Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Powerpoint

3 3,578 20
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 20:00

.  Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong powerpoint Chèn bộ đếm theo nguyên mẫu vào giữa 2 slide trong một bài PPt.
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Powerpoint, Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Powerpoint, Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Powerpoint

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn