nhng nhõn t nh hng n giỏ sn phm xõy dng v cụng tỏc qun lý chi phớ Company LOGO Năng lực nhân sự Năng lực của Nhà thầu 1 2 Năng lực tài chính Năng lực kinh nghiệm Chất lượng và trình. .. hai vai trũ ny Chng I: Qun lý chi phớ trong cỏc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh Company LOGO Ni dung ca cụng tỏc qun lý chi phớ cỏc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh Qun lý chi phớ bao gm cỏc ni dung sau: D toỏn chi phớ Lp k hoch chi phớ Kim soỏt chi phớ Quy trỡnh qun lý chi phớ D toỏn chi phớ K hoch chi phớ Hỡnh 1-2: Quy trỡnh qun lý chi phớ Kim soỏt chi phớ Chng I: Qun lý chi phớ trong cỏc d ỏn u t xõy... thực hiện chi phí Lập báo cáo Phát hiện sai lệch Quản lý thay đổi chi phí Nội dung kiểm soát chi phí Dự báo chi phí thực hiện Ngăn chặn quyết định sai lầm Báo cáo Tập hợp đầy đủ, chính xác Biên bản thay đổi chi phí Trách nhiệm và quyền hạn của các bên Thông tin cho các bên liên quan Qun lý chi phớ trong cỏc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh Chng I: Company LOGO Kim soỏt chi phớ u vo ng gii hn chi phớ Bỏo... K hoch chi phớ l bng th hin phõn b chi phớ cho tng thnh phn chi phớ hoc theo tng giai on xõy dng K hoch chi phớ theo thnh phn chi phớ bao gm: chi phớ xõy dng, chi phớ thit b, chi phớ gii phúng mt bng, chi phớ qun lý d ỏn, chi phớ t vn u t xõy dng, chi phớ khỏc, chi phớ d phũng i vi chi phớ xõy dng cũn c phõn b theo tng hng mc, b phn cụng trỡnh Vai trũ ca k hoch chi phớ Lm cn c kim soỏt chi phớ... qun lý chi phớ Company LOGO Cơ chế, chính sách của nhà nước Nhà nước ban hành tiêu chuẩn, quy định, thông tư hướng dẫn Tăng cường tính chủ động cho các doanh nghiệp Nhân tố khách quan Nhân tố ảnh hưởng Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm và sản xuất xây dựng Môi trường dự án Rủi ro Nhân tố chủ quan Nhân tố xuất phát từ cơ quan quản lý vĩ mô Nhân tố xuất phát từ Chủ đầu tư Nhân tố xuất phát từ Tư. .. chức thực hiện các công tác 3 Khả năng, kinh nghiệmtổ chức quản lý điều hành, giám sát công trường Nhân tố xuất phát từ Nhà thầu Chất lượng dự toán của nhà thầu Điều chỉnh hợp đồng do lỗi nhà thầu Sai sót trong quá trình thi công Yếu kém của thầu phụ Chậm trễ nghiệm thu, thanh toán, hoàn công Chậm trễ quyết toán hợp đồng Chng I: Nhng nhõn t nh hng n giỏ sn phm xõy dng v cụng tỏc qun lý chi phớ Company... qun lý chi phớ Qun lý chi phớ l mt trong cỏc ni dung c bn ca qun lý d ỏn, bao gm: qun lý phm vi, qun lý chi phớ, qun lý cht lng, v qun lý thi gian Cỏc lnh vc qun lý ny luụn cú quan h tng tỏc v nh hng n mc tiờu thnh cụng ca d ỏn Qun lý chi phớ d ỏn c nh ngha nh sau: Qun lý chi phớ d ỏn l tp hp cỏc bin phỏp qun lý nhm m bo d ỏn c hon thnh trong phm vi ngõn sỏch c duyt. Chng I: Qun lý chi phớ trong cỏc d... Năng lực của Tư vấn Nhân tố xuất phát từ Tư vấn Phẩm chất, tư cách nghề nghiệp của Tư vấn Hệ thống thông tin giữa các bên liên quan Nhân tố khác Trình độ ứng dụng tin học trong quản lý chi phí Chng II: THC TRNG CễNG TC QUN Lí CHI PH D N XY DNG CễNG TRèNH TI TP ON NAM CNG Company LOGO Gii thiu tng quan v Tp on Nam Cng Thc trng cụng tỏc qun lý chi phớ d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh ti Tp on Nam Cng Phõn... ỏn Chng I: Company LOGO Qun lý chi phớ trong cỏc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh Mi quan h gia cỏc mc tiờu ca d ỏn Mc tiờu d ỏn Chi phớ Tin Cht lng cụng trỡnh An ton Chng I: Qun lý chi phớ trong cỏc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh Company LOGO Nguyờn tc qun lý chi phớ Nguyờn tc 1: Qun lý chi phớ d ỏn u t phi m bo mc tiờu v hiu qu ca d ỏn u t xõy dng Nguyờn tc 2: Qun lý chi phớ d ỏn u t theo tng cụng . đoàn Nam Cường Thực trạng công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình. tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường.  Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình. Tập đoàn Nam Cường.  Phạm vi nghiên cứu Các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường Company LOGO 1 2 3 Tổng quan về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn văn thạc sĩ kinh tế hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại tập đoàn nam cường, Luận văn văn thạc sĩ kinh tế hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại tập đoàn nam cường, Luận văn văn thạc sĩ kinh tế hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại tập đoàn nam cường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn