kính vợ đắc thọ

2 222 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 18:00

Kính vợ đắc thọ , Sợ vợ sống lâu , Nể vợ bớt ưu sầu , Để vợ lên đầu , là trường sinh bất tử Đánh vợ nhừ tử , là đại nghịch bất đạo . Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung . Chê vợ lung tung , là ngậm máu phun người . Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng , là tru di tam tộc Vợ sai mà hằn hộc , là trời đánh thánh đâm , Vợ gọi mà ngậm câm , là lòng lang dạ sói . Để vợ nhịn đói , là tội nhân thiên cổ . Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi " ăn vụng" , là ngũ mã phanh thây Vợ hát mà khen hay , là anh hùng thức thời Khen vợ hết lời , là thuận theo ý trời NHƯNG Chiều chiều bìm bịp kêu chiều Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi Ban ngày làm việc tả tơi Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường Nằm chung thì bảo chật giường Nằm riêng lại bảo tơ vương em nào Lãng mạn thì bảo tào lao Đứng đắn lại bảo người sao hững hờ Khù khờ thì bảo giai tơ Khôn lanh thì bảo hái mơ bao lần Cả đời cứ mãi phân vân Tơ lòng con gái biết mần sao đây Chi hội CCB Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Khối 8 Độc lập_Tự do_Hạnh phúc Giấy mời Trân trọng kính mời: Đại diện : Đảng uỷ_UBND phường Trung Đô Đại diện : Thường vụ hội CCB phường Tới dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập hội CCB Việt nam Địa điểm : Tại hội quán khối 8 Thời gian 7h30’-10h30’ ngày 6/12/2009 Rất mong được đón tiếp quý vị Ngày 5 tháng 12 năm 2009 Thay mặt chi hội 8 Chi hội CCB Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Khối 8 Độc lập_Tự do_Hạnh phúc Giấy mời Trân trọng kính mời: Đại diện : Đảng uỷ_UBND phường Trung Đô Đại diện : Thường vụ hội CCB phường Tới dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập hội CCB Việt nam Địa điểm : Tại hội quán khối 8 Thời gian 7h30’-10h30’ ngày 6/12/2009 Rất mong được đón tiếp quý vị Ngày 5 tháng 12 năm 2009 Thay mặt chi hội 8 . Kính vợ đắc thọ , Sợ vợ sống lâu , Nể vợ bớt ưu sầu , Để vợ lên đầu , là trường sinh bất tử Đánh vợ nhừ tử , là đại nghịch bất đạo . Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung . Chê vợ lung. người . Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng , là tru di tam tộc Vợ sai mà hằn hộc , là trời đánh thánh đâm , Vợ gọi mà ngậm câm , là lòng lang dạ sói . Để vợ nhịn đói. , là tội nhân thiên cổ . Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi " ăn vụng" , là ngũ mã phanh thây Vợ hát mà khen hay , là anh hùng thức thời Khen vợ hết lời , là thuận theo ý
- Xem thêm -

Xem thêm: kính vợ đắc thọ, kính vợ đắc thọ, kính vợ đắc thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn