Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế pps

4 197 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 15:21

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân có thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế phải tiến hành khai báo (trường hợp tổ chức cá nhân tiến hành thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ trong thời gian nêu trên, thì được miễn trừ thủ tục khai báo). 2. Bước 2: Tổ chức, cá nhân đến Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương (26 Huỳnh Văn Nghệ, P.Phú Lợi, TX.Thủ Dầu Một,Bình Dương) để được hướng dẫn, lấy mẫu đơn và hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.hoặc có thể đăng ký trực tuyến trên web của Sở Khoa học và Công nghệ (www.khcnbinhduong.gov.vn) 3. Bước 3: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý công nghệ và An toàn bức xạ hạt nhân - Sở Khoa học và Công nghệ. - Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ và viết biên nhận. - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì sẽ được hướng dẫn làm hồ sơ cho đầy đủ Tên bước Mô tả bước 4. Bước 4: Đến ngày hẹn ghi trong biên nhận tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu khai báo nguồn bức xạ (máy phát tia X) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu khai báo nguồn bức xạ (máy phát tia X) Thông tư 05/2006/TT-BKHCN Ng Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa. ng y làm việc kể từ ng y tổ chức, cá nhân có thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế phải tiến hành khai báo (trường hợp tổ chức cá nhân tiến hành thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ trong. phần hồ sơ 1. Phiếu khai báo nguồn bức xạ (m y phát tia X) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu khai báo nguồn bức xạ (m y phát tia X) Thông tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế pps, Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế pps, Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay