Luận văn đề tài hiện trạng các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty nielsen việt nam

53 462 4
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 08:25

Trong quá trình cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, để tồn tại và phát triển, các nhà quản lý phải không ngừng cải tiến để nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp mình. Trong một doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ nói chung và lĩnh vực dịch vụ nghiên cứu thị trường nói riêng, hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là hoạt động giữ vai trò thiết yếu đối với sự thành công của doanh nghiệp Cải tiến là một hoạt động cần thiết trong quá trình quản lý của doanh nghiệp. Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tốt sẽ góp phần đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.Nó sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt và nâng cao tính cạnh tranh trong thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện tại.Thật vậy, công ty nghiên cứu thị trường Nielsen là một trong những công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới. Công ty được bình chọn là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường trên toàn cầu năm 2013 – theo bình chọn của tổ chức kinh doanh quốc tế thế giới tại Mĩ. Và tại Việt Nam, hiện tại Nielsen đang đối mặt với rất nhiều các đối thủ kinh doanh trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, các công ty Việt Nam cũng như công ty nước ngoài. Để có thể giữ vững được vị trí của mình trên thị trường, sự cần thiết phải đảm bảo được chất lượng dịch vụ nghiên cứu cung cấp cho khách hàng. Căn cứ vào những báo cáo sát thực của công ty về tình hình hiện tại về chất lượng dịch vụ nghiên cứu cũng như của các hoạt động đào tạp và phát triển nhân viên tại Nielsen, tôi xen thực hiện một nghiên cứu nhỏ nhằm nâng cao hơn chất lượng dịch vụ nghiên cứu của Nielsen trong thời gian 1 năm trở lại đây thông qua việc hoàn thiện các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Nghiên cứu này, giúp hiểu rõ hơn tình hiện tại về các hoạt động đào tạo và phát triển của Nielsen với để tài: “Hiện trạng các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Nielsen Việt Nam. Định hướng kiến nghị cho các hoạt động đào tạo và phát triển tại công ty Nielsen Việt Nam những năm 2013 1015”. . hình hiện tại về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Nielsen Việt Nam - Định hướng và giải pháp hoàn thiện các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Nielsen. tạo và phát triển của Nielsen với để tài: Hiện trạng các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Nielsen Việt Nam. Định hướng kiến nghị cho các hoạt động đào tạo và phát triển. Việt Nam: • Định hướng các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Nielsen Việt Nam • Chiến lược cho các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực • Tình hình thực hiện các
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đề tài hiện trạng các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty nielsen việt nam, Luận văn đề tài hiện trạng các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty nielsen việt nam, Luận văn đề tài hiện trạng các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty nielsen việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn