Tiết 161 Kịch Bắc Sơn (Giáo án 4 cột) Mới

4 787 9
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 14:00

Trường THCS Bùi Thò Xuân Giáo án Ngữ văn Chín Học kỳ 2 TUẦN 34 Ngày soạn: 19/ 4/ 2010 Tiết 161 Ngày dạy: 26/ 4/ 2010 ( Trích hồi bốn vở kòch Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng ) I. MỤC TIÊU : Giúp HS : 1/ Kiến thức :Nắm được nội dung và ý nghóa của đoạn trích hồi bốn vở kòch Bắc Sơn, nhận biết được những mâu thuẫn, xung đột trong kòch. Nắm được nghệ thuật viết kòch của tác giả thông qua việc xây dựng tình huống, xung đột kòch. 2/ Kỹ năng : Rèn kỹ năng đọc và kể tóm tắt nội dung hồi kòch. 3/ Thái độ : Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước thông qua nội dung hồi kòch. II. CHUẨN BỊ : 1/ Giáo viên : Tham khảo sách GV ,Thiết kế bài giảng ; xây dựng bài soạn. 2/ Học sinh : Đọc kó đoạn kòch, nhận diện được mâu thuẫn kòch và tính cách của nhân vật. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1’ 1/ Ổn đònh: Nắm só số học sinh ,… 5’ 2/ Kiểm tra bài cũ : ? Trong các truyện ngắn nước ngoài được học trong chương trình cấp II, em thích nhất truyện (hoặc đoạn trích) nào? Hãy kể lại văn bản đó vànêu những điểm em cho là có ấn tượng nhất? (HS độc lập kể và phát biểu.) 3/ Giảng bài mới: TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 2’ HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động . HOẠT ĐỘNG 1 ? Kể tên các kòch bản sân khấu đã học? + Trao đổi trả lời. (Quan Âm Thò Kính (chèo), Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trưởng giả học làm sang –- kòch nói) + GV: Trong chương trình văn học 9 chúng ta được học thêm 2 kòch bản của Việt Nam là vở kòch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng và Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ. Hôm nay các em sẽ tìm hiểu vở Bắc Sơn. + GV: Nhắc HS mở vở soạn và SGK. + Mở sách trang 164. 30’ HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến HOẠT ĐỘNG 2: I/ Tìm hiểu chung: __________________________________________________________________________________ GVBM: Trần Đức Phúc 76 Trường THCS Bùi Thò Xuân Giáo án Ngữ văn Chín Học kỳ 2 thức mới .  Hướng dẫn tìm hiểu chung vở kòch. + Chỉ đònh đọc chú thích () + Đọc theo yêu cầu. ? Qua chuẩn bò và tìm hiểu, em hãy giới thiệu về tác giả? + Độc lập trả lời. 1. Tác giả: (Nêu tóm tắt các nội dung trong chú thích) Nguyễn Huy Tưởng (1912- 1960) quê ở Hà Nội là một + GV: giới thiệu thêm về tác giả, chân dung nhà văn, nhà viết kòch Nguyễn Huy Tưởng. (Một số tác phẩm quen thuộc: Lá cờ thêu sáu chữ vàng, Sống mãi với thủ đô, Vũ Như Tô (kòch); sở trường của ông là truyện lòch sử.) trong những nhà văn chủ chốt của nền văn học cách mạng, được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. ? Nêu ý chính của vở kòch Bắc Sơn? + Độc lập tóm tắt chú thích  . ? Nêu xuất xứ của đoạn kòch? + Độc lập nêu xuất xứ. + Chỉ đònh đọc chú thích () + Đọc theo yêu cầu. ? Giới thiệu khái quát về kòch và các phần trong một vở kòch? + Độc lập trả lời (HS giỏi, khá). - Kòch: kòch nói, kòch thơ, kòch hát. - Một vở kòch gồm: Lớp I hồi Lớp II Lớp III 2. Văn bản: là lớp I và II thuộc hồi thứ tư của vở kòch Bắc Sơn (1946). + GV mở rộng: Kòch có các thể loại: ca kòch, kòch thơ, kòch nói, hài kòch, bi kòch, chính kòch,… + GV: chốt mục 1, 2, 3. + GV hướng dẫn đọc: thể hiện được tâm trạng của nhân vật- Thơm khi thì lo lắng, cố ra vẻ bình tónh, dòu dàng với Ngọc, Cửu và Thái giọng cứng rắn, Ngọc: nhẹ nhàng cói lúc nghi ngờ. + GV: phân vai đọc: 5 HS/ 4 nhân vật Thái, Cửu, Thơm , Ngọc và tiếng nói vọng vào. Chỉ đònh đọc. + HS đọc phân vai. + Lớp nhận xét.  Hướng dẫn tìm hiểu chi II/ Phân tích: __________________________________________________________________________________ GVBM: Trần Đức Phúc 77 Trường THCS Bùi Thò Xuân Giáo án Ngữ văn Chín Học kỳ 2 tiết các lớp của vở kòch. ? Hãy tóm tắt diễn biến và hành động trong các 2 lớp kòch trích ở hồi bốn. + Độc lập tóm tắt. - Lớp II: + Thái và Cửu (cán bộ, chiến só cách mạng) bò bọn Pháp và tay sai lùng bắt gắt gao. + Họ chạy vào nhà Thơm. + Thơm cho họ trốn vào buồng ngủ của mình. - Lớp III: + Ngọc (chồng của Thơm, một tên tay sai đầu sỏ) đột ngột về nhà. + Thơm nhận ra bộ mặt phản động của Ngọc tìm cách giấu chồng và quyết đònh bảo vệ 2 cán bộ cách mạng. + Ngọc không nghi ngờ, tiếp tục chạy theo bọn lính Pháp truy lùng các chiến só Bắc Sơn. 1. Tóm tắt vở kòch. (Bản tóm tắt) + GV: Nhận xét, treo bản tóm tắt. + Nghe, ghi bài. ? Mâu thuẫn, xung đột kòch chủ yếu trong hồi bốn là mâu thuẫn phát triển trong các lớp II và III. Đó là mâu thuẫn, xung đột giữa ai với ai? Thể hiện như thế nào trong các lớp này? + Thảo luận , phát biểu. 2. Mâu thuẫn- xung đột kòch: Mâu thuẫn xung đột cơ bản là mâu thuẫn- xung đột giữa ta và đòch, giữa những cán bộ cách mạng (Thái, Cửu) với bọn giặc pháp (quan, lính) và bọn tay sai phản động (Ngọc) lồng trong mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn nội tâm giữa Thơm- Ngọc. - Ta > < đòch; - Chiến só cách mạng >< bọn giặc Pháp và tay sai phản động; - Thơm >< Ngọc. ? Tình huống kòch làm nền cho mâu thuẫn - xung đột phát triển ở đây là gì? + Độc lập phát biểu. Các mâu thuẫn - xung đột ấy được __________________________________________________________________________________ GVBM: Trần Đức Phúc 78 Trường THCS Bùi Thò Xuân Giáo án Ngữ văn Chín Học kỳ 2 nảy sinh và phát triển trong tình huống kòch gay cấn, đột ngột và kòch liệt: Cuộc khởi nghóa thất bại. Giặc lùng bắt gắt gao các cán bộ chiến só. Vô tình họ lại chạy vào đúng nhà tên tay sai, buộc Thơm phải lựa chọn dứt khoát. => Tình huống căng thẳng, gay cấn. + GV: Chốt mục 1. 5’ HOẠT ĐỘNG 3: Củng cố HOẠT ĐỘNG 3. + GV: Treo bản tóm tắt 2 lớp kòch. + Chỉ đònh tóm tắt nội dung của 2 lớp kòch. + Độc lập tóm tắt + Lớp nhận xét. (2’) 4/ Hướng dẫn học ở nhà: - Tiếp tục luyện tập tóm tắt 2 lớp kòch thật mạch lạc. - Nắm được nghệ thuật xây dựng tình huống, mâu thuẫn kòch. - Chuẩn bò bài tiếp (Tiết 162): trích đoạn kòch Bắc Sơn. + Tìm hiểu tâm trạng và tính cách của mỗi nhân vật. + Thái độ dứt khoát của Thơm có ý nghóa gì?   IV. RÚT KINH NGHIỆM , BỔ SUNG:   __________________________________________________________________________________ GVBM: Trần Đức Phúc 79 . Trường THCS Bùi Thò Xuân Giáo án Ngữ văn Chín Học kỳ 2 TUẦN 34 Ngày soạn: 19/ 4/ 2010 Tiết 161 Ngày dạy: 26/ 4/ 2010 ( Trích hồi bốn vở kòch Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng ) I. MỤC TIÊU. Việt Nam là vở kòch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng và Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ. Hôm nay các em sẽ tìm hiểu vở Bắc Sơn. + GV: Nhắc HS mở vở soạn và SGK. + Mở sách trang 1 64. 30’ HOẠT ĐỘNG. gồm: Lớp I hồi Lớp II Lớp III 2. Văn bản: là lớp I và II thuộc hồi thứ tư của vở kòch Bắc Sơn (1 946 ). + GV mở rộng: Kòch có các thể loại: ca kòch, kòch thơ, kòch nói, hài kòch, bi kòch,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 161 Kịch Bắc Sơn (Giáo án 4 cột) Mới, Tiết 161 Kịch Bắc Sơn (Giáo án 4 cột) Mới, Tiết 161 Kịch Bắc Sơn (Giáo án 4 cột) Mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn