Quá trình và hệ thống phân phối khí docx

20 364 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 07:20

Hệ thống phân phối khí có nhiệm vụ thực hiện Hệ thống phân phối khí có nhiệm vụ thực hiện quá trình thay đổi khí. Thải sạch khí thải ra khỏi xylanh và nạp đầy hỗn Thải sạch khí thải ra khỏi xylanh và nạp đầy hỗn hợphoặc khí mới vào xylanh để động cơ làm việc liên tục việc liên tục . [...]... xupap lên mở cửa cho khí đi vào xylanh màkhông cần thông qua đũa đẩy, đòn gánh…Vào lúc cam không còn đội con đội nữa thì lò xo 7 giãn ra đậy nắp xupap lại .Hệ thống phân phối khí nay hoạt này hoat động thông qua con đội 3 thong trực tiếp truyền chuyển động cho xupap8 *Thay đổi chiều cao tuyệt đối của con đội bằng bulông 5 và ốác hãm 4 sẽ điều chỉnh được khe hở nhiệt (giữa đuôi xupap 8và ầu bulông 5) 1-Bánh... xupap 8-Xupap 9-Bạc dẫn hướng xupap 10-Bệ đặt xupap 11 -Hệ bánh răng truyền động -Ít chi tiết nên lực quán tính cơ cấu nhỏ ø -Làm việc an toàn hơn hệ thống thay đổi khí có xupap treo Vì giả sử móng hãm xupap có tuột ra, xupap cũng không rơi vào trong buồng đốt, không gây hư hỏng cho nhóm xylanh-piston nhom xylanh- Nhược điểm - Hệ thống thay đổi khí có xupap đặt làm tăng diện tích buồng đốt do đó động... thể nâng cao tỉ số nén đồàng thời giảm khả năng kích nổå - Dòng khí lưu động ít bò ngoăït nên tạo điều kiện cho ngoă việc thải sach và nap đầy thai sạch va nạp đay Nhược điểm: - Nhiều chi tiết bố trí trên thân máy và nắp máy làm tăng Nhieu tiet bo tren than may va nap may lam tang chiều cao động cơ ï q - Lưc quán tính lên bề mặët cam và con độäi lớn - Nắp máy động cơ phức tạp, khó chế tạo Kiểu xupap... đo truc tiep xupap đó trục cam trực tiếp điều khiển quá trình lam việc cua các qua làm của cac xupap, không cần thông qua con đội, đũa đẩy, đòn gánh … mà trục cam quay do truyền động của hệ bá b ùnh răêng cone cone Ưu điểm: - Cơ cấu làm việc dòu êm hơn Bởi vì không có chi tiết máy chuyển động tònh tiến qua lại có điểm dừng Nhược điểm: - Hệ trục và 2 cặp bánh răng cone có phức tạp, chế tạo khó p ... ĐỘNG • - Khi động cơ hoat động truc khuỷu quay sẽ làm bánh răng truc hoạt g, trục khuyu se lam banh rang trục • khuỷu lai bánh răng trung gian và bánh răng cam quay theo.Bánh trục cam liên kết với trục cam quay cùng chiều với trục khuỷu (đoi vơi (đối với hệ thống truyền động qua bánh răng trung gian) Đoi khi thong truyen banh rang gian) Đôi bánh răng trục khuỷu truyền động trực tiếp bánh răng trục... lai bánh răng trục cam quay theo Bánh răng trục cam liên kết với trục cam quay ngược chiềàu với trục khuỷu *Khi trục cam 1 quay, quả đà truyềàn chuyểån độäng tò h ti án đ øo t h đ tònh tiế cho con đội 2 và đũa đẩy 3 làm đòn gánh 6 quay quanh trục đòn g gánh 7, đầu đòn gánh đè xupap 13 , g p p xuống mở cửa xylanh, khi vấu cam ở vò trí cao nhất thì xupap mở hoàn toàn *Trục cam tiếp tục quay làm vấu cam... bánh số rang của banh rang trục phải lơn gap đoi banh • răng trục khuỷu • - Khi trục cam 1 quay, quả đào truyền chuyển động tònh tiến cho • con đội 2 va đũa đay 7 lam đòn gánh 9 quay quanh truc đòn gánh và đua đẩy làm đon ganh trục đon ganh 11, đầu đòn gánh đè xupap 19 xuống mở cửa xylanh, khi vấu cam ở vò trí cao nhất thì xupap mở hoàn toàn • - Truc cam tiếp tuc quay làm vấu cam đi xuong, lúc này cam . • Hệ thống phân phối khí có nhiệm vụ thực hiện Hệ thống phân phối khí có nhiệm vụ thực hiện quá trình thay đổi khí. Thải sạch khí thải ra khỏi xylanh và nạp đầy hỗn Thải sạch khí thải ra khỏi xylanh và nạp đầy hỗn hợphoặc. nhấtnhấtlàlà xupapxupap xảxả thườngthường dễdễ bịbị qu quá nóngnóng v và bịbị xupapxupap xảxả thườngthường dễdễ bịbị qu quá nóngnóng v và bịbị dòngdòng kh khí ănănmònmòn Ngoài ra trong nhiên liệu có. mmmm (( hìnhhình 44 )) :: CÁC KIỂU CƠ CẤU PHÂN PHỐICÁC KIỂU CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG Ở ĐỘNG CƠ 4KỲKHÍ DÙNG Ở ĐỘNG CƠ 4KỲ KHÍ DÙNG Ở ĐỘNG CƠ 4 KỲKHÍ DÙNG Ở ĐỘNG CƠ 4 KỲ a/Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình và hệ thống phân phối khí docx, Quá trình và hệ thống phân phối khí docx, Quá trình và hệ thống phân phối khí docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay