Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

16 993 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2012, 14:58

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Quân đội nhân dân việt namHọc viện kỹ thuật quân sự---------*---------Bộ môn : tự động và kỹ thuật tính Bài tập lớn môn học:cơ sở lý thuyết điều chỉnh tự động Đề bài: Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các các chỉ tiêu chất lợng làm việc cho trớc . Ngời thực hiện : Nguyễn Văn ThụLớp : Điều Khiển Tự Động Khoá : K13Giáo viên hớng dẫn : Đỗ Quang ThôngNg y ho n th nh : 02/07/2010Năm học 2009-2010Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Đề bài: Bài số 1Tính toán hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các yêu cầu chỉ tiêu chất lợng làm việc cho trớc của hệ thống bám điện cơ dùng xenxinMở đầu: Ngày nay, với dự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ ,trong đời sống kỹ thuật đã có rất nhiều phát minh ứng dụng của khoa học công nghệ vào trong đời sống , sản xuất .Trong các dây truyền sản xuất dần máy móc đã thay thế hầu hết sức lao động trực tiếp của con ngời .Nhiều dây truyền sản xuất tự động ra đời với công suất lớn và hiệu suất lao động cao. Vì thế trong thời đại ngày nay nếu con ngời không nắm bắt đợc những công nghệ mới sẽ không bắt kịp đợc thời đại , sẽ bị tụt hậu so với Xã hội . Đặc biệt trong đó,con ngời cần phải nắm bắt và điều khiển đợc những dây truyền sản xuất tự động không cần sự tham gia trực tiếp sức lao động của con ngời . Với sự tiến bộ của Xã hội ,càng cần đòi hỏi nhiều hệ thống tự động không ngừng đợc cải tiến để có trình độ tự động hóa cao hơn .Muốn vậy những nhà khoa học cần phải nắm rất chắc kiến thức điều khiển tự động mà cơ sở trong đó là kiến thức cơ sở về Lý thuyết điều khiển tự động để thiết kế hệ thống xác định sai số ,tính ổn định và hiệu chỉnh chúng.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368I. Lập sơ đồ khối phân tích chức năng của các phần tử ,lập sơ đồ chức năng và thuyết minh nguyên lý làm việc của hệ thống ĐCTĐ.Sơ đồ của hệ thống : U U Uxx vào i i1 + ĐT ra i2 - XX-P XX-T HTXX ra KĐMĐ ĐCCHTrong đó :CCCT: Cơ cấu chơng trình dùng để tạo tín hiệu vào dới dạng góc quay vaoHTXX : Hệ thống xenxin bao gồm xen xin phát(XX-P) và xenxin thu (XX-T).KĐĐT : khuyếch đại diện từ KĐMĐ : khuyếch đại máy điện ĐCCH : Động cơ chấp hành điện một chiều .ĐT : Cơ cấu đổi tốcĐTĐC : Đối tợng điều chỉnh(Anten Rađa ,tên lửa ,Pháo cao xạ _) Các thông số cho trớc của các phần tử có trong hệ thống :Tên phần tử HTXX KĐĐT KĐMĐ ĐCCH ĐTTín hiệu các thông số và thứ nguyên Kxx[v/độ]Kkddt[ma/v]Tkddt[sec]Kkdmd[v/ma]Tkdmd[sec]Kdcch[độ/v]Tdcch[sec]Kd=1/i[độ/độ]Giá trị (tratheo bảng)K325K4220T10.007K54.2T20.025K62.2T30.15K70.004 CCCTKĐĐTĐTĐCWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Các chỉ tiêu chất lợng của quá trình quá độ: max=27%; tĐC=1,3[sec]; n=2. tốc độ bám và sai số bám Vmax=18; V=0.22.Trên sơ đồ của hệ thống ta có sơ đồ khối của hệ thống nh sau : 1. Sơ đồ khối chức năng Nguyên lý làm việc của hệ thống bám dùng xenxin. Cơ cấu dùng để tạo ra tín hiệu vào dới dạng góc quay vào.Hệ thống xenxin dùng xenxin phát (XX-P) và xenxin thu (XX-T) làm việc ở chế độ biến áp để đo sai lệch góc giữa trục phát (trục vào) và trục thu (trục ra) = vào - ra , biến đổi thành điện áp ra của hệ thống xenxin Uxenxin , điện áp này đa qua bộ khuếch đại điện tử, ở đây tín hiệu đợc khuếch đại sơ bộ, tạo thành dòngđiện điều khiển chạy trong cuộn dây của bộ khuếch đại máy điện (KĐMĐ). Bộ KĐMĐ đóng vai trò bộ khuếch đại công suất và tín hiệu ra là điện áp điều khiển động cơ chấp hành một chiều (ĐCCH) làm việc. Động cơ chấp hành quay qua hộp đổi tốc (ĐT) làm đối tợng điều khiển quay, tín hiệu này đơc đa về đầu vào qua phản hồi âm nhờ cơ cấu cơ khí. Khi đầu vào nhận đợc tín hiệu phản hồi tiến hành so sánh làm xenxin thu quay để làm giảm sai lệch góc. Quá trình điều khiển sẽ kết thúc khi tín hiệu phản hồi về là ra = vào hay sai lệch góc = 0. Đó là chế độ làm việc khử sai lệch của hệ thống.Chế độ này cho phép điều khiển góc quay của ĐTĐK ở hai chiều khác nhau.*Phân tích hệ thống :Hệ thống xenxin là phần tử nhạy cảm làm việc ở chế độ biến áp gồm một xenxin phát và một xenxin thu.Nó tơng đơng một cơ cấu trừ và bộ khuyếch đại hiệu tín hiệu sai lệch góc đầu vào và đầu ra. Hàm số truyền của hệ thống xenxin ký hiệu là W3(p) = K3 Khâu KĐĐT là khâu biến đổi từ tín hiệu điện áp thành tín hiệu dòng điện do vậy nó là một khâu quán tính có hằng số thời gian T = TKĐĐT, hệ số truyền là K = KKĐĐT từ đó suy ra hàm số truyền của khâu KĐĐT ký hiệu là W4(p) = K4/(1+TKĐĐTp).Khâu KĐMĐ là khâu biến đổi từ tín hiệu dòng điện thành tín hiệu điện áp do vậy nó là một khâu quán tính có hằng số thời gian T = TKĐMĐ,có hệ số truyền K = KKĐMĐ từ đó ta có hàm số truyền của khâu KĐMĐ ký hiệu là W5(p) = K5/(1+TKĐMĐ).Khâu ĐCCH là khâu biến đổi từ tín hiệu điện áp thành tốc độ quay của động cơ chấp hành, do vậy nó gồm có một khâu tích phân và một khâu quán tính, từ đó suy ra hàm số truyền của khâu ĐCCH ký hiệu là W6(p) = K6/p(1+TĐCCH).Khâu đổi tốc là một khâu không quán tính nên suy ra hàm số truyền của khâu ĐT ký hiệu là: W7(p) = K7. KKĐMĐ(1+KKĐMĐp) KKĐĐT(1+TKĐĐT p) KĐCCHp(1+KĐCCHp)Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368II. Phân tích cấu trúc, lập sơ đồ cấu trúc, các dạng hàm số truyền của hệ thống:1. Phân tích cấu trúc:Tín hiệu vào hệ thống dới dạng góc quay (t), qua hệ thống xenxin làm việc ở chế độ biến áp cho tín hiệu ra là điện áp UXX. Hàm số truyền của HTXX ký hiệu là:W1(p)=K3=)p()p(U1 [V/Độ]. Trong đó (p) =1(p)-2(p) là sai số bằng hiệu số góc quay của trục xenxin phát và trục xenxin thu. Hàm số truyền của bộ khuếch đại điện tử là:W2(p)=)p(U)p(I12= 14pT1K+ [mA/V]Trong đó K4 là hệ số khuếch đại, T1 là hằng số thời gian của bộ khuếch đại. Hàm số truyền của bộ khuếch đại máy điện là W3(p):W3(p)= )p(I)p(U23=25pT1K+ [V/mA]Trong đó K5 [V/mA] là hệ số khuếch đại, T2 là hằng số thời gian của bộ khuếch đại. Hàm số truyền của động cơ chấp hành là W4(p):W4(p)= )(3pUdc =)1(36pTpK+Trong đó K6 là hệ số truyền của động cơ theo tốc độ, T3 là hằng số thời gian điện cơ của động cơ, dc(p) là góc quay của trục động cơ. Hàm số truyền của bộ đổi tốc là W5(p)= )()(2ppdc=K72. Sơ đồ cấu trúc của hệ thống:Dựa vào sơ đồ chức năng của hệ thống, hàm số truyền của từng khâu ta suy ra sơ đồ cấu trúc của hệ thống có dạng sau: KKĐMĐ(1+KKĐMĐp) KKĐĐT(1+TKĐĐT p) KĐCCHp(1+KĐCCHp)Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vào U1 U2 u3 ĐC ra + - ra Tìm hàm số truyền của hệ thống mạch hở ban đầu :Từ sơ đồ cấu cấu trúc của hệ thống ta có :W1(P)=K1 = 1u(V/rad) W2(P) =)()(12PUPU= 14+PTKKDDT W3(P)= )()(23PUPU=15+PTKKDMD W4(P)= )(3PUDC=)1(6+PTPKDCCH )(5PW= DCra =K4 Hàm số truyền của hệ thống hở là: =WHW1(P)W2(P)W3(P)W4(P)W5(P))1T)(1T)(1T(KDCCHKDMDKDDT76543+++=PPPPKKKKWH=)115,0)(1025,0)(1007,0(004,0*2,2*2,4*220*25+++ PPPP=)115,0)(1025,0)(1007,0(28,203+++ PPPP =)10000182048263,0(1028,2032344PPPP +++ =)](10000)(1820)(48)(263,0[1028.2032344jwjwjwjw+++ =)](1000048()1820263,0[(1083,2033244jwwjww III. Khảo tính ổn định của hệ thống mạch hở ,mạch kín ĐCTĐ.Ta áp dụng tiêu chuẩn ổn định Hurwitz để khảo sát hệ kín. Wk (p)=)(1)(pWhpWh+;Từ đó ta xác định đợc phơng trình đặc trng của hệ đã cho là: 1+Wh(p) = 0;Thực hiện thay biểu thức của Wh(p) vào ta có:K3 KKĐMĐ(1+KKĐMĐp)K7 KKĐĐT(1+TKĐĐT p) KĐCCHp(1+KĐCCHp)Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1+).1)(.1)(.1.(321pTpTpTpK+++=0, với K=K3 . K4 . K5 . K6 . K7=203,28;hay T1T2T3p4+( T1T2 +T2T3 +T3T1)p3+( T1+ T2+T3)p2 + p + K=0đây là phơng trình bậc 4 với các hệ số: )(PDK=P4510.63,2+0,0048 P3+ 0,1820P2+ P + 203,28 Dùng tiêu chuẩn ổn định Hurwitz ta có ma trận cơ sở : 4203142053100000aaaaaaaaaaa Trong đó: a0= T1T2T3 = 2,63.10-5 , a1= T1T2 +T2T3 +T3T1 = 48.10-4, a2= T1+ T2+T3= 0,1820, a3 =1 , 4a=K=203,28 Ta lập ra các định thức Hurwitz (các định thức con )từ ma trận trên nếu các định thức đó lớn hơn không hệ thì hệ thống trên ổn định theo lợng vào y(t) , ng-ợc lại nếu một định thức bất kỳ nào đó lập đợc nhỏ hơn không thì hệ thống trên không ổn định : 1 =2,63*10-5 >0 2 =1820,010*63,2110*4854=8,473*104>0 3 =110*48028,2031280,010*63,20110*48454< 0 Vậy theo tiêu chuẩn Hurwitz thì hệ thống kín không ổn định Ta dùng phần mềm Matlab ta mô phỏng đặc tính quá độ h(t) của hệ thống ta thấy rằng nó là một hàm dao động theo thời gian mà không tiến đến một giá trị ổn định nào đóKết luận về hệ thống: hệ thống trên làm việc nó sẽ không tiến đến một giá trị ổn định, lợng ra của nó có biên độ dao động theo thời gian tăng dần vậy ta có thể kết luận rằng hệ thống không ổn định IV. Dựng các đặc tính biên độ tần số loga Lbd() và pha tần số loga ban đầu bd( ) WH=)115,0)(1025,0)(1007,0(28,203+++ PPPP=A( )ej )( A( ) = 1)15,0(1)025,0(1)007,0((28.203222+++ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 L() =20 lg(A())Vậy : L()= 20lg(203.28)-20lg( )-20lg1)007,0(2+ - 20lg1)025,0(2+ -20lg1)15,0(2+ L( )= L( 1 ) + L( 2 )+ L( 3 )+ L( 4 ) + L( 5 ) Có:g1 =1/T1 =1/0,007=143 [1/sec] g2 =1/T2 =1/0,025=40[1/sec]g3 =1/T3 =1/0,15=6,67[1/sec]Đối với hệ thống có hàm số truyền cho ở trên ta có thể nói trong khoảng 0=< =<g3 đọ nghiêng chỉ xác định bởi khâu đặc tính tích phân ,do đó có độ nghiêng là -20db/dc và đi qua điểm có toạ độ =1 L()=20lg(203.28 ) Trong khoảng tần số g3 =< =<g2 :Do ảnh hởng độ nghiêng của khâu quán tính (thuộc động cơ chấp hành),đặc tính sẽ nghiêng thêm -20db/dc và do đó độ nghiêng tổng cộng là -40db/dc Trong khoảng tần số g2 =< =<g1 :Do ảnh hởng của cơ cấu khuyếch đại máy điện đặc tính sẽ nghiêng thêm -20db/dc do đó độ nghiêng tổng cộng là -60db/dc Trong khoảng tần số g1 =< :Do ảnh hởng của cơ cấu khuyếch đại máy điện(khâu quán tính) đặc tính sẽ nghiêng thêm -20db/dc do đó độ nghiêng tổng cộng là -80db/dc V. Tính toán và xây dựng đặc tính tần số biên độ loga mong muốn Lmm ( ) Tính ổn định cần , nhng cha là điều kiện đủ để xác định khả năng ứng dụng trong thực tế kỹ thuật của hệ thống ĐCTĐ . Hệ thống phải thoả mãn các tiêu chuẩn chất lợng nhất định trong quá trình làm việc Các chỉ tiêu đó đợc xác định ở trạng thái cân bằngvà ở trạng thái quá độ .Đặc tính biên độ tần số loga mong muốn của hệ thống điều chỉnh tự động là đặc tính đợc xây dựng khi tiến hành thiết kế ,tính toán hệ thống và xuất phát từ yêu cầu chỉ tiêu chất lợng ở trạng thái cân bằng và ở trạng thái quá độ .Với các giá trị yêu cầu hiệu chỉnh: Thời điều chỉnh tđc=1,3 (sec) Quá độ chỉnh max=27% Số lần dao động trong thời gian điều chỉnh n=2 Vmax=18 V=0,22Hệ thống ta đang xét là hệ thống phiếm tĩnh bậc mộta. Phần tần số thấp Phần này nằm ở phần tần số nhỏ hơn gập đầu tiên của đặc tính.Vì đây là hệ thống phiếm tĩnh bậc một độ nghiêng của đoạn đặc tính tần số thấp là : 20 db/dc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hệ số truyền K của hệ thống hở ảnh hởng rất lớn đến sai số của hệ thống .Vì đây là hệ thống phiếm tĩnh bậc một nên hệ số truyền của hệ thống yêu cầu là :Kmm > K0K0=VV=22,018=81.81Vậy hệ thống trên có hệ số truyền thoả mãn yêu cầu K=90Đoạn đặc tính tần số có độ nghiêng là :-20db/dc Đi qua điểm có toạ độ : =1 ; L( =1)= 20.lg(90)= 39.1 dBb.Phần trung tần : Từ phụ lục 4 trong sách hớng dân làm bài tập lớn ta xác định khoảng dơng của đặc tính P() đợc xác định từ các giá trị tdc=1,3; %= 27 : tdc=n5,3n=3,15,3=8,45(rad) Tần số cắt c = (0. 6 ữ 0. 9). nTừ đó ta có tần số cắt :c= 0,85n=7,19 Vẽ qua tần số c đoạn đặc tính có độ nghiêng -20db/dc .Độ dài của đoạn đặc tính tần số trung xác định bởi các tần số giới hạn 2,3: -2= 2ac (trong đó 2a=0,2 -0,6) ở đây ta lấy giá trị 2a=0,25; Vậy 2= 0,25*7,19=1,8 - 3=a3c(trong đó a3=2 - 4) chọn a3=3 ; Vậy 3= 3*7.19=21,57 Ta có lg(3)=lg(21,57)=1,33 lg( 2)=lg(1,8)=0,255 Vậy từ đó ta thấy rằng độ dài đoạn tần số trung bình không bé hơn 1dc hệ thống điều chỉnh tự động thoả mãn độ dự trữ ổn định .b. Đoạn tần số cao : Vì dạng đoạn tần số cao ít ảnh hởng đến chất lợng của hệ thống ĐCTĐ .Nên trong thực tế thì ta có thể chọn đoạn này có độ nghiêng trùng với đặc tính biên độ tần số loga của hệ thống đã cho ban đầu .4)Đặc tính mong muốn trong khoảng các tần số liên hợp:Đoạn liên hợp giữa đoạn thấp và trung tần chọn đoạn này có độ dốc sao chohiệu độ số độ nghiêng của các đoạn nối tiếp là không quá -20db/dec. Do đó ta chọn độ nghiêng đoạn này là: -40db/dec, ta kẻ từ 2 đoạn thẳng có độ dốc -40db/dc đoạn này cắt đoạn thẳng song song với đặc tuyến ở khoảng có tần số thấp ở đâu(khi đã hiệu chỉnh Kmm), thì ở đó ta xác định đợc 1.( 1=0,12) Đoạn liên hợp giữa khoảng trung và khoảng cao tần ta chọn đặc tính có độnghiêng -40db/dc (Tần số gập tại Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Dạng của đoạn tần số cao đặc tính Lmm() ít ảnh hởng đến các tính chất động học của hệ thống ĐCTĐ, tức là ít ảnh hởng đến tính ổn định cũng nh chất lợng của quá trình quá độ. Do đó nếu hai hệ thống có đặc tính biên độ pha tần số Lmm() chỉ khác nhau ở phần tần số cao thì tính chất động học của hai hệ thống không khác nhau là bao nhiêu. Vì đoạn này ít sảnh hởng đến chất lợng của HTĐCTĐ, nên tuỳ thực tế tính toán đoạn tần số cao có thể tuỳ ý chọn. Trong bài này để cho đơn giản ta chọn đoạn này có độ nghiêng trùng với độ nghiêng ĐTTS biên độ loga của hệ thống ban đầu, tức có độ nghiêng là:-80db/dec Dạng đặc tính xây dựng đợc nh hình vẽ sau: VI .Tính toán hiệu chỉnh nối tiếp :Đối với bài toán trên tôi dùng phơng pháp hiệu chỉnh nối tiếp. Vậy ta có biểu thức hàm truyền tần số của hệ thống mạch hở sau sau khi hiệu chỉnh Wh( j )=Wbd(j ).Whc{(j ) Đặc tính tần số biên độ loga tơng ứng là :20lg|Wh (j )=20lg| Wbd (j ).nthcW(j )| Ta coi hệ thống hiệu chỉnh là tối u và đặc tính tần số biên độ loga của hệ thống mạch hở trong trờng hợp đó là mong muốn và hiệu :Lm() =20lg|Wh(j )| Lbd( )=20lg|Wbd(j )|nthcL( )=20lg|nthcW(j )|Khi đó biểu thức của đặc tính tần số biên độ loga có mắc khâu hiệu chỉnh nối tiếp đợc viết dới dạng :Lm( )=Lbd( ) + L)(nthcVậy khâu hiệu chỉnh nối tiếp co đặc tính tần số loga là :1,80,126,5 21,57733,30,1-20dB/dc-40dB/dc[...]... Tel (: 0918.775.368Đề bài: Bài số 1 Tính toán hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các yêu cầu chỉ tiêu chất lợng làm việc cho trớc của hệ thống bám điện cơ dùng xenxinMở đầu: Ngày nay, với dự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ ,trong đời sống kỹ thuật đà cã rÊt nhiỊu ph¸t minh øng dơng cđa khoa häc công nghệ vào trong đời sống , sản xuất .Trong các dây truyền sản xuất dần máy móc đÃ... §CT§ . Hệ thống phải thoả mÃn các tiêu chuẩn chất lợng nhất định trong quá trình làm việc Các chỉ tiêu đó đợc xác định ở trạng thái cân bằngvà ở trạng thái quá độ .Đặc tính biên độ tần sè loga mong mn cđa hƯ thèng ®iỊu chØnh tù động là đặc tính đợc xây dựng khi tiến hành thiết kế ,tính toán hệ thống và xuất phát từ yêu cầu chỉ tiêu chất lợng ở trạng thái cân bằng và ở trạng thái quá độ .Với các. .. mềm Matlab ta mô phỏng đặc tính quá độ h(t) của hệ thống ta thấy rằng nó là một hàm dao động theo thời gian mà không tiến đến một giá trị ổn định nào đóKết luận về hệ thống: hệ thống trên làm việc nó sẽ không tiến đến một giá trị ổn định, lợng ra của nó có biên độ dao động theo thời gian tăng dần vậy ta có thể kết luận rằng hệ thống không ổn định IV. Dựng các đặc tính biên độ tần số loga Lbd()... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Các chỉ tiêu chất lợng của quá trình quá độ: max=27%; tĐC=1,3[sec]; n=2. tốc độ bám và sai số bám Vmax=18; V=0.22.Trên sơ đồ của hệ thống ta có sơ đồ khối của hệ thống nh sau : 1. Sơ đồ khối chức năng Nguyên lý làm việc của hệ thống bám dùng xenxin. Cơ cấu dùng để tạo ra tín hiệu vào dới dạng góc quay vào .Hệ thống xenxin dùng... )từ ma trận trên nếu các định thức đó lớn hơn không hệ thì hệ thống trên ổn định theo lợng vào y(t) , ng-ợc lại nếu một định thức bất kỳ nào đó lập đợc nhỏ hơn không thì hệ thống trên không ổn định : 1 =2,63*10-5 >0 ∆2 =1820,010*63,2110*4854−−=8,473*104−>0 ∆ 3 =110*48028,2031280,010*63,20110*48454−−−< 0 VËy theo tiêu chuẩn Hurwitz thì hệ thống kín không ổn... cầu hiệu chỉnh: Thời điều chỉnh tđc=1,3 (sec) Quá độ chỉnh max=27% Số lần dao động trong thêi gian ®iỊu chØnh n=2 Vmax=18 ∆V=0,22HƯ thèng ta ®ang xét là hệ thống phiếm tĩnh bậc mộta. Phần tần số thấp Phần này nằm ở phần tần số nhỏ hơn gập đầu tiên của đặc tính. Vì đây là hệ thống phiếm tĩnh bậc một độ nghiêng của đoạn đặc tính tần số thấp là : 20 db/dc Website: http://www.docs.vn... =)](1000048()1820263,0[(1083,2033244jwwjww III. Khảo tính ổn định của hệ thống mạch hở ,mạch kín ĐCTĐ. Ta áp dụng tiêu chuẩn ổn định Hurwitz để khảo sát hệ kín. Wk (p)=)(1)(pWhpWh+;Từ đó ta xác định đợc phơng trình đặc trng của hệ đà cho là: 1+Wh(p) = 0;Thực hiện thay biểu thức của Wh(p) vào ta có:K3 KKĐMĐ(1+KKĐMĐp)K7 KKĐĐT(1+TKĐĐT p) KĐCCHp(1+KĐCCHp) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn... (ĐCCH) làm việc. Động cơ chấp hành quay qua hộp đổi tốc (ĐT) làm đối tợng điều khiển quay, tín hiệu này đơc đa về đầu vào qua phản hồi âm nhờ cơ cấu cơ khí. Khi đầu vào nhận đợc tín hiệu phản hồi tiến hành so sánh làm xenxin thu quay để làm giảm sai lệch góc. Quá trình điều khiển sẽ kết thúc khi tín hiệu phản hồi về là ra = vào hay sai lệch góc = 0. Đó là chế độ làm việc khử sai lệch của hệ thống. Chế... chế độ làm việc khử sai lệch của hệ thống. Chế độ này cho phép điều khiển góc quay của ĐTĐK ở hai chiều khác nhau.*Phân tích hệ thống : Hệ thống xenxin là phần tử nhạy cảm làm việc ở chế độ biến áp gồm một xenxin phát và một xenxin thu.Nó tơng đơng một cơ cấu trừ và bộ khuyếch đại hiệu tín hiệu sai lệch góc đầu vào và đầu ra. Hàm số truyền của hệ thống xenxin ký hiệu là W3(p) = K3 Khâu KĐĐT là... một chiều .ĐT : Cơ cấu đổi tốcĐTĐC : Đối tợng điều chỉnh(Anten Rađa ,tên lửa ,Pháo cao xạ _) Các thông số cho trớc của các phần tử có trong hệ thống :Tên phần tử HTXX KĐĐT KĐMĐ ĐCCH ĐTTín hiệu các thông số và thứ nguyên Kxx[v/độ]Kkddt[ma/v]Tkddt[sec]Kkdmd[v/ma]Tkdmd[sec]Kdcch[độ/v]Tdcch[sec]Kd=1/i[độ/độ]Giá trị (tratheo bảng)K325K4220T10.007K54.2T20.025K62.2T30.15K70.004 . điều chỉnh tự động Đề bài: Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các các chỉ tiêu chất lợng làm việc. http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Đề bài: Bài số 1Tính toán hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các yêu cầu chỉ tiêu chất lợng làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC, Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC, Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC, Phân tích cấu trúc, lập sơ đồ cấu trúc, các dạng hàm số truyền của Khảo tính ổn định của hệ thống mạch hở ,mạch kín ĐCTĐ., Dựng các đặc tính biên độ tần số loga Tính toán và xây dựng đặc tính tần số biên độ loga mong muốn L

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn