Hướng dẫn ôn tập văn 8 học kì II - L

1 303 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 11:00

Trng THCS Nguyn Chớ Thanh Hng dn ụn tp vn hc lp 8 hc k II (nm hoc 2009-2010) A/ Phn ting vit Nm c cỏc kiu cõu nghi vn, cm thỏn , trn thut, cu khin, ph nh -Cỏc hnh ng hi , trỡnh by, ha hn, bc l cm xỳc. -tỏc dng ca vic la chn trt t t trong cõu ( trong mt cõu cú th cú nhiu cỏch sp xp trt t t,mi cỏch em li hiu qu din t riờng . trt t t trong cõu cú th th hin th t nht nh :th bc, th t trc sau Hoac la nhn mnh hỡnh nh c im hỡnh nh B/ Phn vn hc - Nm c ni dung ca mt s bi vn ngh lun ;v nụ dung thy c t tng yờu nc ;tinh thn chng xõm lng v lũng t ho dõn tc ; ch quyn dõn tc t nhng vn bn chiu di ụ, Hch tng s, Nc i vit ta . C/ Phn tp lm vn Nhn din c cỏc yu t miờu t,t s v biu cm, v tỏc dng ca chỳng trong vn bn ngh lun văn nghị luận chứng minh 1. Khái niệm: Chứng minh là phép lập luận dùng lí lẽ, dẫn chứng chân thực, đã đợc thừa nhận để chứng tỏ một quan điểm, một nhận định cần đợc chứng minh là đáng tin cậy 2. Các b c làm một bài văn nghị luận chứng minh: - Tìm hiểu đề - Tìm ý - Lập dàn ý - Viết bài - Đọc và sửa bài 3. Dàn ý + Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần chứng minh, nêu vai trò của vấn đề + Thân bài: - GiảI thích vấn đề một cách kháI quát - Xác định luận cứ (Mỗi luận cứ là một khía cạnh dùng để làm sáng rừ lun điểm) - Dùng dẫn chứngvà phân tích dẫn chứng làm sáng tỏ luận cứ. + Kết bài: - Dùng cụm từ tómlại để chuyển ý sang kết bài - KháI quát lại vấn đề vừa chứng minh, rút ra bài học cho bản thân. . Thân bài: - GiảI thích vấn đề một cách kháI quát - Xác định luận cứ (Mỗi luận cứ l một khía cạnh dùng để l m sáng rừ lun điểm) - Dùng dẫn chứngvà phân tích dẫn chứng l m sáng tỏ luận cứ. . nhận định cần đợc chứng minh l đáng tin cậy 2. Các b c l m một bài văn nghị luận chứng minh: - Tìm hiểu đề - Tìm ý - L p dàn ý - Viết bài - Đọc và sửa bài 3. Dàn ý + Mở bài: Giới thiệu vấn đề. lun văn nghị luận chứng minh 1. Khái niệm: Chứng minh l phép l p luận dùng l l , dẫn chứng chân thực, đã đợc thừa nhận để chứng tỏ một quan điểm, một nhận định cần đợc chứng minh l đáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn ôn tập văn 8 học kì II - L, Hướng dẫn ôn tập văn 8 học kì II - L, Hướng dẫn ôn tập văn 8 học kì II - L

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay