Đề thi học kỳ II Toán 8

1 189 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 03:00

Phòng giáo dục và đào tạo Trờng THCS Đề kiểm tra chất lợng học kỳ II Năm học: 2009 - 2010 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90 phút. Bài I. Giải các bất phơng trình sau: a) x + 3 > 2 b) 4 32 x 3 c) 3x - 2. (2 - 5x) < 6x + (x - 5) d) 1 + 6 12 3 21 + xx - 2 Bài II. Cho phơng trình: (m - 2) x + 3 = 5 a) Giải phơng trình với m = 1. b) Với giá trị nào của m thì phơng trình có nghiệm x = 2. c) Tìm giá trị của m để phơng trình có nghiệm âm. Bài III. Giải bài toán bằng cách lập phơng trình: Hai đội xe phải chở tất cả 48 tấn hàng. Nếu chuyển bớt 6 tấn của đội thứ nhất cho đội thứ hai thì số tấn hàng hai đội chở bằng nhau. Tìm số tấn hàng lúc đầu mỗi đội phải chở. Bài IV. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12 cm, BC = 9 cm. Gọi H là chân đờng vuông góc kẻ từ A xuống BD. a) Chứng minh tam giác AHB đồng dạng với tam giác BCD. b) Tính độ dài đoạn AH. c) Tính diện tích tam giác AHB. Bài V. Cho a > 0, b > 0 . Chứng tỏ rằng: (a + b) 4 11 + ba . Phòng giáo dục và đào tạo Trờng THCS Đề kiểm tra chất lợng học kỳ II Năm học: 2009 - 2010 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90 phút. Bài I. Giải các bất phơng trình sau: a). 2 Bài II. Cho phơng trình: (m - 2) x + 3 = 5 a) Giải phơng trình với m = 1. b) Với giá trị nào của m thì phơng trình có nghiệm x = 2. c) Tìm giá trị của m để phơng trình có nghiệm âm. Bài III Tìm giá trị của m để phơng trình có nghiệm âm. Bài III. Giải bài toán bằng cách lập phơng trình: Hai đội xe phải chở tất cả 48 tấn hàng. Nếu chuyển bớt 6 tấn của đội thứ nhất cho đội thứ hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kỳ II Toán 8, Đề thi học kỳ II Toán 8, Đề thi học kỳ II Toán 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn