QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÂN VẬT TÔN NGỘ KHÔNG

6 237 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 14:00

. mỗi một hình thái văn nghệ nói trên, nhân vật trung tâm Tôn Ngộ Không đã được xây dựng theo quá trình như thế nào. Trong kịch bản TDK chẳng hạn, Tôn Ngộ Không có cả anh chị em, lại bắt cóc nữ. Quá trình xây dựng nhân vật Tôn Ngộ Không tiểu thuyết Tây Du Ký dưới cái nhìn dân thoại học NAKANO MIYOKO Nguyễn. ra là trong bản TDK đời Nguyên, Tôn Ngộ Không cũng có thể có vợ con. Ngược lại, thi thoại đời Tống cho nhân vật chính là Hầu Hành Giả (tiền thân Tôn Ngộ Không) không vợ con gì cả, chứng tỏ giữa
- Xem thêm -

Xem thêm: QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÂN VẬT TÔN NGỘ KHÔNG, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÂN VẬT TÔN NGỘ KHÔNG, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÂN VẬT TÔN NGỘ KHÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn