Tìm hiểu tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.DOC

92 2,583 22
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2012, 14:58

Tìm hiểu tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CÔNG TRÌNH DỰ THIGIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”NĂM 2010TÊN CÔNG TRÌNH:TÌM HIÊU TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TRONG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAMThuộc nhóm ngành: Khoa học xã hộiHÀ NỘI, 2010LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứuKiểm toán đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới. mỗi quốc gia sự phát triển về tất cả các mặt kinh tế - xã hội đã làm cho hoạt động kiểm toán ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành một nhu cầu không thể thiếu được. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Hoạt động kiểm toán nói chung cũng như hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng còn khá mới mẻ nước ta. Song cùng với xu thế toàn cầu hóa các hoạt động thương mại và sự quan tâm của Nhà nước, Việt Nam đã và đang không ngừng nâng cao cả về số lượng cũng như chất lượng hoạt động kiểm toán. Đưa ngành kiểm toán nước nhà phát triển toàn diện, ngang tầm với kiểm toán quốc tế. Và điều đó cũng hứa hẹn những bước tiến cho kiểm toán độc lập Việt Nam. Số lượng các công ty dung cấp dịch vụ kiểm toán cũng vì vậy ngày cành tăng lên, lớn có, bé có, công ty trực thuộc các hãng nổi tiếng có, mà các công ty được thành lập ngưỡng vừa đủ những điều kiện quy định của pháp luật có. Và một câu hỏi đặt ra là liệu việc tổ chức bộ máy kiểm toán tại các công ty này đã phù hợp chưa và có đảm bảo chất lượng cho các cuộc kiểm toán mà họ thực hiện không?Bộ máy kiểm toán gồm cả con người và phương tiện chứa đựng các yếu tố của kiểm toán để thực hiện chức năng kiểm toán. Tổ chức bộ máy kiểm toán với những mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động linh hoạt nhằm thích ứng với đặc điểm của đối tượng và khách thể kiểm toán trong các cuộc kiểm toán cụ thể và hướng tới việc thực viện các chức năng của kiểm toán.Nhận thức về tầm quan trọng của việc tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập và những tác động của nó tới chất lượng của cuộc kiểm toán, tìm hiểu lý luận và thực tiễn, chúng em đã chọn đề tài “ Tìm hiểu tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam”.22. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài- Đánh giá về thực trạng, chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chứchoạt động của kiểm toán độc lập nước ta hiện nay, và những tác động của nó tới chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập. Phân tích rõ những ưu nhược điểm, những tồn tại, bất cập và rút ra bài học kinh nghiệm cho sự phát triển của kiểm toán độc lập Việt Nam.- Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống một số mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán trên thế giới, qua đó tìm ra phương hướng xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kiểm tóan độc lập nước ta hiện nay, phù hợp với thực tiễn hoạt động của kiểm toán độc lập trong điều kiện pháp lý, môi trường kinh tế - xã hội Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài- Đối tượng trọng tâm của đề tài là mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập và những tác động của nó tới chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam.- Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm cả nghiên cứu những nguyên lý chung, lý thuyết và cả thực tế về tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập và những tác động của nó tới chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập; đồng thời tham khảo mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán của các hãng kiểm toán trên thế giới.4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài- Đề tài sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp tổng hợp, khảo sát điều tra, phân tích, thống kê, logic, khái quát hóa, hệ thống hóa, mô hình hóa, .35. Nội dung và kết cấu của đề tàiNgoài lời mở đầu, mục lục và kết luận đề tài được kết cấu thành 3 chương:CHƯƠNG I : Khái quát chung về tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập và tác động của nó đến chất lượng hoạt động kiểm toán.CHƯƠNG II : Tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường Việt Nam.CHƯƠNG III : Phương hướng hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam.Để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, chúng em đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của các thầy, các cô, của gia đình và bạn bè… Trước hết chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo khoa kế toán trường Đại học Kinh Tế Quốc dân về sự giảng dạy tận tình trong thời gian vừa qua, những kiến thức mà các thầy các cô truyền đạt là nền tảng để chúng em có thể hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này. Và chúng em cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cô giáo Th.s Tạ Thu Trang – người đã theo sát, hướng dẫn và chỉ bảo chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài.Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do một số hạn chế về thông tin và kiến thức nên bài viết không tránh khỏi những khiếm khuyết, chúng em rất mong nhận được sự góp ý của các thấy cô để bài viết thêm hoàn thiện. Chúng em xin chân thành cảm ơn!4CHƯƠNG I : KHÁI QT CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP ĐẾN CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TỐN I. Khái qt chung về tổ chức bộ máy kiểm tốn độc lập và tác động của nó đến chất lượng hoạt động kiểm tốn1. Tổ chức bộ máy kiểm tốn độc lập1.1. Khái qt chung về tổ chức bộ máy kiểm tốn độc lập Bộ máy kiểm tốn gồm cả con người và phương tiện chứa đựng các yếu tố của kiểm tốn để thực hiện chức năng kiểm tốn. Tổ chức bộ máy kiểm tốn với những mơ hình tổ chức và cơ chế hoạt động linh hoạt nhằm thích ứng với đặc điểm của đối tượng và khách thể kiểm tốn trong các cuộc kiểm tốn cụ thể và hướng tới việc thực hiện các chức năng của kiểm tốn.Tổ chức bộ máy kiểm tốn độc lậptổ chức của các kiểm tốn viên chun nghiệp kinh doanh các dịch vụ kiểm tốn và các dịch vụ khác có liên quan. Là tổ chức kinh doanh, mọi đơn vị kiểm tốn độc lập phải thực hiện các nghĩa vụ và có quyền lợi như một tổ chức kinh doanh khác. Tất cả các u cầu trên đòi hỏi khoa học về tổ chức kiểm tốn trước hết phải xác định được những ngun tắc cơ bản về tổ chức bộ máy kiểm tốn, trên cơ sở đó xác định các mơ hình tổ chức trong hàng loạt các mối liên hệ trong và ngồi hệ thống, đồng thời phân tích điều kiện và xác định mục tiêu và bước đi trong tổ chức bộ máy kiểm tốn Việt Nam.1.2. Ngun tắc cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm tốn Kinh doanh dịch vụ kiểm tốn là kinh doanh một nghề chun sâu nên kiểm tốn viên phải có đủ điều kiện hành nghề. Do đó chỉ có những người có bằng kiểm tốn và đủ điều kiện hành nghề khác nhau mới được phép kinh doanh dịch vụ này. Thơng thường cùng với dịch vụ kiểm tốn, bộ máy này có 5thể thực hiện các dịch vụ khác có liên quan như kế toán, tư vấn thuế, tài chính, tin học … Từ nhận thức về bản chất của tổ chứctổ chức bộ máy kiểm toán, có thể nhận thấy nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán :1.2.1. Xây dựng đội ngũ kiểm toán viên đủ về số lượng và bảo đảm yêu cầu chất lượng phù hợp với từng bộ máy kiểm toán.Kiểm toán viên là yếu tố cơ bản cấu thành bộ máy kiểm toán. Sự tồn tại cũng như chất lượng hoạt động của bộ máy kiểm toán được quyết định bởi số lượngchất lượng đội ngũ kiểm toán viên, đó là nguyên lý chung cho việc tổ chức mọi hoạt động bộ máy. Hơn nữa, hoạt động kiểm toán lại có chức năng đặc biệt nên đòi hỏi cao với kiểm toán viên cả về chuyên môn lẫn phẩm chất đạo đức. Vì vậy, dù bất cứ đâu trong phạm vi quốc gia hay quốc tế, bất cứ khi nào dù khi mới xây dựng hay đang trên đường phát triển, các tổ chức kiểm toán đều coi trọng việc xây dựng đội ngũ kiểm toán viên.Kiểm toán viên bao gồm nhiều loại hình với những bộ máy tổ chức cụ thể cũng có những điểm khác nhau về nội dung phương pháp cụ thể và từ đó cả về tổ chức kiểm toán. Vì vậy, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên cũng đòi hỏi những yêu cầu cụ thể riêng biệt thích ứng với từng loại hình, từng bộ máy kiểm toán.Ngoài xây dựng loại hình bộ máy tổ chức, việc phân công công việc tương ứng với trách nhiệm đối với mỗi kiểm toán viên cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng kiểm toán trong một cuộc kiểm toán. Sau đây là bảng mô tả cấp độ của nhân viên kiểm toán tương ứng với kinh nghiệm mà mỗi KTV có được : 6Cấp độ Số năm kinh nghiệmTrợ lý kiểm toán (Staff assistant) 0 – 2 nămTrưởng phòng kiểm toán (Senior) 2 – 5 nămChủ nhiệm kiểm toán (Manager) 5 – 10 nămGiám đốc kiểm toán (Partner) Trên 10 nămTất nhiên, gắn với đội ngũ kiểm toán viên là trang thiết bị cụ thể cho kiểm toán đó là những máy móc, thiết bị, phương tiện thích ứng với kỹ thuật kiểm toán ( cả phần cứng và phần mềm nếu có ) và hình thành cơ chế hoạt động thống nhất đang thực hiện chức năng kiểm toán.1.2.2. Hệ thống bộ máy kiểm toán phải bao gồm các phân hệ chứa đựng các mối liên hệ trong – ngoài khác nhau phù hợp với nguyên tắc chung của lý thuyết tổ chức và phù hợp với quy luật của phép biện chứng về liên hệMục tiêu của tổ chức là tạo ra mối liên hệ theo một trật tự xác định. Trong kiểm toán trật tự này được xác định khác nhau do quan hệ giữa các mục tiêu kiểm toán khác nhau với các khách thể kiểm toán khác nhau. Mỗi khách thể, mỗi chủ thể này lại có nhiều mối liên hệ khác ngoài kiểm toán. Trong việc xử lý hàng loạt mối liên hệ phức tạp này cần phải có phương pháp luận biện chứng giữa các sự vật, hiện tượng, giữa cái chung và cái riêng, giữa cái mới và cái cũ.1.2.3. Tổ chức bộ máy kiểm toán phải quán triệt nguyên tắc chung của mọi hệ thống tổ chức bộ máy : tập trung, dân chủ thích ứng với từng bộ phận kiểm toánNguyên tắc tập trung – dân chủ do Lênin đề xướng trong mối quan hệ giữa khách thể - chủ thể - môi trường kiểm toán. từng phân hệ kiểm toán trong từng thời kỳ phát triển mối liên hệ chủ thể - khách thể có những điểm khác nhau song đều tổ chứchoạt động trong mỗi Nhà nước cụ thể với một nguyên tắc tổ chức cụ thể : Nhà nước của dân, do dân và vì dân.72. Chất lượng kiểm toán và ảnh hưởng của tổ chức bộ máy kiểm toán đến chất lượng của hoạt động kiểm toánKiểm toán là một loại dịch vụ đặc biệt, dịch vụ làm cho người dùng tin, an tâm về chất lượng các con số, an tâm về tính trung thực, khách quan, đầy đủ, hợp pháp, hợp lý, hợp thủ tục của các thông tin kinh tế, tài chính, nhất là các thông tin tổng hợp trên báo cáo tài chính. Đã là dịch vụ (như sản phẩm, lao vụ khác), thì cần phải có chất lượng đảm bảo. Chất lượng đó là do các chủ thể kiểm toán tuân thủ các nguyên tắc kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán, có quy trình, phương pháp và đặc biệt là có một đội ngũ kiểm toán viên có đạo đức nghề ghiệp, có năng lực chuyên môn cao và có tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.Vì vậy chất lượng kiểm toán là mức độ thỏa mãn của các đối tượng sử dụng kết quả kiểm toán về tính khách quan và độ tin cậy đối với ý kiến kiểm toán của kiểm toán viên; đồng thời thỏa mãn mong muốn của đơn vị được kiểm toán về những đóng góp của kiểm toán viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, trong thời gian định trước với giá phí hợp lý.Chất lượng dịch vụ kiểm toán trước hết được đặt trên nền tảng của mục tiêu kiểm toán. Cuộc kiểm toán tiến hành nhằm mục đích gì, có phải nó đi sâu vào kiểm tra, phân tích để đánh giá khách quan chất lượng các thông tin được kiểm toán để cung cấp những thông tin đã được kiểm chứng, đáng tin cậy hay không, hay chỉ nhằm “hợp lý hoá”, “thủ tục hoá” những thông tin lẽ ra phải được nhìn nhận là còn khiếm khuyết, có sai sót, thậm chí có gian lận và không đáng tin cậy. Như vậy, chất lượng dịch vụ kiểm toán phải có cái nền là sự vô tư, khách quan, trung thực, có chính kiến và mục tiêu rõ ràng của Kiểm toán viên.Chất lượng dịch vụ kiểm toán phải phản ánh tính độc lập, khách quan của chủ thể kiểm toán. Kết luận kiểm toán thể hiện tư cách, tư thế, quan điểm 8và cái nhìn độc lập của chủ thể kiểm toán. Tính độc lập đó không thể bị xâm hại một cách vô nguyên tắc và phi chuẩn mực, thậm chí phi pháp. Không thể cho định kiến, thành kiến, sự “chỉ đạo” thiếu khách quan hoặc vụ lợi chi phối cuộc kiểm toán cũng như chi phối các đánh giá, quyết định, kết luận kiểm toán. Tính độc lập là nội hàm cơ bản nhất, có tính sống còn của một kết luận kiểm toánchất lượng. Nhờ đó mà người sử dụng có thể an tâm rằng mình đã không bị nhà kiểm toán chi phối, và bị thiên lệch theo.Chất lượng dịch vụ kiểm toán thể hiện chủ thể kiểm toán tuân thủ pháp luật, nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán. Điều này đảm bảo cho sự công bằng, sự chuẩn tắc và đáng tin cậy, vì thước đo chuẩn mực đã được pháp luật và cả thế giới cộng đồng kiểm toán thừa nhận. Ưu thế này làm cho người soát xét chất lượng dịch vụ kiểm toán từ mọi góc nhìn đều có thể và phải thừa nhận vì chủ thể đã sử dụng “thước đo chung về chất lượng” để thẩm định, đánh giá và kết luận. Chất lượng dịch vụ kiểm toán thể hiện mức độ thành thạo, chuyên nghiệp của đội ngũ kiểm toán viên khi họ nắm bắt và sử dụng thành thạo các phương pháp kiểm toán tuỳ theo tình hình của đối tượng kiểm toán và nội dung kiểm toán cụ thể. Điều này đặc biệt quan trọngKiểm toán viên luôn phải đối mặt với rất nhiều cam go, rủi ro và cạm bẫy. Họ phải có kỹ năng, có phương pháp và dày dạn kinh nghiệm để ứng xử với từng tình huống kiểm toán cụ thể. Sự thành thạo và tính chuyên nghiệp là yếu tố cấu thành và đảm bảo cho mọi đánh giá, kết luận đều bao hàm tính thận trọng cần thiết. Theo các tiêu chí đó, xã hội sẽ thấy rõ tác động có thật của kiểm toán. Điều này lý giải tại sao khi soi xét từ góc nhìn xã hội, các tiêu chí phản ánh chất lượng kiểm toán trở nên sáng rõ hơn, dung dị hơn và tự nó trở thành đòi hỏi bức thiết đối với quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán mà mọi tổ chức kiểm toán cũng như kiểm toán viên phải nỗ lực. Vì vậy trong nền kinh 9tế hiện nay việc kiểm soát chất lượng đối với hoạt động kiểm toán độc lập là điều kiện sống còn đối với các doanh nghiệp kiểm toán. Việc tổ chức một bộ máy kiểm toán như thế nào sẽ trực tiếp tác động đến chất lượng của mỗi cuộc kiểm toán qua nhiều khía cạnh của nó. II. Hình thức tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập hiện nayHiện nay bộ máy kiểm toán độc lập có hai mô hình cơ bản là văn phòng kiểm toán tư và công ty kiểm toán :1. Văn phòng kiểm toán tư :- Văn phòng kiểm toán tư được hình thành bởi một hoặc một vài kiểm toán viên độc lập ( kế toán viên công chứng – CPA ) để kinh doanh dịch vụ kiểm toáncác dịch vụ khác liên quan.- Điều kiện thành lập văn phòng kiểm toán tư : • Các văn phòng này được thành lập theo các qui định chung cho các văn phòng tư. • Người lập văn phòng phải có bằng (chứng chỉ) kiểm toán viên độc lập và có đủ các điều kiện hành nghề khác .- Các văn phòng tư (kể cả công ty nhỏ) được tổ chức theo phương thức trực tuyến và loại hình tập trung .- Thực tế hiện nay mô hình này được phát triển rất phổ biến Cộng hòa Pháp (2500 văn phòng) và các nước Tây Âu. Mỹ cũng có 95% công ty nhỏ từ 1 – 25 người, Trung Quốc có tới 600 văn phòng kiểm toán nhỏ (3 – 5 người ).- Đặc điểm của mô hình :  Ưu điểm : Phát huy tính năng động cao của bộ máy kiểm toán, thích ứng tốt với nhu cầu kiểm toán và tư vấn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như nhu cầu đại lý thuế (thu nhập) cho nhà nước . Nhược điểm : Các văn phòng này chỉ thực hiện giới hạn các dịch vụ và sức cạnh tranh của mỗi tổ chức kiểm toán cũng hạn chế. Sự hợp tác bồi dưỡng 10[...]... việc tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập và những tác động của nó tới chất lượng của cuộc kiểm tốn, tìm hiểu lý luận và thực tiễn, chúng em đã chọn đề tài “ Tìm hiểu tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các cơng ty kiểm tốn độc lập Việt Nam”.2 và cái nhìn độc lập của chủ thể kiểm tốn. Tính độc lập đó khơng thể bị xâm hại một cách vơ ngun tắc và phi... kiểm toán gồm cả con người và phương tiện chứa đựng các yếu tố của kiểm toán để thực hiện chức năng kiểm toán. Tổ chức bộ máy kiểm toán với những mơ hình tổ chức và cơ chế hoạt động linh hoạt nhằm thích ứng với đặc điểm của đối tượng và khách thể kiểm toán trong các cuộc kiểm toán cụ thể và hướng tới việc thực viện các chức năng của kiểm toán. Nhận thức về tầm quan trọng của việc tổ chức bộ máy kiểm. .. thực hiện các dịch vụ khác có liên quan như kế tốn, tư vấn thuế, tài chính, tin học … Từ nhận thức về bản chất của tổ chứctổ chức bộ máy kiểm tốn, có thể nhận thấy nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán :1.2.1. Xây dựng đội ngũ kiểm toán viên đủ về số lượng và bảo đảm yêu cầu chất lượng phù hợp với từng bộ máy kiểm toán. Kiểm toán viên là yếu tố cơ bản cấu thành bộ máy kiểm toán. Sự... hoạt động trong mỗi Nhà nước cụ thể với một nguyên tắc tổ chức cụ thể : Nhà nước của dân, do dân và vì dân.7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CƠNG TRÌNH DỰ THIGIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”NĂM 2010TÊN CƠNG TRÌNH:TÌM HIÊU TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TỐN TRONG CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP VIỆT... bộ máy kiểm toán. Sự tồn tại cũng như chất lượng hoạt động của bộ máy kiểm toán được quyết định bởi số lượng và chất lượng đội ngũ kiểm toán viên, đó là nguyên lý chung cho việc tổ chức mọi hoạt động bộ máy. Hơn nữa, hoạt động kiểm toán lại có chức năng đặc biệt nên địi hỏi cao với kiểm tốn viên cả về chun mơn lẫn phẩm chất đạo đức. Vì vậy, dù bất cứ đâu trong phạm vi quốc gia hay quốc tế, bất... đời của hai cơng ty nói trên đã tạo tiền đề cho sự ra đời của các công ty tiếp theo bởi sự hoạt động tích cực và có hiệu quả cũng như u cầu, địi hỏi cấp thiết của nền kinh tế nước ta trong những năm đổi mới.Hình thức tổ chức của các cơng ty kiểm tốn Việt nam bị chi phối bởi hình thức sở hữu cơng ty. Đối với các cơng ty kiểm tốn là doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phụ thuộc vào cơ chế quản lý của. .. như hoạt động kiểm tốn độc lập nói riêng cịn khá mới mẻ nước ta. Song cùng với xu thế toàn cầu hóa các hoạt động thương mại và sự quan tâm của Nhà nước, Việt Nam đã và đang không ngừng nâng cao cả về số lượng cũng như chất lượng hoạt động kiểm toán. Đưa ngành kiểm toán nước nhà phát triển tồn diện, ngang tầm với kiểm tốn quốc tế. Và điều đó cũng hứa hẹn những bước tiến cho kiểm toán độc lập Việt. .. với các doanh nghiệp nhà nước, trong đó Giám đốc, người đứng đầu công ty do cơ quan thành lập bổ nhiệm (Bộ tài chính, UBND Thành phố). Cách thức tổ chức tại các công ty này theo chức danh và theo cơ cấu hành chính. Trách nhiệm cơng việc và tổ chức hoạt động theo chức danh quản lý.Đối với các cơng ty 100% vốn nước ngồi, các cơng ty này đều thuộc các cơng ty kiểm tốn quốc tế, do vậy về cơ cấu tổ chức. .. định trách nhiệm của từng bên,…) - Qua kiểm tra hàng năm cho thấy chất lượng hoạt động kiểm tốn của nhiều DNKT nhỏ nói chung cịn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, nhưng Nghị định về KTĐL chưa quy định các nội dung liên quan đến chất lượng hoạt động kiểm toán (như bắt buộc hồ sơ kiểm toán phải qua 3 cấp độ soát xét, về kiểm tra chất lượng hoạt động kiểm toán của từng DNKT…) - Các DNKT hiện... Số lượng các cơng ty dung cấp dịch vụ kiểm tốn cũng vì vậy ngày cành tăng lên, lớn có, bé có, cơng ty trực thuộc các hãng nổi tiếng có, mà các công ty được thành lập ngưỡng vừa đủ những điều kiện quy định của pháp luật có. Và một câu hỏi đặt ra là liệu việc tổ chức bộ máy kiểm tốn tại các cơng ty này đã phù hợp chưa và có đảm bảo chất lượng cho các cuộc kiểm tốn mà họ thực hiện khơng? Bộ máy kiểm . đề tài “ Tìm hiểu tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam .22.. TRÌNH:TÌM HIÊU TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TRONG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAMThuộc nhóm ngành:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.DOC, Tìm hiểu tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.DOC, Tìm hiểu tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.DOC, Khái quát chung về tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập Nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán, Phương pháp nghiên cứu của đề tài Văn phòng kiểm tốn tư :, Cấp độ thành viên của hãng kiểm toán quốc tế, Sự ra đời của kiểm toán độc lập ở Việt Nam, Thứ ba, kiểm tốn góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý, Hạn chế của các Nghị định Chính phủ về kiểm tốn độc lập:, Dự thảo luật kiểm toán độc lập 2010, Tổ chức bộ máy kiểm tốn tại cơng ty TNHH KPMG Việt Nam, Giải pháp cho các doanh nghiệp Kiểm toán vừa và nhỏ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn