de thi sinh 10 cuc hay co dap an

1 325 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 03:00

đề kiểm tra học kì 2 năm học 2009- 2010 Môn : sinh học - lớp 10 Thời gian làm bài :45 phút Câu 1: trình bày kháI niệm cấu trúc của vi rút Câu 2: nêu các giai đoạn xâm nhập của vi rút Câu 3; nêu các giai đoạn của HIV đáp án : Câu 1:kháI niệm Sừ phát hiện ra vi rút Trớc công nguyên , đã có nhiều tài liệu về 1số bệnh mà sau này ngời ta đã xác định là do một loại vi rút gây nên nh bệnh : bại liệt đậu mùa năm 1892 một nhà khoa học ngời nga đã lấy dịch ép của một cây thuốc lá bị bệnh khảm lọc trên nến lọc vi khuẩn rồi cho dịch ép này nhiễm vào cây thuốc lá không bị bệnh thì thấy cây cũng mắc bênh . Soi dới kính hiển vi không thấy mầm bệnh, nuôI trên thạch không thấy có khuẩn lạc . Ông cho rằng mầm bệnh là do một loại vi sinh vật còn nhỏ hơn cả vi khuẩn .Năm 1898 ngời ta gọi đó là vi rút và cũng năm này ngời ta đã tìm thấy vi rut ở động vật (gây bệnh lở mồm long móng ) .Năm 1915 phát hiện ra vi rut ở vi khuẩn và gọi đó là thể thực khuẩn KháI niệm Vi rut là một thực thể sống cha có cấu tạo tế bào , kích thớc rất nhỏ bé trung bình từ 10- 100nm .Chúng gồm 2 phần chính lõi là axit nucleic và vò là protein .do virut cha có cấu tạo hoàn chỉnh nên virut kí sinh bắt buộc trong tế bào chủ . virut ở ngoài tế bào chủ đợc gọi là hạt vi rut hay virion Cấu trúc Hình tháI Dựa vào hình tháI của vi rút ngời ta chia làm 3 dạng : cấu trúc xoắn, khối, trụ cấu trúc hình khối : vr HIV Vr adno Hình xoắn: khảm thuốc lá Hỗn hợp : vi rut ở vi khuẩn ( phago T2) Cấu tạo Gồm hai phần chính là Lõi axit nucleic là bộ gen .Vi rut chỉ chứa AND hoặc ARN .ADN,ARN có thể là mạch đơn hay kép Vỏ là protein gồm các đơn vị hình tháI (capsome) kích thớc vi rut càng lớn thì capsome cáng nhiều vỏ còn chứa các thành phần kháng nguyên có tác dụng bảo vệ lõi Câu2 . đề kiểm tra học kì 2 năm học 2009- 2 010 Môn : sinh học - lớp 10 Thời gian làm bài :45 phút Câu 1: trình bày kháI niệm cấu trúc của vi rút Câu 2: nêu. kích thớc rất nhỏ bé trung bình từ 10- 100 nm .Chúng gồm 2 phần chính lõi là axit nucleic và vò là protein .do virut cha có cấu tạo hoàn chỉnh nên virut kí sinh bắt buộc trong tế bào chủ . virut. T2) Cấu tạo Gồm hai phần chính là Lõi axit nucleic là bộ gen .Vi rut chỉ chứa AND hoặc ARN .ADN,ARN có thể là mạch đơn hay kép Vỏ là protein gồm các đơn vị hình tháI (capsome) kích thớc vi rut
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi sinh 10 cuc hay co dap an, de thi sinh 10 cuc hay co dap an, de thi sinh 10 cuc hay co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay