Thẩm định thời gian công tác của người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước pps

7 395 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 21:21

Thẩm định thời gian công tác của người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định 2. Bước 2 Doanh nghiệp nộp (hoặc gửi qua đường bưu điện) hồ sơ đăng ký định mức lao động tại văn thư của Sở. 3. Bước 3 Hồ sơ được chuyển đến Phòng Chính sách Lao động Việc làm để xem xét hồ sơ : - Nếu đầy đủ, hợp lệ : Soạn thảo văn bản thông báo kết quả đăng ký trình Lãnh đạo Sở ký. - Nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ, : Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (điện thoại hoặc công văn). 4. Bước 4 Văn thư gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký cho doanh nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị thẩm định thời gian công tác cho người lao động của doanh nghiệp. 2. Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra kèm theo các văn bản sau: + Đối với công ty, đơn vị thực hiện cổ phần hóa là Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền; + Đối với công ty, đơn vị thực hiện giao cho tập thể người lao động là Quyết định giao công ty, đơn vị cho tập thể người lao động của cơ quan có thẩm quyền; + Đối với công ty, đơn vị thực hiện bán mà bên mua kế thừa nghĩa vụ đối với người lao động là hợp đồng mua bán công ty, đơn vị; - Đối với công ty, đơn vị thực hiện bán mà bên mua không kế thừa nghĩa vụ đối với người lao động là Quyết định phê duyệt phương án bán doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền; + Đối với công ty, đơn vị thực hiện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn là Quyết định thực hiện chuyển công ty, đơn vị thành công ty trách nhiệm hữu hạn của cơ quan có thẩm quyền; + Đối với công ty, đơn vị thực hiện giải thể là quyết định giải thể công ty, đơn vị của quan có thẩm quyền; + Đối với công ty thực hiện phá sản (nếu đại diện chủ sở hữu đã tìm mọi biện pháp xử lý nhưng không thể phục hồi khả năng hoạt động và có văn Thành phần hồ sơ bản cam kết sẽ không áp dụng các biện pháp tiếp theo để phục hồi hoạt động của công ty là Quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có hiệu lực thi hành. 3. Danh sách toàn bộ số lao động của công ty, đơn vị tại thời điểm quyết định sắp xếp, chuyển đổi của công ty, đơn vị; 4. Danh sách lao động cần sử dụng; 5. Danh sách lao động không có nhu cầu sử dụng; 6. Danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi và dự toán kinh phí chi trả; 7. Danh sách người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; 8. Danh sách người lao động thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hưởng trợ cấp mất việc làm và dự toán kinh phí chi trả; 9. Danh sách người lao động thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn từ Thành phần hồ sơ đủ 12 tháng đến 36 tháng hưởng trợ cấp mất việc làm và dự toán kinh phí chi trả; 10. Danh sách người lao động thực hiện theo Bộ luất Lao động tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi; 11. Phiếu học nghề miễn phí 12. Hồ sơ của người lao động. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Danh sách toàn bộ số lao động của công ty, đơn vị tại thời điểm quyết định sắp xếp, chuyển đổi của công ty, đơn vị (mẫu số 1) Thông tư số 18/2007/TT- BLĐTBX 2. Danh sách lao động cần sử dụng (mẫu số 2) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 3. Danh sách lao động không có nhu cầu sử dụng (mẫu số 3) 4. Danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi và dự toán kinh phí chi trả (mẫu số 7) 5. Danh sách nười lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (mẫu số 8) 6. Danh sách người lao động thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hưởng trợ cấp mất việc làm và dự toán kinh phí chi trả (mẫu số 9) 7. Danh sách người lao động thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hưởng trợ cấp mất việc làm và dự toán kinh phí chi trả (mẫu số 10) 8. Danh sách người lao động thực hiện theo Bộ luất Lao động tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi (mẫu số 11) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 9. Phiếu học nghề miễn phí (mẫu số 12) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Thẩm định thời gian công tác của người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, tiền lương, tiền công. 1. Văn bản đề nghị thẩm định thời gian công tác cho người lao động của doanh nghiệp. 2. Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra kèm. hoạt động của công ty là Quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có hiệu lực thi hành. 3. Danh sách toàn bộ số lao động của công ty, đơn vị tại thời điểm quyết định sắp xếp, chuyển đổi của
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm định thời gian công tác của người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước pps, Thẩm định thời gian công tác của người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước pps, Thẩm định thời gian công tác của người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay