Ngân hàng câu hỏi kỹ thuật lập trình C pps

8 366 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 04:20

. th c. Cho phương trình c a trạng thái c a đèn LED 7 đoạn như sau: ACCABDa +++= ABBACb ++= ABCc ++= ABCACBCDd +++= ABACe += ABACBCDf +++= ABBCBCDg +++= C u 33: Viết chương trình tìm điện trở c . Gia_tri; }; Chương trình đư c viết theo hướng chương trình con C u 24: Viết chương trình nhập vào một danh sách liên kết theo chiều thuận c c điện trở c c u tr c như dưới đây. Sau đó th c hiện ch c năng. vào. C c giá trị ban đầu là số 0 ho c 1 đư c nhập vào bảng C c lô C u 27: Viết chương trình nhập vào một danh sách liên kết theo chiều thuận c c điện trở c c u tr c như dưới đây. Sau đó th c hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng câu hỏi kỹ thuật lập trình C pps, Ngân hàng câu hỏi kỹ thuật lập trình C pps, Ngân hàng câu hỏi kỹ thuật lập trình C pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay