đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2009 - 2010

2 268 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 04:00

PHÒNG GD ĐT KRÔNG NÔ Trường TH Lê Thị Hồng Gấm ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 CẤP TRƯỜNG Ngày 18 tháng 02 năm 2010 Môn thi: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY (CÔ) GIÁO I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng: Bài 1.( 0,5 điểm) Cho biết giá trị chữ số b trong biểu thức: aba x aa = aaaa A. 0 B. 1 C. 2 D. 5 Bài 2.( 0,5 điểm) Phân số b a sẽ thay đổi như thế nào nếu ta chia a và b cho một số tự nhiên m ( với m khác 0 ) A. Gĩư nguyên giá trị ; B. Tăng m lần; C. Giảm m lần; D.Giảm m đơn vị Bài 3.(( 1 điểm) Tìm dấu phép tính và số ab trong biểu thức ab  11 = 5ab a/.  là: A. + B. - C. x D : b/. ab là : A. 25 B. 50 C. 52 D. 80 Bài 4.( 2 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất. Kết quả biểu thức − 987111111 111987987 X X 623874678 251874677 − + X X A. 0 B. 2 1 C . 1 D. 623 1 Bài 5.( 2 điểm) Chu vi một hình chữ nhật là 54 m. Nếu gấp chiều chiều dài lên 5 lần và chiều rộng lên 3 lần thì được hình chữ nhật mới có chu vi là 194m. Diện tích hình chữ nhật ban đầu là: A. 125m 2 B. 304 m 2 C. 152 m 2 D. 215 m 2 Bài 6.( 2 điểm) Cho biểu thức: ( x + 2) + ( x + 4) + ( x + 6) + ( x + 8) + ……+ ( x + 32) = 320. Gía trị của x là: A. 2 B. 3 C. 4 D . 5 Bài 7.( 2 điểm)) Kết quả của biểu thức: 0,18 x 1,250 + 0,9 x 9,314 – 3 x 4,907 x 0,6 A 0,18 B. 1 C. 180 D. 1000. II. PHẦN TỰ LUẬN ( 10 điểm ) Bài 1.( 2 điểm) Hãy trình bày cách tìm số a, để 37a khi chia cho 2 dư 1 và chia cho 5 dư 3. Bài 2.( 4 đi ểm) Mua 3 mét vải xanh và 5 mét vải hoa hết 455000 đồng. Biết giá một mét xanh hơn một mét vải hoa là 5000 đồng. Tính giá tiền mỗi mét mỗi loại? Bài 3 ( 4 điểm) Một đám đất hình thang có diện tích 630 m 2 , biết đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Nếu mở rộng mỗi đáy thêm 12m thì diện tích đám đất tăng thêm 1,8 a .Tính đáy bé và đáy lớn đám đất hình thang ban đầu. . PHÒNG GD ĐT KRÔNG NÔ Trường TH Lê Thị Hồng Gấm ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 CẤP TRƯỜNG Ngày 18 tháng 02 năm 2010 Môn thi: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐIỂM LỜI PHÊ. vị Bài 3.(( 1 điểm) Tìm dấu phép tính và số ab trong biểu thức ab  11 = 5ab a/.  là: A. + B. - C. x D : b/. ab là : A. 25 B. 50 C. 52 D. 80 Bài 4.( 2 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất.
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2009 - 2010, đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2009 - 2010, đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2009 - 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay