Các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.DOC

60 934 9
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2012, 14:47

Các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Khoa Học Quản LýLỜI MỞ ĐẦU Toàn cầu hoá đã đang trở thành một xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới. Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài xu thế tất yếu đó. Toàn cầu hoá đã mở ra cho các doanh nghiệp, các tổ chức những hội mới nhưng đồng nghĩa với nó là việc các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thử thách mới với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của nền kinh tế thị trường. Trước thực trạng đó câu hỏi đặt ra đối với các nhà quản lý là làm thế nào để xây dựng duy trì lợi thế cạnh tranh, từ đó đưa doanh nghiệp mình thể tồn tại phát triển bền vững. rất nhiều yếu tố quyết định khả năng cạnh trạnh của doanh nghiệp, trong đó tài chính doanh nghiệp là một yếu tố đóng vai trò rất quan trọng. Điều này không chỉ đúng về mặt lý luận mà trong thực tế đã được kiểm nghiệm ở rất nhiều các doanh nghiệp, đặc biệt là ở các công ty tập đoàn lớn trên thế giới. Tuy nhiên, thực tế ở nước ta phân tích tài chính doanh nghiệp vẫn còn là vấn đề chưa được các doanh nghiệp quan tâm đầu đúng mức. Đặc biệt là ở các doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp quy mô nhỏ. Việc tiến hành phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ giúp cho các doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sở ra những quyết định hợp lý. Về mặt nội bộ, công ty tiến hành phân tích tài chính để thể hoạch định kiểm soát hiệu quả hơn tình hình tài chính công ty. Để hoạch định cho tương lai giám đốc tài chính cần phân tích đánh giá tình hình tài chính hiện tại những hội cũng như thách thức liên quan đến tình hình hiện tại của công ty, phân tích tài chính công ty còn giúp giám đốc tài chính biện pháp hữu hiệu nhằm duy trì cải thiện tình hình tài chính công ty, nhờ đó, thể gia tăng sức mạnh của công ty trong việc thương lượng với ngân hàng các nhà cung cấp vốn, hàng hoá dịch vụ bên ngoài. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, kết hợp với kiến thức lý luận tiếp nhận được ở trường tài liệu tham khảo thực tế cùng với sự giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo PGS.TS Mai Văn Bưu, ban giám đốc công ty, cùng toàn thể các anh chị phòng tài chính kế toán công ty cổ phần vấn xây dựng công nghiệp đô thị Việt Nam, em đã chọn chuyên đề “ Các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần vấn xây dựng công nghiệp đô thị Việt Nam”. Kết cấu của chuyên đề bao gồm 3 chương chính sau đây: Sinh viên: Nguyễn Xuân Tùng Lớp: Quản Lý Công K481Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Khoa Học Quản Lý Chương I: sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp Chương II: Thưc trạng nội dung phân tích tài chính tại công ty cổ phần vấn xây dựng công nghiệp đô thị Việt Nam Chương III: Định hướng một số giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính tại công ty cổ phần vấn xây dựng công nghiệp đô thị Việt NamSinh viên: Nguyễn Xuân Tùng Lớp: Quản Lý Công K482Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Khoa Học Quản LýChương ICơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp1.1. Hoạt động tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp được hiểu là những quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế. Các quan hệ tài chính doanh nghiệp chủ yếu bao gồm: Quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước: Đây là mối quan hệ phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, khi Nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp. Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính: Quan hệ này thể hiện qua việc doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn tài trợ. Trên thị trường tài chính, doanh nghiệp thể vay vốn ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, thể phát hành cổ phiếu trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn. Ngược lại, doanh nghiệp phải trả lãi vay vốn vay, trã lãi cổ phần cho các nhà tài trợ. Doanh nghiệp cũng thể gửi tiền vào ngân hàng, đầu chứng khoán bằng số tiền tạm thời chưa sử dụng. Quan hệ giữa doanh nghiệp với các thị trường khác: Trong nền kinh tế, doanh nghiệp quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp khác trên thị trường hàng hoá, dịch vụ, thị trường sức lao động. Đây là thị trường mà tại đó doanh nghiệp tiến hành mua máy móc, thiết bị, nhà xưởng,… Điều quan trọng là thông qua thị trường doanh nghiệp thể xác định được nhu cầu hàng hoá, dịch vụ cần thiết cung ứng trên thị trường. Trên sở đó doanh nghiệp tiến hành hoạch định ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiếp thị nhằm thoã mãn nhu cầu thị trường. Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp: Đây là quan hệ giữa các bộ phận sản xuất, kinh doanh, giữa cổ đông người quản lý, giữa quyền sử dụng vốn quyền sở hữu vốn, giữa cổ đông chủ nợ. Các mối quan hệ này được thể hiện thông qua các chính sách của doanh nghiệp như: chính sách phân phối thu nhập, chính sách đầu tư, chính sách về cấu vốn, cổ tức,… Tài chính doanh nghiệp sở để tích tụ, tập trung các nguồn lực tài chính nên nó gắn liền với quá trình sản xuất cung ứng dịch vụ cho xã hội.Sinh viên: Nguyễn Xuân Tùng Lớp: Quản Lý Công K483Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Khoa Học Quản Lý Hoạt động tài chính là một trong những nội dung bản, quan trọng của doanh nghiệp nhằm giải quyết vấn đề kinh tế phát sinh trong quá trình được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá giá trị doanh nghiệp.1.2. Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp1.2.1.1. Khái niệm Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp công cụ để thu thập, xử lý các thông tin kế toán các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.1.2.1.2. Ý nghĩa mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp Trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau, đều bình đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy sẽ nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính doanh nghiệp như: chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, nhà đầu tư, khách hàng,… kể cả các quan nhà nước người làm công, mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau. Đối với chủ doanh nghiệp các nhà quản trị doanh nghiệp mối quan tâm hàng đầu của họ là khả năng phát triển, tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá giá trị doanh nghiệp,…. Do đó họ quan tâm đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đối với chủ ngân hàng chủ nợ khác, mối quan tâm chủ yếu của họ là đánh giá khả năng thanh toán, khả năng trả nợ hiện tại tương lai của doanh nghiệp. Đ ối với các nhà đầu khác họ quan tâm đến các yếu tố rủi ro, lãi suất, khả năng thanh toán. Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính các chỉ tiêu đặc trưng tài chính thông qua hệ thống các phương pháp, công cụ kỹ thuật phân tich, giúp người sử dụng thông tin từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp, khái quát, lại vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp, để nhận biết, phán đoán, dự báo đưa ra quyết định tài chính, quyết định đầu tài trợ phù hợp. Như vậy, mục tiêu tối cao quan trọng nhất của phân tích tài chính doanh nghiệp là rút ra thông tin cho việc ra quyết định quản lý, lựa chọn phương án kinh doanh hiệu quả, đánh giá chính xác thực trạng tiềm năng tài chính của doanh nghiệp.Sinh viên: Nguyễn Xuân Tùng Lớp: Quản Lý Công K484Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Khoa Học Quản Lý1.2.2. Tài liệu dùng làm căn cứ để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp thể sử dụng nhiều nguồn thông tin, trong đó nguồn thông tin từ báo cáo tài chính là chủ yếu. Vì vậy các báo cáo tài chính phải đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, số liệu phản ánh trung thực, chính xác đầy đủ kịp thời.1.2.2.1. Bảng cân đối kế toán. Mẫu số B.01 – DN Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) là báo cáo tổng hợp, cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp tại những thời điểm nhất định. Kết cấu của bảng cân đối kế toán được chia thành 2phần: Tài sản nguồn vốn được trình bày dưới dạng 1 phía (bảng cân đối báo cáo) hoặc 2 phía (bảng cân đối kế toán). Mỗi phần được bố trí các cột “mã số” để ghi mã số của các chỉ tiêu trên bảng CĐKT, cột “số đầu năm”, “số cuối kỳ” để ghi giá trị từng tài sản, nguồn vốn tại các thời điểm đầu năm cuối kỳ báo cáo. Cả 2 phần tài sản nguồn vốn đều bao gồm hệ thống các chỉ tiêu tài chính phát sinh, phản ánh từng nội dung tài sản nguồn vốn. Các chỉ tiêu được sắp xếp thành từng mục, khoản theo trình tự logic, khoa học, phù hợp với yêu cầu quản lý phân tích tài chính doanh nghiệp. Mô tả bảng CĐKT theo sơ đồ khái quát sau:Bảng cân đối kế toán mô tả tại một thời điểm nhất địnhTài sản nguồn vốn của doanh nghiệpTài sản Nguồn vốnTài sản lưu động Nợ phải trả- Vốn bằng tiền- Khoản phải thu- Tồn kho- Nợ ngắn hạn- Nợ dài hạnTài sản cố định Vốn chủ sở hữu- Hữu hình- Vô Hình- Hao mòn tài sản cố định- Đầu dài hạn- Vốn góp- Quỹ dự trữ- Lợi nhuận không phân phối- Phát hành cổ phiếu mới Nội dung trong bảng CĐKT phải thoã mãn phương trình: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn1.2.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mẫu số B02 – DNSinh viên: Nguyễn Xuân Tùng Lớp: Quản Lý Công K485Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Khoa Học Quản LýBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tổng hợp cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp tại những thời điểm nhất định. Đó là kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn doanh nghiệp, kết quả hoạt động theo từng loại hoạt động kinh doanh (sản xuất, kinh doanh, đầu tài chính, hoạt động bất thường). Ngoài ra, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn cho biết tình hình hoạt động nghĩa vụ với nhà nước của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh đó. Dựa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh người sử dụng thông tin thể kiểm tra, phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ, so với các kỳ trước với các doanh nghiệp khác cùng ngành để nhận biết khái quát kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ xu hướng vận động, nhằm đưa ra các quyết định quản lý, quyết định tài chính phù hợp. Kết cấu của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được chia thành 2 phầnphần phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước của doanh nghiệp. - Phần phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh: phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính kết quả bất thường của kỳ trước, số phát sinh trong kỳ số luỹ kế từ đầu năm theo từng cột tương ứng. Kết quả hoạt động kinh doanh thể được khái quát theo biểu sau:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh- Tổng doanh thu- VAT đầu ra, thuế TTĐB đầu ra, các khoản giảm trừ- Doanh thu thuần- Giá vốn hàng bán- Lãi gộp- Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh- Lãi (lỗ) từ hoạt động tài chính các hoạt động khác- Tổng lợi nhuận trước thuế- Thuế TNDN- Lợi nhuận sau thuế- Phần tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước: Gồm các chỉ tiêu phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước theo từng chỉ tiêu như nộp thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,…Sinh viên: Nguyễn Xuân Tùng Lớp: Quản Lý Công K486Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Khoa Học Quản Lý1.2.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT). Mẫu số B03 - DN BCLCTT là một trong bốn báo cáo tài chính bắt buộc mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải lập để cung cấp cho người sử dụng thông tin của doanh nghiệp. BCLCTT được lập để trả lời các vấn đề liên quan đến các luồng tiền vào, ra trong doanh nghiệp, tình hình tài trợ, đầu bằng tiền của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. BCLCTT cung cấp thông tin về những luồng tiền vào, ra của tiền coi như tiền, những khoản đầu ngắn hạn tính lưu động cao, thể nhanh chóng sẵn sàng chuyển đổi thành tiền.Kết cấu báo cáo lưu chuyển tiền tệ được khái quát theo biểu sau:BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆLƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHPhương pháp gián tiếp- Lợi nhuận sau thuế- Khoản điều chỉnh, khấu hao, dự phòng- Tài sản lưu động- Các khoản phải thu- Hàng tồn kho- Các khoản phải trả- Các khoản bất thườngPhương pháp trực tiếp- Doanh thu bằng tiền- Các khoản nợ thương mại đã thu- Tiền đã trả công nhân, nhà cung cấp- Tiền lãi thuế đã trả- Các khoản thu, chi bất thườngLưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư- Mua tài sản, thiết bị nhà xưởng- Thu do bán tài sản cố định- Lãi thu đượcLưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính- Tiền vay, tăng vốn- Các khoản đã đi vay đã trả- Lãi cổ phần đã trả1.2.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính. Mẫu số B09 – DN Thuyết minh báo cáo tài chính được lập nhằm cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, chưa trong hệ thống các báo cáo tài chính, đồng thời giải thích them một số chỉ tiêu mà trong các báo cáo tài chính chưa được trình bày, giải thích một cách rõ ràng, cụ thể.Sinh viên: Nguyễn Xuân Tùng Lớp: Quản Lý Công K487Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Khoa Học Quản Lý Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính thể do nhà nước quyết định, thể một phần do doanh nghiệp lập để tiện cho công việc quản lý phân tích tài chính doanh nghiệp. 1.2.3. Phương pháp phân tích tình hình tài chính Phương pháp phân tích tình hình tài chính bao gồm một hệ thống các công cụ biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện hiện tượng, các mối quan hệ bên trong bên ngoài, các luồng dịch chuyển biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp chi tiết, nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. Về lý thuyết nhiều phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, nhưng trên thực tế người ta thường sử dụng phương pháp so sánh phương pháp tỷ lệ. - Phương pháp so sánh: áp dụng phương pháp so sánh cần phải đảm bảo các điều kiện thể so sánh được của các chỉ tiêu tài chính (thống nhất về không gian, nội dung, tính chất đơn vị tính toán,…) theo mục đích phân tích mà xác định gốc so sánh. Gốc so sánh được chọn là kỳ báo cáo hoặc kỳ kế hoạch, hoặc số bình quân; nội dung so sánh bao gồm: + So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy rõ xu hướng thay đổi tình hình tài chính doanh nghiệp. Đánh giá sự tăng trưởng hay tụt lùi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. + So sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch để thấy mức độ phấn đấu của doanh nghiệp. + So sánh giữa số liệu của doanh nghiệp với số liệu trung bình của ngành của các doanh nghiệp khác để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp mình tốt hay xấu. + So sánh theo chiều dọc để xem xét tỷ trọng của từng chỉ tiêu so với tổng thể, so sánh theo chiều ngang của nhiều kỳ để thấy được sự biến đổi cả về số lượng tương đối tuyệt đối của một chỉ tiêu nào đó qua niên độ kế toán liên tiếp. - Phương pháp tỷ lệ: phương pháp này dựa trên ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ của đại lượng tài chính trong các quan hệ tài chính. Sự biến đổi các tỷ lệ, cố nhiên là sự biến đối của các đại lượng tài chính. Về nguyên tắc, phương pháp tỷ lệ yêu cầu phải xác định được các ngưỡng, các định mức, để nhận xét đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, trên sở so sánh các tỷ lệ của doanh nghiệp giá trị với các tỷ lệ tham chiếu. Trong phân tích tài chính doanh nghiệp doanh nghiệp, các tỷ lệ tài chính được Sinh viên: Nguyễn Xuân Tùng Lớp: Quản Lý Công K488Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Khoa Học Quản Lýphân thành các nhóm tỷ lệ đặc trưng, phản ánh nội dung bản theo các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Đócác nhóm tỷ lệ về khả năng thanh toán, nhóm tỷ lệ về cấu vốn, tỷ lệ về năng lực hoạt động kinh doanh, nhóm tỷ lệ về khả năng sinh lời. Mỗi nhóm tỷ lệ lại bao gồm nhiều tỷ lệ phản ánh riêng lẻ, từng bộ phận của hoạt động tài chính trong mỗi trường hợp khác nhau, tuỳ theo giác độ phân tích, người phân tích lựa chọn các nhóm chỉ tiêu khác nhau để phục vụ mục tiêu phân tích của mình.1.2.4. Nội dung phân tích tài chính- Phân tích khái quát tình hình tài sản nguồn vốn, tình hình thu, chi trong các doanh nghiệp.+ Diễn biến nguồn vốn, sử dụng tài sản, luồng tiền vào, ra trong doanh nghiệp+ Tình hình vốn lưu động nhu cầu vốn lưu động+ Kết cấu vốn kết cấu tài sản+ Các chỉ tiêu trung gian tài chính trong báo cáo kết quả kinh doanh- Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp Nội dung chi tiết trong phân tích tài chính doanh nghiệp được nghiên cứu ở các phần sau:1.2.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp - Đánh giá khái quát tình hình tài chính sẽ cung cấp một cách nhìn tổng quát nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm. Từ đó nhà quản lý thể thấy rõ tình hình phát triển của doanh nghiệp cũng như những nguy cơ. Qua đó đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp. - Đánh giá khái quát tình hình tài chính căn cứ vào số liệu phản ánh trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để thấy được quy mô vốn, cấu vốn, tài sản, tình hình công nợ khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào các yếu tố trên thì chưa đủ thấy rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy cần phải phân tích các khoản mục trên bảng cân đối kế toán.1.2.4.2. Phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trên bảng cân đối kế toán Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần tài sản bao gồm tài sản lưu động (TSLĐ) tài sản cố đinh (TSCĐ). Để hình thành 2 loại TS này phải các nguồn vốn tài trợ tương ứng bao gồm vốn ngắn hạn vốn dài hạn. - Nguồn vốn ngắn hạn là nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng trong khoảng thời Sinh viên: Nguyễn Xuân Tùng Lớp: Quản Lý Công K489Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Khoa Học Quản Lýgian dưới 1 năm cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm các nợ ngắn hạn, nợ quá hạn, nợ nhà cung cấp nợ phải trả ngắn hạn khác. Nguồn vốn dài hạn là nguồn vốn doanh nghiệp sử dụng lâu dài cho hoạt động kinh doanh, bao gồm vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay nơ trung dài hạn,… Nguồn vốn dài hạn trước hết được đầu để hình thành TSCĐ, phần dư của nguồn vốn dài hạn vốn ngắn hạn được đầu thành TSLĐ. Chênh lệch giữa nguồn vốn dài hạn nguồn vốn ngắn hạn được gọi là vốn lưu động thường xuyên: VLĐ thường xuyên = Nguồn vốn dài hạn - TSCĐ đầu dài hạn Mức độ an toàn của tài sản ngắn hạn phục thuộc vào mức độ của VLĐ thường xuyên. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh ta cần tính toán so sánh giữa nguồn vốn với tài sản. Khi nguồn vốn dài hạn < TSCĐ Hoặc TSLĐ < Nguồn vốn ngắn hạn. nghĩa là nguồn vốn thường xuyên < 0. Nguồn vốn dài hạn không đủ đầu cho TSCĐ. Doanh nghiệp phải đầu vào TSCĐ một phần nguồn vốn ngắn hạn, TSLĐ không đáp ứng đủ nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn, cán cân thanh toán của doanh nghiệp mất thăng bằng, doanh nghiệp phải dùng một phần TSCĐ để thanh toán nợ ngắn hạn đến hạn trả. Trong trường hợp như vậy giải pháp cho doanh nghiệp là tăng cường huy động vốn ngắn hạn hợp pháp hoặc giảm quy mô đầu dài hạn hoặc thực hiện đồng thời cả 2 giải pháp đó. Khi nguồn vốn dài han > TSCĐ Hoặc TSLĐ > Nguồn vốn ngắn hạn Tức là vốn lưu động thường xuyên > 0, nguồn vốn dài hạn dư thừa sau khi đầu vào TSCĐ, phần dư thừa đó đầu vào TSLĐ, đồng thời TSLĐ > nguồn vốn ngắn hạn, do vậy khả năng thanh toán của doanh nghiệp tốt. Vốn thường xuyên bằng không nghĩa là nguồn vốn dài hạn tài trợ đủ để doanh nghiệp trả các khoản nợ ngắn hạn, tình hình tài chính công ty như vậy là lành mạnh. Vốn lưu động thường xuyên là một chỉ tiêu tổng hợp rất quan trọng để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, chỉ tiêu này cho biết 2 điều cốt yếu : Một là: Doanh nghiệp đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn hay không? Hai là: TSCĐ của doanh nghiệp được tài trợ một cách vững chắc bằng nguồn vốn dài hạn không?Sinh viên: Nguyễn Xuân Tùng Lớp: Quản Lý Công K4810[...]... trạng nội dung phân tích tình hình tài chính tại cơng ty cổ phần vấn xây dựng công nghiệp đô thị Việt Nam (VCC) Báo cáo tài chínhtài liệu được dùng để phân tích tình hình tài chính tại cơng ty cổ phần vấn xây dựng công nghiệp đô thị Việt Nam. Phân tích tình hình tài chính dựa trên báo cáo tài chính năm 2008 2009 của cơng ty. Nội dung phân tích báo cáo tài chính tại cơng ty bao... trình24 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Khoa Học Quản Lý Chương I: sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp Chương II: Thưc trạng nội dung phân tích tài chính tại cơng ty cổ phần vấn xây dựng công nghiệp đô thị Việt Nam Chương III: Định hướng một số giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính tại cơng ty cổ phần vấn xây dựng công nghiệp đô thị Việt NamSinh viên: Nguyễn... ban giám đốc công ty, cùng tồn thể các anh chị phịng tài chính kế tốn cơng ty cổ phần vấn xây dựng cơng nghiệp đô thị Việt Nam, em đã chọn chuyên đề “ Các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp tại cơng ty cổ phần vấn xây dựng công nghiệp đô thị Việt Nam”. Kết cấu của chuyên đề bao gồm 3 chương chính sau đây: Sinh viên: Nguyễn Xuân Tùng Lớp: Quản Lý Công K481... kinh doanh bất động sản, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp vệ sinh môi trường; đầu kinh doanh chuyển giao công nghệ xây dựng các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. - Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ.- vấn xin giấy phép đầu dự án, thành lập doanh nghiệp. - vấn về kinh tế, tài chính đất xây dựng cho các dự án đầu xây dựng. - vấn xây dựng. .. tích tài chính doanh nghiệp vẫn cịn là vấn đề chưa được các doanh nghiệp quan tâm đầu đúng mức. Đặc biệt là ở các doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp quy mơ nhỏ. Việc tiến hành phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ giúp cho các doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sở ra những quyết định hợp lý. Về mặt nội bộ, công ty. .. tiến hành phân tích tài chính để thể hoạch định kiểm sốt hiệu quả hơn tình hình tài chính công ty. Để hoạch định cho ng lai giám đốc tài chính cần phân tích đánh giá tình hình tài chính hiện tại những hội cũng như thách thức liên quan đến tình hình hiện tại của cơng ty, phân tích tài chính cơng ty cịn giúp giám đốc tài chính biện pháp hữu hiệu nhằm duy trì cải thiện tình... tài chính doanh nghiệp. 1.2.3. Phương pháp phân tích tình hình tài chính Phương pháp phân tích tình hình tài chính bao gồm một hệ thống các công cụ biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện hiện ng, các mối quan hệ bên trong bên ngoài, các luồng dịch chuyển biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp chi tiết, nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. Về lý thuyết... Nội dung phân tích tài chính - Phân tích khái quát tình hình tài sản nguồn vốn, tình hình thu, chi trong các doanh nghiệp. + Diễn biến nguồn vốn, sử dụng tài sản, luồng tiền vào, ra trong doanh nghiệp + Tình hình vốn lưu động nhu cầu vốn lưu động+ Kết cấu vốn kết cấu tài sản+ Các chỉ tiêu trung gian tài chính trong báo cáo kết quả kinh doanh - Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp ... lượng tài chính trong các quan hệ tài chính. Sự biến đổi các tỷ lệ, cố nhiên là sự biến đối của các đại lượng tài chính. Về nguyên tắc, phương pháp tỷ lệ yêu cầu phải xác định được các ngưỡng, các định mức, để nhận xét đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, trên sở so sánh các tỷ lệ của doanh nghiệp giá trị với các tỷ lệ tham chiếu. Trong phân tích tài chính doanh nghiệp doanh nghiệp, các. .. cao tiếp tục đầu vào hệ thống tin học- Đầu vào đào tạo: Tập trung vào đầu con người, đào tạo cán bộ quản lý cũng như đào tạo các kĩ sư, kiến trúc sư.- Tiếp tục đầu trang thiết bị phục vụ công tác vấn. - Giữ vững các thị trường truyền thống mở rộng thị trường mới.- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong công ty, xây dưng tác phong công nghiệp . trạng nội dung phân tích tài chính tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC)2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần tư vấn xây. về phân tích tài chính doanh nghiệp Chương II: Thưc trạng nội dung phân tích tài chính tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.DOC, Các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.DOC, Các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.DOC, I Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp, Tổ chức bộ máy quản lý VCC 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty, Vốn chủ sở hữu 19.156.719.632 Nguồn kinh phí và các quỹ khác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn