hướng dẫn sử dụng máy phân ly- KYDH204, chương 6 pdf

12 434 3
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 16:20

1 Chương 6: Dụng cụ chuyên dùng và cách sử dụng Khi tháo/lắp máy phân ly, người sử dụng máy phân ly phải thực hiện theo chỉ dẫn và sử dụng các dụng cụ chuyên dùng. Trong thời gian vận hành bình thường hoặc ngừng máy lâu dài, cần phải làm vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ chuyên dùng, xếp chung vào một chỗ, đặc biệt phải chú ý bảo vệ phần ren và các mặt tiếp xúc giữa dụng cụ chuyên dùng và các chi tiết, tránh bị hỏng hóc. Danh mục các dụng cụ ở bảng dưới đây. S/ N Mã hi ệu Tên dụng cụ tháo lắp Description S.L .Q’ Nơi sử dụng – Application 1 601 Cờ lê vòng đệm hãm Lock - washer wrench 1 Tháo/lắp vòng đệm hãm To mount/dismount lock 2 602 Dụng cụ tháo pít tông Tool for disassembling 1 Tháo/lắp pít ttông To mount/dismo unt piston 3 603 Dụng cụ nâng tang trống Hoister for drum 1 Tháo/lắp tang trống To mount/dismount drum 4 604 Bu lông nâng giá lắp đĩa phân ly Hoisting bolt for 1 Tháo/lắp giá lắp đĩa phân ly To mount/dismount disc 5 605 Cờ lê tấm hãm – Gland wrench 1 Tháo/lắp tấm hãm To mount/dismount gland 6 606 Cờ lê vòng tỷ trọng Gravity - ring wrench 1 Tháo/lắp vòng tỷ trọng To mount/dismount lock nut of 7 607 Dụng cụ tháo/lắp nắp tang trống Tool for mounting and 1 Tháo/lắp tang trống To mount/dismount drum cover 8 608 Cờ lê cho đai ốc tròn Wrench for round nut 1 Tháo/lắp đai ốc tròn của chữ th ập 9 609 Cờ lê móc – Hook wrench 1 Tháo/lắp To mount/dismount round XI. Phụ tùng thay thế – Spares S/N Mã hi ệu – Tên chi ti ết – Description (Chi S.L. – 2 1 GB1235 - 76 Gioăng ch ữ “O” – O ring 28 x 3.1 2 2 GB3452.1 - Gioăng ch ữ “O” – O ring x l.8 1 3 GB3452.M992 Gioăng ch ữ “O” – Orin g 3 25 x 2 4 GB3452.M99 Gioăng ch ữ “O” – O ring 35.5 x 1 5 GB3452.1 - Gioăng ch ữ “O” – O ring 40 x 5 .3 1 6 GB3452.1 - Gioăng ch ữ “O” – O ring 23.6 x 6 7 GB3452.1 - Gioăng ch ữ “O” – O ring 54.5 x 1 8 GB3452.1 - Gioăng ch ữ “O” – O ring 80 x 1 9 GB3452.1 - Gioăng ch ữ “O” – O ring 43.7 x 1 10 GB3452.1 - Gioăng ch ữ “O” – O ring 48.7 x 1 11 GB3452.1 - Gioăng ch ữ “O” – O ring 103 x 1 12 GB3452.1 - Gioăng ch ữ “O” – O ring 100 x 1 13 GB 3452.1 - Gioăng ch ữ “O” – O ring 21.2 x 1 14 GB3452.1 - 1992 Gioăng ch ữ “O” – O ring O 35.5 x 1 15 GB3452.1 - 82 Gioăng ch ữ “O” – O rubber ring 40 1 16 GB3452.1 - 82 Gioăng ch ữ “O” – O rubber ring 11. 1 17 GB3452.1 - 82 Gioăng ch ữ “O” – O rubber ring 1 18 GB3452.1 - 82 Gioăng ch ữ “O” – O rubber ring 73 1 19 GB3452.1 - 82 Gioăng ch ữ “O” – O rubber ring 1 20 GB3452.1 - 82 Gioăng ch ữ “O” – O rubber ring 1 21 GB3542.M99 Gioăng ch ữ “O” – O ring 1 22 GB3542.1 - Gioăng ch ữ “O” – O ring 1 23 GB/T13871 - Skeleton oil seal B30 - 42 - 7 1 24 Gioăng ch ữ “O” – O ring 478 x 1 25 Ống thuỷ ø 35 x ø 25 x 50 2 26 113 Gasket ø 34 x ø 24 x 5 5 27 206 Gasket ø 251 x 6.5 x 6 1 28 20 7 Gioăng ny lông – Nylon gasket 1 29 212 Đ ĩa – Disc 2 30 218 Gioăng làm kín – Seal washer 3 31 219 Ph ớt ø 162 x 3.8 x 4 1 32 405 Elastic block ø 136 x ø 71 x 22 1 33 409 Đ ĩa ma sát – Friction disk 2 34 415 Brake shoe 1 35 Damper pad ø 35 x ø 17 x 8 4 36 Damper pad ø 60 x ø 17 x l2 4 3 4 Các chi tiết của tang trống 5 Hình 6. Trục chữ thập 6 Hình 5. Bộ phận nắp đậy 7 8 1 Trục thẳng đứng 2 Miếng chặn kín 3 Gioăng cao su 40 x 2.65 4 Áo nước 5 Khoang chứa lò xo 6 Đai ốc hãm 7 Vòng bi cầu 60000 6309 8 Ống đỡ vòng bi 9 Bu lông giác chìm Ml2 x 70 10 Chốt trẻ 2 x 24 11 Nắp đậy lò xo 12 Gioăng cao su 13 Giá đỡ lò xo 14 Bánh răng xoắn ốc nhỏ 15 Lò xo giảm chấn vòng bi 16 Vòng bi cầu tự lựa 17 Ống định vị 18 Rong đen hãm đai ốc tròn 24 19 Đai ốc tròn M24 x 1.5 20 Gioăng chữ “O” 5 1.5 x 3. 5 21 Rong đen hãm đai ốc tròn 50 22 Đai ốc tròn M50 x 1.5 23 Bu lông xẻ rãnh M6 x 8 24 Ổ chứa lò xo 25 Lò xo 26 Nút chặn có ren 27 Lò xo nhỏ 28 Đai ốc trục thẳng đứng 9 1 Đ ộng c ơ đi ện 7 Bu lông đ ầu lục giác 3 Rong đen vênh 4 Đ ĩa kết nối 5 Kh ớp nối 6 Bu lông đ ầu trụ xẻ r ãnh 7 Vòng đ ệm kín 8 Bánh xe truy ền động 9 Kh ối đ àn h ồi 10 Ch ốt trụ tr òn l6 x 50 11 Đai ố c tr ụ tr òn M24 x 12 Rong đen h ãm đai ốc 13 Vòng bi c ầu có áo 60000 14 Phanh hãm 15 Ch ốt trụ tr òn A10 x 45 16 Ổ đỡ khối b àn quay 17 Kh ối b àn quay 18 Đ ĩa ma sát 19 Vít x ẻ r ãnh chìm M6 x 20 Bánh xe ma sát 21 Ch ốt trụ tr òn B 10 x 78 22 Ph ớt dầu B30 - 42 - 7 23 Rãng ch ứa gioăng chữ 24 Gioăng ch ữ “O” 73,5 x 25 Vòng bi c ầu có áo 10 26 Bánh răng xo ắn to 27 Tr ục chữ thập 28 Vòng bi c ầu có áo 29 Rong đen h ãm đai ốc 30 Đai ốc tr ònM24 x l .5 31 N ắp d ư ới 32 Rong đen ph ẳng 12 33 Bu lông đ ầu lục giác M12 34 Bu lông đ ầu tỳ h ình côn 35 Ch ốt trụ tr òn Al 6 x 50 36 Bu lông đ ầu giác ch ìm 37 Gioăng ch ữ “O” 38 Gu ốc phanh 39 Đ ầu nối má phanh 40 Ch ốt trụ tr òn A 6 x 26 41 Tr ục phanh 42 Lò xo phanh 3 x 23 x 43 Ch ốt trụ tr òn A6 x 26 44 C ần gạt 45 N ắp phanh 46 Rong đen ph ẳng 47 Bu lông đ ầu lục giác 48 Ph ớt dạ 50 49 Bánh răng đ ộng c ơ đo 50 Ch ốt trụ tr òn A3 x 18 51 Áo tr ục động c ơ đo v òng 52 Tr ục động c ơ đo v òng tua 53 Đai m ềm 12 kiểu A, trục 54 B ảng chỉ số động c ơ đo . 1 Chương 6: Dụng cụ chuyên dùng và cách sử dụng Khi tháo/lắp máy phân ly, người sử dụng máy phân ly phải thực hiện theo chỉ dẫn và sử dụng các dụng cụ chuyên dùng. Trong. trống 5 Hình 6. Trục chữ thập 6 Hình 5. Bộ phận nắp đậy 7 8 1 Trục thẳng đứng 2 Miếng chặn kín 3 Gioăng cao su 40 x 2 .65 4 Áo nước 5 Khoang chứa lò xo 6 Đai ốc hãm 7 Vòng bi cầu 60 000 63 09 8 Ống. Al 6 x 50 36 Bu lông đ ầu giác ch ìm 37 Gioăng ch ữ “O” 38 Gu ốc phanh 39 Đ ầu nối má phanh 40 Ch ốt trụ tr òn A 6 x 26 41 Tr ục phanh 42 Lò xo phanh 3 x 23 x 43 Ch ốt trụ tr òn A6 x 26 44 C ần
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng máy phân ly- KYDH204, chương 6 pdf, hướng dẫn sử dụng máy phân ly- KYDH204, chương 6 pdf, hướng dẫn sử dụng máy phân ly- KYDH204, chương 6 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay