đề thi học sinh giỏi toán-vòng 2

2 243 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 02:00

Trường TH Nguyễn Văn Bé KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Họ và tên :………………………. MÔN: TOÁN Lớp 4……. Thời gian:90 phuùt Phần bài tập trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: Bài 1: Một cửa hàng thực phẩm nhập vào 100 kg thịt bò và 150 kg thịt gà. Tỉ số giữa thịt bò nhập với tổng số thịt bò và thịt gà đã nhập là: A. 150 100 B. 100 150 C. 250 100 B ài 2: Tổ em có 10 bạn đều sinh năm 2000. Năm nay các bạn đều lên 10 tuổi. Không làm phép tính, em hãy cho biết: Trung bình cộng số tuổi của các bạn đó (hay còn gọi là độ tuổi trung bình) là bao nhiêu? A. 100 tuổi B. 10 tuổi C. 30 tuổi B ài 3: Cho A= 16ab. Chữ số thích hợp thay vào a,b để A chia hết cho 2 , 5 và 9 là: A. a = 0; b = 2 B. a = 2; b = 0 C. a = 2; b = 5 D. a =3; b = 0 Phần tự luận: B ài 4: Tính nhanh: 32719 7569 ××× ××× = = 75 × 99 + 75 = ……………………… =………………………… = ………… Bài 5: Khi chị tôi 9 tuổi, mẹ sinh ra tôi. Năm nay tính ra tuổi chị tôi và tuổi tôi cộng lại bằng 29 tuổi. Hỏi mẹ sinh ra tôi năm nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Toång ñieåm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 6: Cho biết hình bên có: A E B -Hình AEFD là hình vuông. -Hình ABCD là hình chữ nhật, có chiều dài bằng 9cm. Chiều rộng bằng 3 2 chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật EBCF? D F C …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. . số thịt bò và thịt gà đã nhập là: A. 150 100 B. 100 150 C. 25 0 100 B ài 2: Tổ em có 10 bạn đều sinh năm 20 00. Năm nay các bạn đều lên 10 tuổi. Không làm phép tính, em hãy cho biết: Trung. thích hợp thay vào a,b để A chia hết cho 2 , 5 và 9 là: A. a = 0; b = 2 B. a = 2; b = 0 C. a = 2; b = 5 D. a =3; b = 0 Phần tự luận: B ài 4: Tính nhanh: 327 19 7569 ××× ××× = = 75 × 99. Trường TH Nguyễn Văn Bé KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Họ và tên :………………………. MÔN: TOÁN Lớp 4……. Thời gian:90 phuùt Phần bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi toán-vòng 2, đề thi học sinh giỏi toán-vòng 2, đề thi học sinh giỏi toán-vòng 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn