HƯỚNG DẪN ÔN TẬP - KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 9

8 780 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 06:00

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP - KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 9 A-NỘI DUNG ÔN TẬP: Từ tiết 91 đến tiết 160 . Tập trung vào những nội dung cơ bản sau: A-1 : Phần đọc hiểu văn bản: I – Tác phẩm về nghị luận: *Bàn về một vấn đề xã hội : ( Bàn về đọc sách - Chuẩn bị hàng trang vào thế kỉ mới). *Bàn về một vấn đề văn học : ( Tiếng nói của văn nghệ - Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn ) Chú ý : 1-Tác giả và xuất xứ của văn bản - Nội dung vấn đề nghị luận – Các luận điểm được triển khai - 2-Các luận cứ đưa ra phân tích ( Lí lẽ +dẫn chứng ) - Nghệ thuật lập luận ( Phân tích + tổng hợp) 3-Chương trình học kì 2 của lớp 9 được học một số tác phẩm nghị luận . Em ghi lại tên văn bản, tác giả, vấn đề nghị luận, các luận điểm được triển khai, phương pháp nghị luận ? 4-Phép lập luận chủ yếu về nghị luận được học ở lớp 9 là gì ?Trình bày những hiểu biết của em về các phép đó? II- Tác phẩm thơ: * Thơ Việt Nam hiện đại: ( Con cò, Mùa xuân nho nhỏ, Viếng lăng Bác,Sang thu, Nói với con) * Thơ nước ngoài: (Mây và sóng của Ta –go)  Chú ý : 1 - Học thuộc bài thơ ( hoặc một số câu thơ, đoạn thơ quan trọng) 2- Nắm vững phần giới thiệu tác giả và tác phẩm ( hoàn cảnh sáng tác, chủ đề bài thơ) 3- Nắm được mạch cảm xúc trữ tình của bài thơ ( hoặc luận điểm , bố cục) 4- Nắm được ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu và các biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ để thấy cái hay, cái đẹp được tác giả thể hiện trong từng ý tưởng, nội dung bài thơ. 5- Học thuộc phần ghi nhớ , tổng kết về nội dung nghệ thuật của bài thơ . 6- Chương trình học kì 2 của lớp 9 được học một số tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam . Em ghi lại tên bài thơ, tác giả, năm sáng tác, thể thơ , nội dung chủ yếu của những bài thơ đó ? 7- Cho biết mạch cảm xúc trử tình trong các bài thơ: Con cò, Mùa xuân nho nhỏ, Viếng lăng Bác. 8- Cho biết ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh con cò trong bài thơ “ con cò” và hình ảnh mùa xuân trong bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” ? 9- Cho biết ý nghĩa của những hình ảnh ẩn dụ được nhà thơ Viễn Phương dùng thể hiện trong bài thơ “ Viếng lăng Bác” 10- Trong bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải có mấy lần xuất hiện hình ảnh “ hoa” và “ tiếng chim”? Ở mỗi lần xuất hiện, hai hình ảnh ấy nói về điều gì ? 11- Cho biết những điểm chung và những nét riêng của 2 bài thơ : “ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” của Nguyễn Khoa Điềm và “ Con cò” củaChế Lan Viên ? 12-Cho biết những điểm giống nhau giữa 2 bài thơ “ Viếng lăng Bác” và “ Mùa xuân nho nhỏ” 13-Cho biết nét riêng trong cách biểu hiện cảm xúc và sáng tạo hình ảnh của các bài thơ : Con cò, Mùa xuân nho nhỏ, Nói với con 14-Cho biết những tư tưởng , tình cảm , tâm hồn của con người được thể hiện trong những bài thơ hiện đại Việt Nam đã được học ở lớp 9 15- Viết đoạn văn phân tích cái hay và vẽ đẹp về khổ thơ, hình ảnh thơ mà em thích trong những bài thơ dược học. (Ví dụ : Khổ 3 bài Con Cò- Khổ 1 hoặc khổ 4,5 bài Mùa xuân nho nhỏ- Khồ 2,3 và hình ảnh “tre” trong bài Viếng lăng Bác - Khổ 1,3 bài Sang thu- Khồ 2 bài Nói với con v v ) III- Tác phẩm truyện: * Truyện Việt Nam hiện đại: (Bến quê, Những ngôi sao xa xôi và xem lại 3 truyện học ở học kì 1) * Truyện nước ngoài: ( Rô – bin –xơn ngoài đảo hoang và Bố của Xi Mông)  Chú ý : 1-Nắm được tác giả , hoàn cảnh sáng tác, chủ đề của truyện , phương thức biểu đạt , ngôi kể. 2-Tóm tắt được truyện hoặc đoạn trích ( các sự việc chính được trần thuật), và tình huống truyện 3-Học thuộc phần ghi nhớ tổng kết truyện và nắm vững: 3-1: Những nội dung tư tưởng được đề cập trong truyện là gì ?( những luận điểm được phân tích ) 3-2: Nắm được đặc điểm của nhân vật chính trong truyện , phân tích, đánh giá nhân vật đó từ những chi tiết trong truyện( Ví dụ : Cảnh ngộ, tâm trạng, suy nghĩ của nhân vật Nhĩ trong truyện bến quê – Hình ảnh Hướng dẫn ôn tập học kì 2 lớp 9 - Trang 1 các nhân vật nữ thanh niên xung phong và những nét đẹp của nhân vật Phương Định trong truyện Những ngôi sao xa xôi -Tinh thần lạc quan của Rô-bin –xơn qua bức chân dung tự họa v…v…) 3-3: Những yếu tố nghệ thuật nào giúp tác giả thể hiện thành công nội dung tư tưởng truyện? ( Ví dụ : xây dựng tình huống truyện, Ngôi kể,cách trần thuật ,những hình ảnh giàu tính biểu tương,miêu tả tâm lí nhân vật) 3-4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng phần tiếng việt đã học như từ loại, cụm từ, câu, thành phần câu, các kiểu câu, phép liên kết, nghĩa tường minh hàm ý ….để nhận diện và phân tích các yếu tố đó trong các câu văn, đoạn văn ở những truyện đã học. 4- Chương trình học kì 2 của lớp 9 được học một số tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam . Em ghi lại tên truyện, tác giả, năm sáng tác, ngôi kể, chủ đề của những truyện ngắn đó ? 5- Cho biết những tình huống truyện đặc sắc trong những truyện ngắn đó? 6- Cho biết ngôi kể trong những truyện ngắn đó? tác dụng của ngôi kể thứ nhất trong các truyện ngắn đó ? 7- Tóm tắt nội dung cốt truyện “ Bến quê” và “ Những ngôi sao xa xôi” ? 8- Trình bày những nét chính về đất nước và con người Việt Nam được phản ánh trong các truyện hiện đại Việt Nam được học ở lớp 9 ? 9- Nêu đặc điểm của các nhân vật chính được phản ánh trong truyện ?( Ví dụ : Những cảm xúc suy nghĩ của nhân vật Nhĩ ( Bến quê), hình ảnh 3 cô gái thanh niên xung phong và nhân vật Phương Định ( Những ngôi sao xa xôi) 10- Cảm nhận của em về cảnh thiên nhiên được miêu tả trong phần đầu truyện“Bến quê”-Nguyễn Minh Châu A-2: Phần tiếng việt: Các nội dung ôn tập : I- Khởi ngữ và thành phần biệt lập ( tình thái, cảm thán, gọi đáp, phụ chú). II- Liên kết câu và liên kết đoạn văn (liên kết nội dung và liên kết hình thức) III- Nghĩa tường minh và hàm ý ( hàm ý là gì ? điều kiện sử dụng) IV- Tổng kết về ngữ pháp toàn cấp:( Từ loại, cụm từ, câu và thành phần câu,các kiểu câu )  Chú ý: 1- Nắm lí thuyết của mỗi bài,xem lại bài tập đã làm trong SGK( bài tập hình thành và cũng cố lí thuyết) 2-Thực hành, nhận diện các nội dung trên vào các văn bản được học trong học kì 2 ( trắc nghiệm). 3-Vận dụng viết câu văn,đoạn văn , bài văn khi làm văn. 4 - Khởi ngữ là gì ? Xác định khởi ngữ và viết lại không có khởi ngữ trong các câu ?( Được trích dẫn) 5 - Kể tên các thành phần biệt lập được học ?Nêu tác dụng của nó trong câu ? 6- Chỉ ra thành phần biệt lập trong các câu , đoạn ? ( Được trích dẫn) 7-Thế nào là liên kết câu và liên kết đoạn văn ? Chỉ ra trong một đoạn văn ( Được trích dẫn) 8- Viết đoạn văn về một nội dung đã cho ,về hình thức yêu cầu có sử dụng khởi ngữ, thành phần biệt lập, phép liên kết ( Ví dụ : Bài tập 5/sgk trang 33, Bài tập 2/sgk trang 110 hoặc một số vấn đề liên quan đến cuộc sống) 9-Thế nào là nghĩa tường minh và hàm ý ? Điều kiện sử dụng hàm ý ? 10-Cho biết hàm ý trong các câu, đoạn ? ( Được trích dẫn từ các văn bản trong sách giáo khoa) A-3: Phần tập làm văn: I- Nghị luận xã hội: ( Về một sự việc hiện tượng đời sống hoặc về một vấn đề tư tưởng đạo lí) II- Nghị luận văn học: ( Về tác phẩm truyện- đoạn trích hoặc về một bài thơ, đoạn thơ) III- Văn bản hành chính : ( Biết được đặc điểm và cách trình này một biên bản hoặc một hợp đồng) - Chú ý: 1- Đọc và nắm vững đặc điểm, yêu cầu về nội dung và hình thức của từng kiểu bài ( phần ghi nhớ). 2-Nắm vững dàn bài chung của từng kiểu bài(cần liên hệ đối chiếu với các thể loại văn bản được học) Ví dụ: Mở bài=Phần giới thiệu văn bản;Thân bài= Phần phân tích văn bản ;Kết bài= Phần tổng kết VB) 3-Phần thân bài phải được trình bày bằng một hệ thống luận điểm , luận cứ qua các hình thức lập luận chứng minh, giải thích, phân tích, tổng hợp v v… 4-Nếu nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống phải nêu sự việc ,phân tích đúng -sai -lợi -hại, chỉ ra nguyên nhân,bày tỏ thái độ đối với vấn đề đó. 5- Nếu nghị luận về tư tưởng , đạo lí thì phải vận dụng LLvà DC để giải thích, chứng minh, phân tích, tổng hợp đúng hoặc sai của vấn đề và khẳng định được tư tưởng của người viết với vấn đề đó. Hướng dẫn ôn tập học kì 2 lớp 9 - Trang 2 6- Nếu nghị luận về truyện hoặc đoạn trích thì phải nêu được các luận điểm về nội dung và nghệ thuật. Những luận cứ đưa ra nhận xét, đánh giá phải xuất phát từ trong tác phẩm ấy . Phân tích nhân vật phải xác định đặc điểm, tìm luận cứ để phân tích có dẫn chứng rồi nhận xét đánh giá về nhân vật. 7- Nếu nghị luận đoạn thơ, bài thơ thì phải phân tích các yếu tố ngôn từ , hình ảnh , giọng điệu, biện pháp tu từ, nội dung cảm xúc… trong bài thơ từ đó nhận xét , đánh giá cái hay, vẽ đẹp vể nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Nhận xét , đánh giá cần có sự rung động chân thành và cảm xúc của người viết 8- Đề làm văn thường có 2 dạng : Nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Hình thức ra đề dưới dạng chỉ định hoặc đề mở . ( Điều quan trong là đọc kỉ đề, tìm hiểu nội dung cần nghị luận, vận dụng tốt các phương pháp lập luận trong bài làm , bố cục chặt chẽ-mạch lạc,trình bày có sức thuyết phục, không sai lỗi câu- chính tả ) B-GIỚI THIỆU CÁC DẠNG ĐỀ KIỂM TRA NHỮNG NĂM QUA ( Để tham khảo) Đề 1 Kiểm tra học kỳ II- năm học : 2005-2006 PHẦN I: Trắc nghiệm Đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi từ 1 -> 10 (10 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0, 25 điểm) “Bên kia những hàng cây bằng lăng, tiết trời đầu thu đem đến cho con sông Hồng một màu đỏ nhạt, mặt sông như rộng thêm ra.Vòm trời cũng như cao hơn. Những tia nắng sớm đang từ từ di chuyển từ mặt nước lên những khoảng bờ bãi bên kia sông, và cả một vùng phù sa lâu đời của bãi bồi ở bên kia sông Hồng lúc này đang phô ra trước khuôn cửa sổ của gian gác nhà Nhĩ một thứ màu vàng thau xen với màu xanh non – những màu sắc thân thuộc quá như da thịt, hơi thở của đất màu mỡ. Suốt đời Nhĩ đã từng đi tới không xót một xó xỉnh nào trên trái đất, đây là một chân trời gần gũi, mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến – cái bờ bên kia sông Hồng ngay trước cửa sổ nhà mình.” (Bến Quê – Nguyễn Minh Ch âu ). 1. “ Bến Quê ” xuất bản năm nào? 2. Thể loại của “Bến Quê” là gì? 3. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên? 4. Nội dung chính của đoạn văn trên ? 5. Bức tranh thiên nhiên trong đoạn văn được tả vào thời điểm nào? 6. Bức tranh thiên nhiên trong đoạn văn được tả theo trình tự như thế nào? 7. Bức tranh thiên nhiên trong đoạn văn (qua cái nhìn của Nhĩ) được nhìn từ góc độ, vị trí nào ? 8. Chỉ ra biện pháp câu chủ yếu trong đoạn văn trên ? 9. “Cái bờ b ên kia sông Hồng ngay trước cửa sổ nhà mình” trong câu 4 là thành phần biệt lập nào ? 10. Hình ảnh bãi bồi, bến sông được dựng trong đoạn truyện mang ý nghĩa khái quát, biểu tượng nào? 11. Em hãy chép nguyên văn đoạn thơ trong bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh có nội dung tương ứng với dòng sông ,vòm trời, tia nắng lúc trời sang thu. (0,5đ) 12. Sắp xếp lại nội dung ở các cột mục cho đúng. (Xếp đúng một dòng ngang được 0,5 điểm) Tên tác phẩm Tác giả Thể thơ Nội dung Con cò Viễn Phương. Thơ năm chữ. Ngợi ca tình mẹ và ý nghĩa lời ru đối với cuộc sống con người. Mùa xuân nho nhỏ. Thanh Hải. Thơ tự do. Sự cảm nhận của nhà thơ về sự biến chuyển của thiên nhiên lúc giao mùa. Viếng lăng Bác. Chế Lan Viên. Thơ năm chữ. Lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ đối với Bác Hồ. Sang thu. Hữu Thỉnh. Thơ tám chữ. Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước; thể hiện niềm yêu mến thiết tha đất nước, với cuộc đời; thể hiện ước nguyện cống hiến cho đất nước. PHẦN II : Tự luận : Học sinh chọn một trong hai đề sau để làm bài 1/ :Phân tích nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “ Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê. 2/ : Trình bày suy nghĩ của em về đạo lý trong bài ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” Hướng dẫn ôn tập học kì 2 lớp 9 - Trang 3 Đề 2: Kiểm tra học kỳ II- năm học: 2006-2007 I.TRẮC NGHIỆM Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở phía dưới: ( Từ câu 1-12) “Nhưng tạnh mất rồi.Tạnh rất nhanh như khi mưa đến. Sao chóng thế?Tôi bỗng thẫn thờ, tiếc không nói nổi. Rõ ràng tôi không tiếc những viên đá.Mưa xong thì tạnh thôi.Mưa tôi nhớ một cái gì đấy, hình như mẹ tôi, cái cửa sổ, hoặc những ngôi sao to trên bầu trời thành phố. Phải, có thể những cái đó … Hoặc là cây, hoặc là cái vòm tròn của nhà hát, hoặc là bà bán kem đẩy chiếc xe chở đầy thùng kem, trẻ con háo hức bâu xung quanh. Con đường nhựa ban đêm, sau cơn mưa mùa hạ rộng ra, dài ra, lấp loáng ánh đèn trong như một con sông nước đen.Những ngọn điện trên quảng trường lung linh như những ngôi sao trong câu chuyện cổ tích nói về những xứ sở thần tiên. Hoa trong công viên.Những quả bóng sút vô tội vạ của bọn trẻ con trong một góc phố. Tiếng rao của bà bán xôi sáng có cái mủng đội trên đầu Chao ôi!có thể là tất cả những cái đó. Những cái đó ở thiệt xa… Rồi bỗng chốc, sau một cơn mưa đá, chúng xoáy mạnh như sóng trong tâm trí tôi …” ( Lê Minh Khuê – Những ngôi sao xa xôi.) 1. Giới thiệu những nét chính về tác giả Lê Minh Khuê? 2. “ Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê ra đời trong giai đoạn nào?: 3. Thể loại của “Những ngôi sao xa xôi” là gì ? 4. Ngôi kể của “Những ngôi sao xa xôi” giống với ngôi kể của tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam nào học ở lớp 9 ? tác dụng của ngôi kể đó ? 5. Vai kể của đoạn văn trên là nhân vật nào trong tác phẩm? 6. Đoạn văn diễn ra dưới hình thức nào? (Đối thoại ,Độc thoại ,Độc thoại nội tâm.) 7. Nội dung chính của đoạn văn trên là gì? 8. Đoạn văn thể hiện nỗi nhớ của nhân vật gồm: a. 8 câu (từ câu 7 đến câu 14). b. 11 câu (từ câu 7 đến câu 17). c. 14 câu (từ câu 1 đến câu 14). d. 17 câu (từ câu 1 đến câu 17). 9. Qua những chi tiết trong đoạn trích, ta thấy hiện lên phẩm chất gì của nhân vật? 10. “Hình như” trong câu “Mà tôi nhớ một cái gì đấy, hình như mẹ tôi, cái cửa sổ, hoặc những ngơi sao to trên bầu trời thành phố” là thành phần gì trong câu? 11. “Chao ôi” trong câu “Chao ôi, có thể là tất cả những cái đó” là thành phần gì trong câu? 12. Câu “Nhưng tạnh mất rồi” là câu gì? II. TỰ LUẬN 1. Câu hỏi ( 1 điểm ) : a/Viễn Phương triển khai tứ thơ trong bài “Viếng Lăng Bác” như thế nào? b/ Thanh Hải triển khai tứ thơ trong bài “ Mùa xuân nho nhỏ” như thế nào ? 2. Làm văn (6 điểm) Phân tích bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh. Đề 3 : Kiểm tra học kỳ II- năm học: 2007-2008 I.TRẮC NGHIỆM * Đọc 4 câu thơ sau và trả lời các câu hỏi từ 1-> 8 bằng cách chọn câu trả lời đúng nhất: (1)Bổng nhận ra hương ổi(2)Phả vào trong gió se(3)Sương chùng chình qua ngõ.(4)Hình như thu đã về. 1- Đọan thơ trên được trích từ bài thơ nào ? 2-Tác giả bài thơ trên là ai ? 3-Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào ? 4- Hai câu thơ “Sương chùng chình qua ngõ - Hình như thu đã về”.Sử dụng biện phap tu từ nào ? 5- Hai câu thơ “Sương chùng chình qua ngõ - Hình như thu đã về”.Sử dụng thành phần biệt lập nào ? 6- Từ “chùng chình” Trong câu thơ trên được hiểu như thế nào ? 7- Cảm nhận đúng nhất của tác giả trong đọan thơ trên là gì ? 8- Nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn thơ trên là gì ? * Chọn câu trả lời đúng nhất ghi vào giấy thi 9- Văn bản “ Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten” thuộc kiểu văn bản nào ? 10- Chủ đề của truyện ngắn “ Bến quê” là gì ? Ghi lại câu văn phù hợp với chủ đề của truyện ? 11- Bài thơ hiện đại Việt Nam nào được học ở lớp 9, thể hiện khát vọng được cống hiến cho đời ? Hướng dẫn ôn tập học kì 2 lớp 9 - Trang 4 12- Truyện ngắn hiện đại Việt Nam nào được học ở lớp 9, thể hiện vẽ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời kháng chiến chống Mĩ trên tuyến đường Trường sơn ? II. TỰ LUẬN . Câu 1: ( 2đ) Qua bài viết “ Bàn về đọc sách” , Chu Quang Tiềm đã trình bày ý kiến của mình về ý nghĩa của việc đọc sách và phương pháp đọc sách như thế nào ?Em hãy viết đoạn văn ngắn tóm tắt tinh thần nội dung văn bản trên ( khoảng 5 - 7 dòng) Câu 2 ( 5 đ) Làm văn: Phân tích nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “ Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê C- GIỚI THIỆU CÁC DẠNG ĐỀ TỔNG HỢP DÙNG ĐỂ THAM KHẢO, ÔN TẬP I-Tham khảo câu hỏi tự luận kết hợp với câu hỏi trắc nghiệm : ( Từ 3 đến 4 điểm) 1/ Em học tập được điều gì từ văn bản “ Bàn về đọc sách” của Chu Quang Tiềm? 2/“ Bàn về đọc sách” của Chu Quang Tiềm có sức thuyết phục cao . Theo em, điều gì đã làm nên sức thuyết phục ấy? 3/ Văn bản “ Tiếng nói văn nghệ” đã phân tích nội dung gì? và tổng hợp lại điều gì ? 4/Chỉ ra sự liên kết về nội dung và hình thức trong đoạn văn sau:(Tiếng nói của văn nghệ -NĐT ) Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại(1). Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ(2). Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh(3). 5/ Luận điểm chính trong văn bản “ Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” là gì ? Từ “có lẽ” trong câu “Trong những hành trang ấy , có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất” là thành phần gì? 6/ Những điểm mạnh , điểm yếu của con người Việt Nam khi bước vào nền kinh tế trong thế kỉ mới là gì? 7/ Từ bài nghị luận văn chương “Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn La Phông Ten” nhà nghiên cứu H- Ten đã cho ta hiểu thêm những điều gì? Điều nào là quan trọng nhất? 8/ Bài thơ nào được học trong HK 2 của lớp 9 thể hiện những quan sát tinh tế nhất về thiên nhiên lúc giao mùa? 9/ Bài thơ nào được học trong HK 2 của lớp 9 được sáng tác trong một hoàn cảnh rất đặc biệt và thể hiện khát vọng được làm đẹp cho cuộc đời? 10/ Những bài thơ nào được học trong HK 2 của lớp 9 có nội dung đề cập đến tình cảm cha mẹ đối với con cái? 11/ Tác giả nào được đánh giá “là cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước “ ? a/. Viễn Phương b/. Thanh Hải c/. Hữu Thỉnh d/. Tế Hanh 12/ Nội dung chủ yếu và nghệ thuật đặc sắc qua bài thơ “ Con cò” của Chế Lan Viên là gì ? 13/ Hai câu thơ nào trong bài “ Con Cò” của Chế Lan Viên có tính triết lí đúc kết một quy luật cuộc sống?Viết một đoạn văn ngắn khoảng từ 8 đến 10 câu bình luận cái hay cuả hai câu thơ: 14/ Nhan đề “Mùa xuân nho nhỏ” được hiểu như thế nào? Nêu chủ đề của bài thơ ? 15/ Chép lại khổ thơ đầu trong bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh? Nêu hiệu quả sử dụng của phép tu từ qua khổ thơ đó? 16/ Cảm nhận cuả em về mùa xuân cuả đất trời và muà xuân của đất nước trong bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải 17/ Trong đoạn thơ “ Ta làm con chim hót………Dù là khi tóc bạc” ( Mùa xuân nho nhỏ) a-Vì sao tác giả không xưng tôi như đầu bài thơ mà cuối bài lại xưng ta ? b/ Nội dung chính của đoạn thơ trên là gì? c/ Nét nỗi bật về nghệ thuật thể hiện qua đoạn thơ trên là gì ? d/ Hình ảnh con chim hót , cành hoa, nốt trầm xao xuyến nói lên điều gì ? e/ Cụm từ “ Mùa xuân nho nhỏ” trong đoạn thơ trên được hiểu theo nghĩa gì ? g/ Các câu thơ trong đoạn thơ trên được liên kết với nhau bằng phép liên kết nào ? 18/ Dòng thơ nào mang nghĩa tường minh? Dòng thơ nào mang nghĩa hàm ý ? cho biết hàm ý đó ? a/ Người đồng minh tự đục đá kê cao quê hương b/ Đêm nay rừng hoang sương muối c/ Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này d/ Một mùa xuân nho nhỏ – Lặng lẽ dâng cho đời 19/ Bài thơ “Viếng lăng Bác” có điểm giống với bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” ở những điểm nào ? 20/ Tình cảm chủ đạo trong bài thơ Viếng Lăng Bác là gì ? Hướng dẫn ôn tập học kì 2 lớp 9 - Trang 5 21/ Cảm nhận cuả em về hình ảnh hàng tre bên lăng Bác và ý nghĩa ẩn dụ của nó. 22/ Những hình ảnh được sử dụng thông qua phép tu từ ẩn dụ trong bài thơ”Viếng lăng Bác” là gì ? .Thông qua phép tu từ ẩn dụ các hình ảnh ấy gợi lên điều gì ? 23/Xác định các cụm từ sau đây: a-“ nằm trong giấc ngủ bình yên”; b-“ trăng sáng dịu hìên” ; c-“ thương trào nước mắt” 24/ Viết một đoạn văn phát biểu cảm nghĩ của em về Khổ thơ cuối trong bài “ Viếng Lăng bác”. 25/ Sự biến đổi của đất trời lúc Sang thu được Hữu Thỉnh cảm nhận qua những hình ảnh, hiện tượng gì ? Cảm nhận như thế nào ? 26/Nét riêng của thời điểm giao mùa hạ và thu được thể hiện rõ nhât qua những câu thơ nào? 27/ Cách hiểu nào đúng vơi suy nghĩ của nhà thơ Hữu Thỉnh ở 2 câu thơ cuối bài thơ Sang thu : “Sấm cũng bớt bất ngờ – Trên hàng cây đứng tuổi” 28/ Giá trị nội dung cuả bài thơ Nói với con của Y Phương là gì ? 29/ Những phẩm chất cao đẹp cuả người đồng mình là gì ? 30/ Điều lớn nhất mà người cha muốn truyền lại cho con trong bài thơ “ Nói với con” là gì ? 31/- Nét đặc sắc về nghệ thuật bài thơ “ Nói với con là gì ? 32/ Nội dung chính của bài thơ Mây và sóng ca ngợi điều gì ? 33/ Ngoài ý nghĩa tình mẹ con,bài thơ Mây và sóng gợi cho ta suy ngẫm điều gì về cuộc sống ? 34/ Viết đoạn văn phân tích cái hay và vẽ đẹp trong câu thơ : “ Con lăn ,lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào.( Mây và sóng của Ta-go). 34// Theo số thứ tự nối cột A với cột B ,C, D cho phù hợp STT A. Tên tác phẩm B. Tác giả C. Năm sáng tác D-Chủ đề 1 Những ngôi sao xa xôi Nguyễn Minh Châu 1970 Ca ngợi tình cha con thắm thiết trong hòan cảnh chiến tranh 2 Lặng lẽ Sa Pa Kim Lân 1966 Tình yêu làng thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến của người nông dân 3 Bến quê Nguyễn Quang Sáng 1985 Ca ngợi những người lao động thầm lặng , có cách sống đẹp, cống hiến sức mình cho đất nước 4 Chiếc lược ngà Lê Minh Khuê 1948 Cuộc sống chiến đấu , dũng cảm , tâm hồn trong sáng , giàu mơ mộng , hồn nhiên lạc quan của ba cô gái phá bom trên đường Trường Sơn 5 Làng Nguyễn Thành Long 1971 Thức tỉnh con người về sự trân trọng những giá trị bình dị, gần gũi quê hương  I- Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi ( Từ câu 1-8) “Chúng tôi có ba người Có gì lại bảo “ Để cho bọn trinh sát , chúng nó ở trên đó vắng” (Trích Những ngôi sao xa, Lê Minh Khuê, Ngữ văn 9 , tập 2 trang 113) 1/ Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì ? 2/ Nội dung chính của đoạn văn trên là gì? 3/ Từ “chúng tôi” đã giúp em xác định vai kể trong đoạn văn trên là ai? 4/ Điểm đặc sắc nhất về nghệ thuật trong đoạn văn trên là gì? 5/ Câu “ Con đường qua trước hang , kéo lên đồi, đi đến đâu đó , xa!”được dùng với mục đích gì? 6/ Câu văn “Khi có bom nổ thì chạy lên , đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom” là một câu gì ? . Từ nào có thể khôi phục cho câu có đủ 2 thành phần. 7/Từ gạch chân trong câu “Do đó ,công việc cũng chẳng đơn giản” là từ kết nối chỉ kiểu quan hệ nào? 8/ Dòng nào dưới đây chỉ chứa các câu đặc biệt trong đoạn văn trên? A/“Chúng tôi có ba người”,“Ba cô gái”. B/“Chúng tôi có ba người”,“ Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc” C/ “ Ba cô gái”, “Những tảng đá to”. D/ “ Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc”, “Những tảng đá to”  II- Đọc đoạn trích sgk/114 và trả lời câu hỏi ( từ câu1-7) “Bây giờ là buổi trưa .Im ắng lạ Nó dài dài , màu nâu , hay nheo lại như chói nắng”. (Lê Minh Khuê ,Những ngôi sao xa xôi, Ngữ văn 9, tập 2, trang 114) 1/ Trình bày những nét chính về tác giả Lê Minh Khuê ? 2/ Truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” được viết ở thời kỳ nào? 3/ Câu văn “Im ắng lạ” thuộc loại câu nào? Hướng dẫn ôn tập học kì 2 lớp 9 - Trang 6 A. Câu đơn C. Câu rút gọn B. Câu đặc biệt D. Câu ghép 4/ Xét về mục đích nói , câu văn : “Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát” thuộc loại câu nào ? 5/ Phần trích “Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát . Tôi mê hát .Thường cứ thuộc một điệu nào đó rồi bịa ra lời mà hát” sử dụng phương tiện liên kết nào ? 6/ Cho biết các thành phần trong câu “Nói một cách khiêm tốn , tôi là một cô gái khá” 7/ Các phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn trên là gì ?  III-Đọc đoạn trích sgk/117:(Vắng lặng đến phát sợ….vô hình trên đầu) trả lời các câu hỏi:(từ câu 1-4) 1/ Nội dung chính của đoạn văn ? 2/ Điểm đặc sắc nhất về nghệ thuật trong đoạn văn trên là gì? 3/ Câu “ cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình , tôi không sợ nữa”đuợc dùng với mục đích gì ? a- Bày tỏ nghi vấn b- Bộc lộ cảm xúc c- Diễn tả hành động 4/Trong câu:”Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu tất cả trái đất vào tầm mắt” a/ Có chứa thành phần gì ? b/ Sử dụng phép tu từ nào?  IV-Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ( từ 1- 10) “Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới (1). Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu (2). Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu (3). Ấy là những lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học “thời thượng”, nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lỗi học chay, học vẹt nặng nề (4). Không nhanh chóng lấp những lỗ hổng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng” ( 5). (Theo Ngữ văn 9, tập II trang 27) 1/ Đoạn văn trên chủ yếu được viết theo phương thức biểu đạt nào ? 2/ Nội dung chính của đoạn văn trên là gì ? 3/ Câu nào sau đây nêu chủ đề của đoạn văn trên ? 4- Các câu văn trong đoạn văn trên được liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào ? 5/ Đặc sắc nghệ thuật của đoạn văn trên là gì ? 6/ Câu văn “Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới”. Thuộc loại câu nào xét về cấu tạo ? A/ Câu đặc biệt B/ Câu đơn C/ Câu ghép D/ Câu rút gọn 7/ Cụm từ : những môn học “thời thượng” thuộc loại cụm từ nào ? 8/ Dấu ngoặc kép ở từ “thời thượng” có hàm ý gì ? 9/ Câu “Không nhanh chóng lấp những lỗ hỏng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng” Rút gọn thành phần nào ? 10/ Những cụm từ nào có vai trò liên kết trong đoạn văn trên ? V- Bổ sung bài tập tiếng việt 1/ Xác định các kiểu câu trong đoạn văn sau: : “ (1)Không hiểu vì sao mình lại gắt nữa. (2)Lại một đợt bom. (3)Khói vào hang. (4)Tôi ho sặc sụa và tức ngực . (5)Cao diểm bây giờ thật vắng.(6) Chỉ có Nho và chị Thao. (7)Và bom. (8)Và tôi ngồi ở đây. (9)Và cao xạ đặt bên kia qủa đồi.” 2/ Trong truyện ngắn ‘ Bến quê” của Nguyễn Minh Châu có những câu văn: a-Hẳn có lẽ vì đã sắp hết mùa, hoa đã vãn trên cành, cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn b-“Ngoài cửa sổ bây giờ mấy bông hoa bằng lăng đã thưa thớt – cái giống hoa ngay khi mới nở, màu sắc đã nhợt nhạt.” c- “Chẳng để làm gì cả - Nhĩ có vẻ ngượng nghịu vì cái điều anh sắp nói ra quá ư kì quặc – con hãy qua đó đặt chân lên bờ bên kia, đi chơi loanh quanh rồi ngồi xuống nghỉ chân ở đâu đó một lát rồi về…” d-“Suốt đời Nhĩ đã từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên trái đất, đây là một chân trời gần gũi, mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến – cái bờ bên kia sông Hồng ngay trước cửa sổ nhà mình.” 2-1 : Cho biết các thành phần biệt lập trong các câu trên : 2-2: Câu nào có sử dụng hàm ý ? nội dung hàm ý ? Hướng dẫn ôn tập học kì 2 lớp 9 - Trang 7 3/ Tìm khởi ngữ và viết lại thành câu không có khởi ngữ. 3-1: Nghe bố gọi, Tuấn chạy vào trong tay vẫn cầm quyển sách… ( Bến quê) 3-2:Chắc có , các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu tất cả trái đất vào tầm mắt (Những NSXX) 3-3: Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “ Cô có cái nhìn sao mà xa xăm” ( Những ngôi sao xa xôi) 3-4:Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được ( Tiếng nói văn nghệ) II_Tham khảo đề làm văn tự luận: ( Từ 6 đến 7 điểm) Đề 1: “ Sống đẹp là sống thế nào hỡi bạn”.Hãy tìm câu trả lời trong văn bản” Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải bằng một đoạn văn khoảng từ 10-15 dòng. Đề 2 : Khổ 4 và 5 trong bài thơ Mùa Xuân nhỏ nhỏ của Thanh Hải:(sgk/56) “……. Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nét trầm xao xuyến Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai mươi Dù là khi tóc bạc…” Hãy phân tích hai khổ thơ trên để làm rõ tâm nguyện cao đẹp của Thanh Hải : Muốn được cống hiến phần tốt đẹp dù nhỏ bé của cuộc đời mình cho cuộc đời chung – cho đất nước. Đề 3: - Phân tích bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải Đề 4: Khổ 3 trong bài thơ “ Viếng lăng Bác” Viễn Phương viết: Bác nằm trong giấc ngủ bình yên Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền Vẫn biết trời xanh là mãi mãi. Mà sao nghe nhói ở trong tim” a -Chép chính xác khổ thơ 4 còn lại của bài thơ . b - Phân tích cảm xúc của nhà thơ về Bác. Đề 5 : Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương. Đề 6:: Phân tích bức tranh chớm thu thể hiện trong 2 khổ thơ đầu bàt thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh Đề 7:: Suy nghĩ của em về đoạn thơ sau:(Trích Nói với con – Y Phương, Ngữ văn 9, tập 2, trang 72) “ Người đồng mình thương lắm con ơi Không bao giờ nhỏ bé được Nghe con.” Đề 8 : Phân tích bài thơ “ Nói với con” của Y Phương Đề 9: Phân tích tình mẫu tử thiêng liêng qua bài thơ “Mây và sóng” của Ta –go . Đề 10 :Phân tích cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật Nhĩ để khẳng định truyện Bến quê của Nguyễn Minh Châu thấm đượm tình nhân đạo Đề 11: Phân tích vẽ đẹp của ba cô gái thanh niên xung phong trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” cuả Lê Minh Khuê Đề 12: Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới . Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về người. Đề:13 Lấy nhan đề “ Môi trường sống của chúng ta”, dựa vào những hiểu biết của em về môi trường, viết một bài văn ngắn trình bày quan điểm của em về vấn đề trên. Đề 14: Người xưa có câu: “Uống nước nhớ nguồn” Hãy giải thích câu tục ngữ trên. Ngày nay nhân dân ta đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó như thế nào? Trên đây chỉ là hướng dẫn chung , gợi ý các nội dung, các dạng đề để tham khảo ôn tập, không phải là đề cương quy định .Đề thi môn ngữ văn phong phú, đa dạng .Trong qúa trình ôn tập, các em cần phải bám sát sách giáo khoa,nội dung ghi chép trong tập để hiểu rõ nội dung đề ra từ đó có phương pháp làm bài đạt yêu cầu. CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG! Thầy: Trần Đăng Tá Hướng dẫn ôn tập học kì 2 lớp 9 - Trang 8 . HƯỚNG DẪN ÔN TẬP - KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 9 A-NỘI DUNG ÔN TẬP: Từ tiết 91 đến tiết 160 . Tập trung vào những nội dung cơ bản sau: A-1 : Phần đọc hiểu văn bản: I. “Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” Hướng dẫn ôn tập học kì 2 lớp 9 - Trang 3 Đề 2: Kiểm tra học kỳ II- . chặt chẽ-mạch lạc,trình bày có sức thuyết phục, không sai lỗi câu- chính tả ) B-GIỚI THIỆU CÁC DẠNG ĐỀ KIỂM TRA NHỮNG NĂM QUA ( Để tham khảo) Đề 1 Kiểm tra học kỳ II- năm học : 200 5-2 006 PHẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN ÔN TẬP - KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 9, HƯỚNG DẪN ÔN TẬP - KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 9, HƯỚNG DẪN ÔN TẬP - KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay