Bài 2: Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học

2 1,423 15
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 10:00

. Tiết 2: Chủ đề 1: ý nghĩa, tầm quan trong của việc chọn nghề có cơ sở khoa học. I/ Mục đích : Biết đợc ý nghĩa ,tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề có cơ sở khoa học, nêu đợc dự. về lựa chọn hớng đi sau khi tốt nghiệp THCS. Bớc đầu có ý thức chọn nghề có cơ sở khoa học . Trọng tâm: Giúp học sinh hiểu và năm đợc ba nguyên tắc chọn nghề và hình thành cho các em ý thức. tắc chọn nghề? GV treo bảng phụ ghi nhớ. Chú ý: Trong cuộc sống có nhiều ngời tuy không hứng thú với nghề nhng do giác ngộ đợc ý nghĩa và tầm quan trọng của nghề, ngời đó vẫn làm tốt công việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2: Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học, Bài 2: Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học, Bài 2: Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn