ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 10 CƠ BẢN KỲ II

11 1,037 42
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 03:00

. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 10 CƠ BẢN KỲ II 2009-2 010 THPT VĨNH LINH CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LẬT BẢO TOÀN DẠNG 1: ĐỘNG LƯỢNG – CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 1. Động lượng: p = m v Đơn. của 1 vật sẽ thay đổi trong trường hợp nào sau đây ? A. Vật chuyển động tròn đều . B. Vật chuyển động biến đổi đều. C. Vật đứng yên . D. Vật chuyển động thẳng đều . . Câu 39. Một vật rơi. A. 10. 10 4 J. B. 10 3 J. C. 20 .10 4 J. D. 2,6 .10 6 J. Câu 15. Một ôtô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 36km/h. Động lượng của ôtô là A. 10. 10 4 kgm/s B. 7,2 .10 4 kgm/s
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 10 CƠ BẢN KỲ II, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 10 CƠ BẢN KỲ II, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 10 CƠ BẢN KỲ II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay