ĐỀ THI CUỐI NĂM (TOÁN LỚP 2)

2 662 5
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 13:00

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU TRUNG NĂM HỌC 2009 – 2010 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN : TOÁN LỚP 2 ( Thời gian làm bài thi: 40 phút) 1.Đọc, viết các số thích hợp ở bảng sau: Đọc số Viết số Bảy trăm hai mươi ba …………………………… Tám trăm mười lăm …………………………… ……………………………………………………………………………. 415 ……………………………………………………………………………. 500 2.Điền tiếp các số vào chỗ chấm cho thích hợp: a) 216 ; 218 ; 220 ; ………………… ; ………………… ; b) 310 ; 320 ; 330 ; ………………… ; ………………… ; 3.Nhìn hình vẽ và thực hiện: 1 a) Tô màu số ô vuông của mỗi hình: 3 1 b) Khoanh vào số ngôi sao: 4 4. 457 ……… 500 248 ……… 265 ? 401 ……… 397 701 ……… 663 359 ……… 556 456 ……… 456 5.Đặt tính rồi tính: 532 + 225 354 + 35 972 - 430 586 - 42 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… 6.Điền số thích hợp vào ô trống: a) 3 x 6 = b) 24 : 4 = c) 5 x 7 = d) 35 : 5 = 7.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 1 dm = 10 cm b) 1 m = 10 cm c) 1 dm = 100 cm d) 1 m = 100 cm Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong > < = 8.Giải toán: a) Mỗi con bò có 4 chân. Hỏi 3 con bò có tất cả bao nhiêu chân ? Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… a) Có 35 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa ? Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.Cho hình tứ giác ABCD (như hình vẽ) : A 3 cm B 2 cm 4 cm D C 6 cm a) tính chu vi của tứ giác ABCD. b) Kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào hình để được 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác. Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong . TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU TRUNG NĂM HỌC 2009 – 2010 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN : TOÁN LỚP 2 ( Thời gian làm bài thi: 40 phút) 1.Đọc, viết các số thích hợp ở bảng sau: Đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI CUỐI NĂM (TOÁN LỚP 2), ĐỀ THI CUỐI NĂM (TOÁN LỚP 2), ĐỀ THI CUỐI NĂM (TOÁN LỚP 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn