Đề cương môn Sinh lớp 9 - HK II pptx

11 515 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 22:20

. côn trùng II. Kiến vống-sâu hại cây cam III. Dê – bò IV. Ong mắt đỏ - sâu đục thân. Quan hệ nào là quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác? A-I B -II và IV C-I, II và IV D-I, II, III và IV Câu 98 : Điều. tạo C-Tạo giống ưu thế lai D-Lai hữu tính Câu 93 : Khi bạn ăn một miếng bánh mì kẹp thịt, bạn là: A -Sinh vật tiêu thụ cấp 1 B -Sinh vật phân giải C -Sinh vật sản xuất D -Sinh vật tiêu thụ cấp 2 Câu94:. Hội sinh C- Cạnh tranh D- Kí sinh 9- Dấu hiệu nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể: A- Mật độ B- Thành phần nhóm tuổi C- Tỉ lệ đực cái D- Độ đa dạng. 1 0- Dạng tháp dân số trẻ có: A-
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn Sinh lớp 9 - HK II pptx, Đề cương môn Sinh lớp 9 - HK II pptx, Đề cương môn Sinh lớp 9 - HK II pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn