de thi sinh 10 cuc hay co dap an

1 312 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 03:00

. đề kiểm tra học kì 2 năm học 2009- 2 010 Môn : sinh học - lớp 10 Thời gian làm bài :45 phút Câu 1: trình bày kháI niệm cấu trúc của vi rút Câu 2: nêu. kích thớc rất nhỏ bé trung bình từ 10- 100 nm .Chúng gồm 2 phần chính lõi là axit nucleic và vò là protein .do virut cha có cấu tạo hoàn chỉnh nên virut kí sinh bắt buộc trong tế bào chủ . virut. T2) Cấu tạo Gồm hai phần chính là Lõi axit nucleic là bộ gen .Vi rut chỉ chứa AND hoặc ARN .ADN,ARN có thể là mạch đơn hay kép Vỏ là protein gồm các đơn vị hình tháI (capsome) kích thớc vi rut
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi sinh 10 cuc hay co dap an, de thi sinh 10 cuc hay co dap an, de thi sinh 10 cuc hay co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay