GA LOP 3 TUAN 32 ( CKTKN)

21 220 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 15:00

Trường tiểu học 2 Tam Giang – Năm Căn – Cà Mau - Giáo án lớp 3 TUẦN 32 Thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2010. Đạo đức : DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG: TƠN TRỌNG KHÁCH ĐẾN TRƯỜNG I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : -HS biết như thế nào là tơn trọng khách đến trường? vì sao phải tơn trọng họ? - HS biết cư xử lịch sự khi có khách đến trường. - HS có thái độ tơn trọng khi gặp gỡ,tiếp xúc với khách đến trường. II / CHUẨN BỊ : - GV: Phiếu học tập. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2.Bài mới: Khởi động: Hát “ Con chim vành khun” * Hoạt động 1 :Thảo luận. (nhóm đơi). Mục tiêu: Biết một số biểu hiện của khách Đến trường. - HS thảo luận theo nhóm theo u cầu sau : -Khách của trường,của lớp thường là những ai? - Họ đến trường thường với những mục đích gì? - Chúng ta cần phải có những biểu hiện gì? -Kết luận: - những khách đến trường thường là đẻ liên hệ cơng việc hoặc thăm nom tình hình học tập của trường.Do vậy,các em cần phải tơn trọng,lễ phép đối với người khách đến trường. -Hoạt động 2 : Xử lí tình huống. -Mục tiêu: - HS biết xử lí một số tình huống cụ thể đối với khách đến trường. - Cách tiến hành: - GV chia nhóm,phát phiếu cho học sinh thảo luận: - Thầy,cơ của PGD & ĐT đến kiểm tra việc dạy và học của lớp,của trường em có biểu hiện gì khi: HS thỏa luận nhóm đơi - Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận lớp nhận xét. - Thầy cơ của phòng GD- ĐT,các bác,các chú trong ấp,xã,một số phụ huynh, - Họ thường đén liên hệ cơng việc hoặc thăm nom tình hình dạy học của trường. - Tỏ lòng tơn trọng như: chào,mời,khơng nhìn,ngó,chơi đùa ồn ào’ - HS thảo luận theo nhóm 4. Đại diện nhóm báo cáo kết quả,lớp nhận xét. - Khơng đi qua lại và khơng đùa Giáo viên : Nịnh Thanh Tính - 1 - Trường tiểu học 2 Tam Giang – Năm Căn – Cà Mau - Giáo án lớp 3 a/ Thầy cơ ngồi làm việc trong văn phòng? b/ Tiếp xúc với thầy cơ trên hành lang? c/ Thầy cơ vào lớp dự giờ? d/ Khi đang chơi ở sân,khách đén trường cần gặp ban giám hiệu và hỏi thăm các em.Em sẽ…………. - Kết luận: Cần có những biểu hiện lịch sự,lẽ phép khi có khách đến trường.Đó mới là người học sinh ngoan,đáng được khen ngợi 3/ Hoạt động 3: Tự liên hệ . GV nêu u cầu học sinh liên hệ: Các em có hành động như thế nào khi có khách đến trường? - GV nhận xét và khen những học sinh biết cách ứng xử đúng,thể hiện sự tơn trọng khách đến trường Nhắc nhỡ những học sinh chưa thực hiện được. - Kết luận: Tơn trọng khách đến thăm trường,em nhận được sự u mến của mọi người và ai cũng vui. * Củng cố dặn dò : -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo bài học giỡn,ồn ào. - Xưng hơ,chào hỏi,lễ phép. - Nghiêm túc,tích cực phát biểu xây dựng bài,khơng nhìn ngó thầy cơ. HS tự liên hệ.Một số em trình bày trước lớp. TỐN LUYỆN TẬP CHUNG . I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Biết đặt tính và nhân(chia) số có 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. - Biết giải toán có phép nhân( chia). II / CHUẨN BỊ : - Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ . III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của GV. Hoạt động của HS. 1.Bài cũ : -Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà -Chấm vở hai bàn tổ 1 -Nhận xét đánh giá phần kiểm tra 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: -Hơm nay chúng ta tiếp tục củng cố về -Hai học sinh lên bảng chữa bài tập số 4 15000 : 3 = ? -Nhẩm 15 nghìn chia cho 3 bằng 5 nghìn . Vậy 15 000 : 3 = 5 000 -Lớp theo dõi nhận xét bài bạn . *Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu -Vài học sinh nhắc lại tựa bài. Giáo viên : Nịnh Thanh Tính - 2 - Trường tiểu học 2 Tam Giang – Năm Căn – Cà Mau - Giáo án lớp 3 thực hiện các phép tính . b) Luyện tập: Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập trong sách . -Ghi bảng lần lượt từng phép tính -u cầu lớp thực hiện vào vở -Mời hai em lên bảng đặt tính và tính . -Gọi em khác nhận xét bài bạn -Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: - Gọi học sinh nêu bài tập 2. -u cầu lớp tính vào vở . -Mời một học sinh lên bảng giải bài -Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn -Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 3: - Gọi học sinh đọc bài 3. -u cầu học sinh nêu u cầu đề bài . -u cầu cả lớp thực hiện vào vở -Mời một học sinh lên bảng giải . -Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn -Giáo viên nhận xét đánh giá d) Củng cố - Dặn dò: *Nhận xét đánh giá tiết học –Dặn về nhà học và làm bài tập . -Một em nêu u cầu đề bài 1. -Hai em lên bảng đặt tính và tính kết quả a/ 10715 x 6 = 64290 ; b/ 21542 x 3 = 64626 30755 : 5 = 6151 ; 48729 : 6 = 8121 ( dư 3 ) -Học sinh khác nhận xét bài bạn -Một em đọc đề bài sách giáo khoa . -Một em lên bảng giải bài . Bài giải Số bánh nhà trường đã mua là : 4 x 105 = 420 (cái ) Số bạn được nhận bánh là : 420 :2 = 210 bạn Đáp số: Nếp : 210 bạn - Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài . -Một học sinh đọc đề bài . -Cả lớp thực hiện vào vở . -Một học sinh lên bảng giải bài Bài giải Chiều rộng hình chữ nhật là : 12 : 3 = 4 (cm) Diện tích hình chữ nhật là : 12 x 4 = 48 (c m 2 ) Đáp số: 48 cm 2 -Học sinh khác nhận xét bài bạn . TỰ NHIÊN XÃ HỘI : NGÀY VÀ ĐÊM TRÊN TRÁI ĐẤT . I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Biết sử dụng mô hình để nói về hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất . - Biết một ngày có 24 giờ.(hs khá giỏi biết : Moi nơi trên trái đất đều có ngày và đêm kế tiếp nhau khơng ngừng). II / CHUẨN BỊ : - Tranh ảnh trong sách trang 120, 121 , Đèn điện để bàn . Giáo viên : Nịnh Thanh Tính - 3 - Trng tiu hc 2 Tam Giang Nm Cn C Mau - Giỏo ỏn lp 3 III/ CAC HOAẽT ẹONG DAẽY HOẽC : Hot ng ca GV. Hot ng caHS. 1. Kim tra bi c: -Kim tra cỏc kin thc qua bi : Mt trng l v tinh ca Trỏi t -Gi 2 hc sinh tr li ni dung . -Nhn xột ỏnh giỏ v s chun b bi ca hc sinh 2.Bi mi: a) Gii thiu bi: -Giỏo viờn gii thiu Ngy v ờm trờn Trỏi t . -Hot ng 1 : -Yờu cu quan sỏt tranh theo cp . - Yờu cu quan sỏt hỡnh 1 v 2 trang 120 v 121 sỏch giỏo khoa . -Ti sao búng ốn khụng chiu sỏng c ton b b mt qu a cu ? -Khong thi gian phn Trỏi t c mt Tri chiu sỏng gi l gỡ ? -Khong thi gian phn Trỏi t khụng c mt Tri chiu sỏng gi l gỡ ? -Yờu cu mt s em tr li trc lp . -Lng nghe nhn xột ỏnh giỏ ý kin ca hc sinh . -Rỳt kt lun -Hot ng 2 : -Yờu cu cỏc nhúm thc hnh lm nh hng dn trong sỏch giỏo khoa . -Mi ln lt cỏc i din tng nhúm lờn lm thc hnh trc lp . -Lng nghe v nhn xột ỏnh giỏ rỳt ra kt lun Hot ng 3 : Tho lun cỏ lp . -Giỏo viờn ỏnh du mt im trờn qu cu -Quay qu a cu ỳng mt vũng theo ngc chiu kim ng h v n khi im ỏnh du tr v ch c . -Qui c thi gian cho Trỏi t quay c mt vũng tr v ch c l 1 ngy . -Vy mt ngy cú bao nhiờu gi ? -Nu Trỏi t ngng quay thỡ ngy v ờm trờn Trỏi t nh th no ? -Tr li v ni dung bi hc trong bi Mt trng l v tinh ca Trỏi t ó hc tit trc . -Lp theo dừi vi hc sinh nhc li ta bi - Lp m sỏch giỏo khoa quan sỏt hỡnh 1v 2 trang 120 , 121 v nờu . -Vỡ phn bờn kia qu a cu ó b che khut - Khong thi gian c chiu sỏng gi l ban ngy . - Khong thi gian khụng c chiu sỏng gi l ban ờm . - Ln lt mt s em nờu kt qu quan sỏt . - Hai em nhc li ni dung hot ng 1 . - Cỏc nhúm tin hnh trao i tho lun v c i din lờn lm thc hnh trc lp . - Lp quan sỏt v nhn xột ỏnh giỏ phn thc hnh ca nhúm bn . -Lp quan sỏt giỏo viờn lm v a ra nhn xột . - Mt ngy cú 24 gi . -Nu nh Trỏi t ngng quay thỡ trờn Trỏi t s khụng cú ngy v ờm . -Lp theo dừi nhn xột bỡnh chn bn tr li ỳng nht . - Hai em nờu li ni dung bi hc . Giỏo viờn : Nnh Thanh Tớnh - 4 - Trường tiểu học 2 Tam Giang – Năm Căn – Cà Mau - Giáo án lớp 3 d) Củng cố - Dặn dò: -Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày. - Xem trước bài mới . -Về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 Tập đọc – Kể chuyện NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON VƯỢN . I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : A/ tập đọc: - Đọc rõ ràng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu,giữa các cụm từ. - Hiểu nội dung ý nghĩa: Giết hại thú rừng là một tội ác . Cần có ý thức bảo vệ mơi trường (trả lời được các câu hỏi 1,2,4,5). B/ Kể chuyện : - Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời của bác thợ săn,dựa vào tranh minh họa( SGK); ( Hs khá giỏi biết kể lại câu chuyện theo lời của bác thợ săn ). BVMT: Giáo dục ý thức bảo vệ loài động vật vừa có ích vừa tràn đầy tình nghóa (vượn mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả vì con ) trong môi trường thiên nhiên . II / CHUẨN BỊ : - Tranh ảnh minh họa sách giáo khoa . III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của GV. Hoạt động của HS. 1. Kiểm tra bài cũ: -Gọi học sinh lên bảng đọc bài “ Con cò”. -Nêu nội dung bài vừa đọc ? -Giáo viên nhận xét đánh giá bài 2.Bài mới: Tập đọc : a) Phần giới thiệu : *Giới thiệu “Người đi săn và con vượn ” ghi tựa bài lên bảng . b) Luyện đọc: -Đọc mẫu diễn cảm tồn bài . -Đọc giọng kể xúc động thay đổi giọng cho phù hợp với nội dung câu chuyện . * Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ - u cầu học sinh luyện đọc từng câu -u cầu nối tiếp đọc từng câu trong đoạn . -u cầu đọc từng đoạn trước lớp . - Gọi đọc nối tiếp từng đoạn trong bài . -u cầu đọc từng đoạn trong nhóm -u cầu một số em đọc cả bài . * Tìm hiểu nội dung -u cầu lớp đọc thầm đoạn 1 và trả lời - Ba em lên bảng đọc lại bài “ Con cò “ -Nêu nội dung câu chuyện . - Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu . -Vài em nhắc lại tựa bài -Lớp lắng nghe đọc mẫu . - Chú ý đọc đúng các đoạn trong bài như giáo viên lưu ý . - Lần lượt từng em đọc từng câu trong bài. -Lần lượt nối tiếp đọc từng câu trong đoạn . -Từng em đọc từng đoạn trước lớp - Ba em đọc từng đoạn trong bài . -Đọc từng đoạn trong nhóm - Một số em đọc cả bài . -Cả lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi . Giáo viên : Nịnh Thanh Tính - 5 - Trường tiểu học 2 Tam Giang – Năm Căn – Cà Mau - Giáo án lớp 3 câu hỏi : -Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn ? - Mời một em đọc đoạn 2 .Yêu cầu lớp đọc thầm theo . - Cái nhìn căm giận của con vượn mẹ đã nói lên điều gì ? - Yêu cầu lớp đọc thầm tiếp đoạn 3 của bài -Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vượn mẹ rất thương tâm ? - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn còn lại . -Chứng kiến cái chết của vượn mẹ bác thợ săn đã làm gì ? -Câu chuyện muốn nói lên điều gì với chúng ta ? d) Luyện đọc lại : -Đọc mẫu lại đoạn 2 của bài văn . -Mời một số em thi đọc diễn cảm cả câu chuyện -Mời một em thi đọc cả bài . Giáo viên và lớp bình chọn bạn đọc hay nhất *) Kể chuyện : 1 .Giáo viên nêu nhiệm vụ - Yêu cầu học sinh quan sát 4 bức tranh . - Mời hai em nói vắn tắt về nội dung từng bức tranh . -Gọi từng cặp kể lại đoạn 1 và 2 câu chuyện . -Một hai em thi kể lại toàn bộ câu chuyện trước lớp . -Giáo viên cùng lớp bình chọn bạn kể hay nhất đ) Củng cố dặn dò : -Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ? -Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới . -Con thú nào không may gặp bác thì coi như hôm ấy là ngày tận số . -Một em đọc tiếp đoạn 2 . Lớp đọc thầm theo . -Nó căm ghét người đi saên độc ác .Nó tức giận kẻ bắn chết nó khi con nó còn rất nhỏ cần được nuôi nấng , - Lớp đọc thầm đoạn 3 . -Nó vơ vội nắm bùi nhùi , lót đầu cho con , hái chiếc lá vắt ít sữa vào đưa lên miệng con rồi nghiến răng giật phắt mũi tên ra , hét lên một tiếng rồi ngã ra chết - Đọc thầm đoạn 4 của bài . -Bác đứng lặng , cắn môi , chảy nước mắt và bẻ gãy nỏ rồi lẳng lặng ra về . Từ đó bác bỏ hẳn nghề thợ săn . - Phát biểu theo suy nghĩ của bản thân . - Lắng nghe giáo viên đọc mẫu đoạn 2 . - Hai nhóm thi đọc diễn cảm đoạn 2 câu chuyện - Lớp theo dõi bình chọn bạn đọc hay nhất . -Lắng nghe nhiệm vụ của tiết học . -Quan sát các bức tranh gợi ý để kể lại câu chuyện . -Hai em nêu vắn tắt nội dung mỗi bức tranh . -Hai em nhìn tranh gợi ý kể lại đoạn 1 và 2 câu chuyện theo lời kể của bácthợ săn . - Hai em lên thi kể câu chuyện trước lớp . - Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay nhất - Lần lượt nêu lên cảm nghĩ của mình về nội dung câu chuyện . -Về nhà tập kể lại nhiều lần . -Học bài và xem trước bài mới . Toán BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ Giáo viên : Nịnh Thanh Tính - 6 - Trường tiểu học 2 Tam Giang – Năm Căn – Cà Mau - Giáo án lớp 3 I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Biết giải bài tốn liên quan đến rút về đơn vị . II / CHUẨN BỊ : - Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ . III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của GV. Hoạt động của HS. 1.Bài cũ : -Gọi học sinh lên bảng sửa bài tập về nhà -Giáo viên nhận xét đánh giá . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: -Hơm nay chúng ta tìm hiểu về “ Bài tốn liên quan đến rút về đơn vị “ b/ Khai thác : */ Hướng dẫn giải bài tốn 1 . -Nêu bài tốn .u cầu học sinh tìm dự kiện và u cầu đề bài ? -Hướng dẫn lựa chọn phép tính thích hợp . - Ghi đầy đủ lời giải , phép tính và đáp số lên bảng - Gọi 3 em nhắc lại . */ Hướng dẫn giải phép tính thứ hai . - Hướng dẫn học sinh lập kế hoạch giải bài tốn - Biết 7 can chứa 35 lít mật ong . Muốn tìm một can ta làm phép tính gì ? -Biết 1 can 5 lít mật ong vậy muốn biết 10 lít chứa trong bao nhiêu can ta làm như thế nào ? - u cầu nêu cách tính bài tốn liên quan rút về đơn vị . Giáo viên ghi bảng c/ Luyện tập : -Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1 . -u cầu học sinh tự làm và chữa bài . -Gọi một em lên bảng giải bài tốn . -u cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài . -Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn -Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2 – Mời một học sinh đọc đề bài . -Một học sinh lên bảng sửa bài tập 3 -Hai học sinh khác nhận xét . *Lớp theo dõi giới thiệu bài -Vài học sinh nhắc lại tựa bài. - Quan sát và tìm hiểu nội dung bài tốn . - Suy nghĩ lựa chọn phép tính hợp lí nhất . - Lớp cùng thực hiện giải bài tốn để tìm kết quả -Ba em nhắc lại : - Muốn tính số lít mật ong trong mỗi can phải lấy 35 chia cho 7 -Muốn tìm một can ta làm phép chia : 35 : 7 = 5 ( lít ) - Muốn biết 10 lít mật ong cần bao nhiêu can ta làm phép tính chia : 10 : 5 = 2 ( can ) - Hai em nêu lại cách giải bài tốn liên quan rút về đơn vị - Một em nêu đề bài tập 1 . -Cả lớp thực hiện làm vào vở . -Một học sinh lên bảng giải . Bài giải Số kg đường đựng trong mỗi túi là : 40 : 8 = 5 ( kg) Số túi cần có để đựng 15 kg đường là : 15 : 5 = 3 ( túi ) Đáp số : 3 túi -Học sinh khác nhận xét bài bạn - Một em đọc đề bài 2 . Giáo viên : Nịnh Thanh Tính - 7 - Trường tiểu học 2 Tam Giang – Năm Căn – Cà Mau - Giáo án lớp 3 -u cầu cả lớp nêu tóm tắt đề bài . - Ghi bảng tóm tắt đề bài . -Mời một em lên giải bài trên bảng . - Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn . -Nhận xét đánh giá bài làm học sinh . *Bài 3 . – Mời một học sinh đọc đề bài 4 . - u cầu cả lớp làm vào vở bài tập . -Mời hai học sinh lên bảng giải bài . -Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn . -Nhận xét đánh giá bài làm học sinh . d) Củng cố - Dặn dò: *Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập . -Lớp thực hiện làm vào vở . -Một học sinh lên bảng giải bài . Bài giải Số cúc cho mỗi cái áo là : 24 : 4 = 6 ( cúc ) -Số áo loại đó dùng hết 42 cúc là : 24 : 6 = 7 ( áo) Đáp số : 7 cái áo - Một em khác nhận xét bài bạn . -Một em đọc đề bài 4 . -Hai học sinh lên bảng tính giá trị biểu thức . a/ 24 : 6 : 2 =4 : 2 = 2 ( Đ) b/ 24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8 ( S) -Học sinh khác nhận xét bài bạn. -Về nhà học và làm bài tập số 4còn lại Thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2010 CHÍNH TẢ : (nghe viết ) NGƠI NHÀ CHUNG . I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Nghe -viết đúng bài chính tả,trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Bài viết mắc khơng q năm lỗi. - Làm đúng BT 2(b), BT 3(b). II / CHUẨN BỊ : - Bảng lớp viết ( 2 lần ) các từ ngữ trong bài tập 2 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của GV. Hoạt động của HS. 1. Kiểm tra bài cũ: -u cầu cả lớp viết vào nháp một số từ mà học sinh ở tiết trước thường viết sai . -Nhận xét đánh giá chung về phần kiểm tra. 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài -Bài viết hơm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “ Ngơi nhà chung “ b) Hướng dẫn nghe viết : -3 Học sinh lên bảng viết các từ hay viết sai trong tiết trước :rong ruổi , thong dong , trống giong cờ mở , cười rủ rượi , nói rủ rỉ ,… -Cả lớp viết vào giấy nháp . -Lớp lắng nghe giới thiệu bài -Hai em nhắc lại tựa bài Giáo viên : Nịnh Thanh Tính - 8 - Trường tiểu học 2 Tam Giang – Năm Căn – Cà Mau - Giáo án lớp 3 1/ Hướng dẫn chuẩn bị : -Đọc mẫu bài viết (Ngơi nhà chung ) -u cầu ba em đọc lại bài cả lớp đọc thầm theo . -Ngơi nhà chung của mọi dân tộc là gì ? -Những việc chung mà tất cả các dân tộc phải làm là gì ? -u cầu lấy bảng con và viết các tiếng khó -Giáo viên nhận xét đánh giá . -Đọc cho học sinh viết vào vở -Đọc lại để học sinh dò bài , tự bắt lỗi và ghi số lỗi ra ngồi lề tập -Thu tập vở học sinh chấm điểm và nhận xét. c/ Hướng dẫn làm bài tập *Bài 2 : - Nêu u cầu của bài tập 2a. -u cầu cả lớp làm vào vở . -Gọi 3 em đại diện lên bảng thi viết đúng các tiếng có âm hoặc vần dễ sai . -u cầu lớp quan sát nhận xét bài bạn . -Nhận xét bài làm học sinh và chốt lại lời giải đúng. *Bài 3: - Nêu u cầu của bài tập. -u cầu cả lớp làm vào vở . -Gọi 2 em đọc lại 2 câu văn trước lớp . -u cầu lớp quan sát nhận xét bài bạn . d) Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp. -Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới -Lớp lắng nghe giáo viên đọc . -Ba học sinh đọc lại bài -Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài - Ngơi nhà chung của mọi dân tộc là Trái Đất - Bảo vệ hòa bình , bảo vệ mơi trường , đấu tranh chống đói nghèo bệnh tật - Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con . -Lớp nghe và viết bài vào vở -Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì . - Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm . - Học sinh làm vào vở -Ba em lên bảng thi đua viết nhanh viết đúng -2a/ nương đỗ – nương ngơ – lưng đeo gùi - tấp nập – làm nương – vút lên . -Cả lớp theo dõi bạn và nhận xét bình chọn người thắng cuộc . -Một em nêu bài tập 3 sách giáo khoa . - Học sinh làm vào vở -Hai em đọc lại hai câu văn vừa đặt . -Em khác nhận xét bài làm của bạn . -Về nhà học bài và làm bài tập trong sách giáo khoa . TẬP ĐỌC CUỐN SỔ TAY . I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch; Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật. - Nắm được cơng dụng của sổ tay ; biết cách ứng xử đúng khơng tự tiện xem sổ tay của người khác .( trả lời được các câu hỏi trong SGK) II / CHUẨN BỊ : - Bản đồ thế giới để chỉ tên một số nước trong bài , một số cuốn sổ tay đã ghi chép . Giáo viên : Nịnh Thanh Tính - 9 - Trng tiu hc 2 Tam Giang Nm Cn C Mau - Giỏo ỏn lp 3 III/ CAC HOAẽT ẹONG DAẽY HOẽC : Hot ng ca GV. Hot ng ca HS. 1. Kim tra bi c: -Kim tra bi : Mố hoa ln súng - Gi 3 hc sinh lờn c bi th . -Tr li cõu hi trong th ny . -Nhn xột ỏnh giỏ phn bi c. 2.Bi mi a) Gii thiu bi: -Hụm nay chỳng ta tỡm hiu v ni dung ca bi : Cun s tay . Giỏo viờn ghi ta . b) Luyn c : -c mu ton bi vi ging k rnh mch chm ri , nh nhng -Hng dn luyn c kt hp gii ngha t -Yờu cu c tng cõu trc lp . - Yờu cu c tng on trc lp -Mi c tng on trong nhúm . - Yờu cu hai em c li c bi . c/ Hng dn tỡm hiu bi -Yờu cu c thm bi vn trao i tr li cõu hi Thanh dựng cun s tay lm gỡ ? -Hóy núi mt vi iu lớ thỳ ghi trong s tay ca Thanh ? - Vỡ sao Lõn khuyờn Tun khụng nờn t ý xem s tay ca bn ? d) Luyn c li : -Mi mt em khỏ chn mt on trong bi c . -Hng dn c ỳng mt s cõu . Yờu cu lp hỡnh thnh ra cỏc nhúm , mi nhúm 4 hc sinh phõn vai thi c din cm c bi vn . -Mi hai nhúm thi phõn vai c li c bi -Nhn xột ỏnh giỏ bỡnh chn em c hay . d) Cng c - Dn dũ: -Gi 2 -4 hc sinh nờu ni dung bi -Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ . -Dn dũ hc sinh v nh hc bi -Ba hc sinh lờn bng c bi -Tr li cõu hi v ni dung bi c theo yờu cu giỏo viờn . -Lp theo dừi gii thiu bi . -Hai n ba hc sinh nhc li . -Lp lng nghe c mu nm c cỏch c ỳng . - Tip ni nhau c tng cõu trc lp -c tng on trc lp . Tip ni c 4 on - c tng on trong nhúm . - Lp c li c bi 1- 2em . - Lp c thm c bi tr li cõu hi - Ghi ni dung cuc hp , cỏc vic cn lm , nhng chuyn lớ thỳ , . -Lớ thỳ nh : tờn nc nh nht , nc ln nht nc cú s dõn ụng nht , nc cú s dõn ớt nht , - L ti sn riờng ca tng ngi , ngi khỏc khụng c t ý s dng , trong s tay ngi ta ghi nhng iu ch cho riờng mỡnh , khụng mun cho ai bit , ngi ngoi t ý xem l tũ mũ , khụng lch s . - Lng nghe bn c mu -Lp luyn c theo hng dn ca giỏo viờn . -Ln lt mi nhúm c ra 4 em thi c theo vai ( Lõn , Thanh , Tựng , ngi dn chuyn) thi c c bi vn . - Hai nhúm phõn vai thi c li c bi - Lp lng nghe bỡnh chn bn c hay nht - 2 n 4 em nờu ni dung va hc -V nh hc v xem trc bi mi. Giỏo viờn : Nnh Thanh Tớnh - 10 - [...]... lên bảng giải bài a/ ( 138 29 + 20718 ) x 2 = 34 547 x 2 = 69094 b/ (2 035 4 – 9 638 ) x 4 = 10716 x 4 = 2864 - Học sinh khác nhận xét bài bạn - Một em giải bài trên bảng , ở lớp làm vào vở Bài giải Số tuần lễ Hường học trong một năm học là : 175 : 5 = 35 (tuần) Đáp số :35 tuần - Một học sinh nêu đề bài 3 - Một em lên bảng giải bài Bài giải Mỗi người nhận số tiền là : 75000 : 3 = 25 000 ( ồng ) Hai người nhận... giáo khoa -1 em lên bảng giải bài Lớp 3A 3B 3C 3D CỘNG HS Giỏi Khá Tb Tổng 10 15 5 30 7 20 2 29 9 22 1 32 8 19 3 30 34 76 11 121 -Vài em nhắc lại nội dung bài d) Củng cố - Dặn dò: -Hơm nay tốn học bài gì ? *Nhận xét đánh giá tiết học –Dặn về nhà học và làm bài tập -Về nhà học và làm bài tập còn lại -Xem trước bài mới Thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2010 Chính tả: (nghe viết) HẠT MƯA I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU... 28 : 4 = 7 ( km ) Đáp số : 7 km - Một em giải bài trên bảng , ở lớp làm vào vở Bài giải Số gạo trong mỗi túi là : 21 :7 = 3 (kg ) Số túi cần lấy để được15 kg gạo là : 15 : 3 = 5 (túi ) Đáp số: 5 túi gạo - Một học sinh nêu đề bài - Hai em lên bảng giải bài a/ 32 : 4 x 2 = 16, b/ 24 : 6 : 2 = 2 - 16 - Trường tiểu học 2 Tam Giang – Năm Căn – Cà Mau - Giáo án lớp 3 -Mời một em lên bảng giải 32 : 4 : 2... tác dụng của dấu hai chấm trong đoạn văn (BT1) - Điền đúng dấu chấm,dấu hai chấm vào chỗ thích hợp( BT2) - Tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?( BT3) II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 Kiểm tra bài cũ: -u cầu hai em làm miệng bài tập 1 và -Hai học sinh làm miệng bài tập 1 và bài bài tập 3 tiết LTVC tuần 31 Chấm bài tập 3 mỗi em làm một bài -Học sinh khác nhận... nhận số tiền là : 25 000 x 2 = 50 000 ( đồng ) Đáp số: 50 000 đồng - Một em nêu đề bài 4 - Lớp làm vào vở , một em sửa bài trên bảng Bài giải Đổi : 2 dm 4 cm = 24 cm Cạnh hình vng là :24 : 4 = 6 (cm) Diện tích hình vng là : 6 x 6 = 36 ( cm2) Đáp số: 36 cm2 -Vài học sinh nhắc lại nội dung bài - 20 - Trường tiểu học 2 Tam Giang – Năm Căn – Cà Mau - Giáo án lớp 3 –Dặn về nhà học và làm bài tập -Về nhà... mỗi hộp là : -Giáo viên nhận xét đánh giá 48: 8 = 6 ( cái ) Số hộp cần có để chúa 30 cái đĩa là : 30 : 6 = 5 ( cái ) Bài 2 Đáp số : 5 cái đĩa - Gọi học sinh nêu bài tập trong sách -Hướng dẫn học sinh giải theo hai bước -Mời một em lên bảng giải bài - Một em giải bài trên bảng , ở lớp làm vào vở Bài giải Số học sinh trong mỗi hàng là : 45 : 9 = 5 (học sinh ) -Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn Có... giải đúng - Lớp bình chọn bạn thắng cuộc - Một học sinh đọc bài tập 3 -Lớp theo dõi và đọc thầm theo *Bài 3 -Mời một em đọc nội dung bài tập 3 lớp đọc thầm theo -Lớp làm việc cá nhân -Dán 3 tờ giấy khổ to lên bảng lớp -Ba em lên thi làm bài trên bảng -u cầu lớp làm việc cá nhân a/ Nhà vùng này phần nhiều làm bằng gỗ - Mời 3 em lên thi làm bài trên bảng xoan -Nhận xét đánh giá bình chọn em... thể hiện của học sinh giáo khoa và nêu : Có một số nơi ( Việt Nam ) có 4 mùa xn , hạ , thu , đơng ; các mùa ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu trái ngược nhau - Các em khác nhận xét ý kiến của bạn - Làm việc theo nhóm -Một số em đóng vai Xn , Hạ , Thu , Đơng -Khi nghe nói : mùa xn ( hoa nở ) - Mùa hạ : ( Ve kêu) -Mùa thu : ( Rụng lá ) -Mùa đơng : ( Lạnh q ) - Quan sát nhận xét cách thực hiện của bạn -Về... hành chỉ hình 2 trang 1 23 sách Giáo viên : Nịnh Thanh Tính - 12 - Trường tiểu học 2 Tam Giang – Năm Căn – Cà Mau - Giáo án lớp 3 hình 2 vị trí nào của Trái Đất thể hiện Bắc bán cầu là mùa xn , hạ , thu , đơng ? -Hãy cho biết các mùa ở Bắc bán cầu vào các tháng 3, 6 , 9 , 12 ? -Bước 2 : -u cầu một số em lên trả lời trước lớp -Theo dõi và hồn chỉnh phần trả lời của học sinh H 3: Chơi trò chơi : Xn ,... xét đánh giá Bài 3a -u cầu nêu đề bài -u cầu lớp thực hiện tính biểu thức vào vở Giáo viên : Nịnh Thanh Tính Hoạt động của HS -Một em lên bảng chữa bài tập số 3 về nhà -Lớp theo dõi nhận xét bài bạn *Lớp theo dõi giới thiệu -Vài học sinh nhắc lại tựa bài -Một em đọc đề bài sách giáo khoa -Cả lớp làm vào vở bài tập -1 em lên bảng giải bài : Bài giải Số phút đi 1 km là : 12 : 3 = 4 ( phút) Số km đi . làm bài tập . 32 : 4 : 2 = 4 , 24 : 6 x 2 = 8 - Hai em khác nhận xét bài bạn . -Một em đọc đề bài sách giáo khoa -1 em lên bảng giải bài . Lớp HS 3A 3B 3C 3D CỘNG Giỏi 10 7 9 8 34 Khá 15 20. 175 : 5 = 35 (tun) ỏp s :35 tun - Mt hc sinh nờu bi 3. - Mt em lờn bng gii bi. Bi gii Mi ngi nhn s tin l : 75000 : 3 = 25 000 (ng ) Hai ngi nhn s tin l : 25 000 x 2 = 50 000 ( ng ) ỏp. bi. -Mt em c bi 1 . -C lp lm vo v bi tp . -Hai em lờn bng gii bi a/ ( 138 29 + 20718 ) x 2 = 34 547 x 2 = 69094 b/ (2 035 4 9 638 ) x 4 = 10716 x 4 = 2864 - Hc sinh khỏc nhn xột bi bn . - Mt em
- Xem thêm -

Xem thêm: GA LOP 3 TUAN 32 ( CKTKN), GA LOP 3 TUAN 32 ( CKTKN), GA LOP 3 TUAN 32 ( CKTKN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn