Ôn thi vào lớp 10_CĐ8: Cảm nhận về tình cha con trong truyện "Chiếc lược ngà"

2 3,023 25
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 04:00

. Cảm nhận về tình cha con trong truyện "Chiếc lược ngà" Truyện “Chiếc lược ngà” (Nguyễn Quang Sáng) được viết trong cuộc kháng chiến chống Mĩ nhưng chủ yếu tập trung nói về tình. được nghe từ con ! Ở chiến khu, ông cố gắng hết sức, thận trọng, tỉ mỉ làm cho con chiếc lược ngà. Ông đặt vào đấy tất cả tình cảm cha con. Chiếc lược trở thành vật thi ng, an ủi ông “gỡ rối. thịt. Truyện “Chiếc lược ngà” đã diễn tả một cách cảm động tình cha con thắm thi t, sâu nặng của cha con ông Sáu trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh. Hình ảnh cây lược được gắn vào đó một trái
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi vào lớp 10_CĐ8: Cảm nhận về tình cha con trong truyện "Chiếc lược ngà", Ôn thi vào lớp 10_CĐ8: Cảm nhận về tình cha con trong truyện "Chiếc lược ngà", Ôn thi vào lớp 10_CĐ8: Cảm nhận về tình cha con trong truyện "Chiếc lược ngà"

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn