Tổng hợp một số đề kiểm tra toán 8 - giúp HS ôn tập cuối năm tốt hơn

4 859 9
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 16:00

. BF.DG không đổi khi điểm F thay đổi trên cạnh BC. ĐỀ 8 Bài 1: Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: ( ) ( ) 8x 3 x 1 5x 2x 6+ + > − − . Bài 2: Hai máy xúc làm việc ở một. góc BAC(D BC ∈ ). Đường thẳng AD cắt ED tại D’. Tính D’D = ? MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI SỐ 1 A. LÝ THUYẾT ( 2 điểm) ( Chọn một trong 2 câu sau) Câu1: Phát biểu định nghĩa phương trình bật. tập hợp nghiệm trên trục số 2 73 6 72 − ≥ − xx Bài3: 1.5điểm: Giải bài toán băng cách lập phương trình. Hai thùng dầu A và B có tất cả 100 lít .Nếu chuyển từ thùng A qua thùng B 18 lít thì số
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp một số đề kiểm tra toán 8 - giúp HS ôn tập cuối năm tốt hơn, Tổng hợp một số đề kiểm tra toán 8 - giúp HS ôn tập cuối năm tốt hơn, Tổng hợp một số đề kiểm tra toán 8 - giúp HS ôn tập cuối năm tốt hơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn