Xác nhận hồ sơ chuyển các đối tượng (người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, người nhiễm HIV/AIDS) vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội pptx

4 564 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 16:21

Xác nhận hồ sơ chuyển các đối tượng (người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, người nhiễm HIV/AIDS) vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng làm đơn xin đề nghị vào cơ sở bảo trợ xã hội có xác nhận của Trưởng ấp nơi đối tượng cư trú nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: + Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. + Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh. 2. Bước 2: Đến ngày hẹn trả kết quả; công dân đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã để nhận kết quả. Sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đưa đối tượng xã hội vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội (theo mẫu); 2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn; 3. Giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS; 4. Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (nếu có). Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội Thông tư 09/2007/TT- BLĐTBXH h Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Xác nhận hồ sơ chuyển các đối tượng (người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, người nhiễm HIV/AIDS) vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội. tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã để nhận kết quả. Sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đưa đối tượng xã hội vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội Hồ sơ. nhân đối tượng làm đơn xin đề nghị vào cơ sở bảo trợ xã hội có xác nhận của Trưởng ấp nơi đối tượng cư trú nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã. Cán
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác nhận hồ sơ chuyển các đối tượng (người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, người nhiễm HIV/AIDS) vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội pptx, Xác nhận hồ sơ chuyển các đối tượng (người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, người nhiễm HIV/AIDS) vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội pptx, Xác nhận hồ sơ chuyển các đối tượng (người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, người nhiễm HIV/AIDS) vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay