Tổng hợp kiến thức môn toán thi đại học ppsx

26 909 4
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 21:21

. hoán vị (xếp, không bốc), tổ hợp (bốc, không xếp), chỉnh hợp (bốc rồi xếp). * Áp dụng sơ đồ nhánh để chia trường hợp , tránh trùng lắp hoặc thi u trường hợp. * Với bài toán tìm số cách chọn thỏa. từ công thức nhân ba. f. Đưa về 2 a tgt = : đưa lượng giác về đại số. g. Tổng thành tích : đổi tổng thành tích và đổi góc a, b thành (a ± b) / 2. h. Tích thành tổng : đổi tích thành tổng và. hay 2 chữ số cuối hợp thành số chia hết cho 4. - Cho 8 : tận cùng là 000 hay 3 chữ số cuối hợp thành số chia hết cho 8. - Cho 3 : tổng các chữ số chia hết cho 3. - Cho 9 : tổng các chữ số chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức môn toán thi đại học ppsx, Tổng hợp kiến thức môn toán thi đại học ppsx, Tổng hợp kiến thức môn toán thi đại học ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay