Hướng dẫn giải 9/60 bài toán hình ôn thi kì 2 và TS 10

6 284 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 07:00

. hình 1 / / T I K E N M C B A Hướng dẫn ôn thi TS vào lớp 10 – môn Hình học Trang 1 HƯỚNG DẪN GIẢI 9/60 BÀI TOÁN HÌNH ÔN TẬP (Đề bài đã gứi vào 19/03 /20 10 trên violet hay. Bình // // M D A ' O F E C B A / / = = O Q P M F E B C A Hướng dẫn ôn thi TS vào lớp 10 – môn Hình học Trang 5 Tam giác AMB vuông ở M nên tg A = 3 MB MA = · 0 60MAB⇒ = . Vậy AM = 2 a và MB = 3 2 a ⇒ 1 1 3 . . . 2 2 2 2 AKB a a S⇒ = = 2 1 3 16 a . 1 1 .14 7 2 2 AB = = (cm). OE = BC : 2 = 25 cm , từ đó EI = 18 cm. Tam giác OIC vuông ở I nên IC = 2 2 2 2 25 7 24 OC OI− = − = cm. Tam giác EIC vuông ở I nên EC = 2 2 2 2 18 24 900 30IE
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn giải 9/60 bài toán hình ôn thi kì 2 và TS 10, Hướng dẫn giải 9/60 bài toán hình ôn thi kì 2 và TS 10, Hướng dẫn giải 9/60 bài toán hình ôn thi kì 2 và TS 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay