Đê thi toán giữa kì 2 - lop 5

2 792 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 00:01

PHIU KIM TRA NH Kè LN 3 NM HC 2009 2010 Mụn : Toỏn - Lp 5 Thi gian: 40 phỳt (khụng k thi gian giao ) H v tờn: Lp: A/ Phn trc nghim (3 im) *Khoanh vo ch t trc cõu tr li ỳng: Bi 1: (0,5 im) Phõn s 100 32 vit di dng s thp phõn l: A. 0,0032 B. 0,032 C. 0,32 D. 3,2 Bi 2: (0,5 im) 3256 cm 3 = dm 3 A. 32,56 dm 3 B. 325,6 dm 3 C. 3,256 dm 3 Bi 3: (0,5 im) Thể tích của hình lập phơng có cạnh 7 cm là: A. 196 cm 3 B. 294 cm 3 C. 321 cm 3 D. 343 cm 3 Bi 4: (0,5 im) Hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 4 cm, chiều cao 10 cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật là : A. 4 cm 3 B. 32 cm 3 C. 302 cm 3 D. 320 cm 3 Bi 5: (1 im) Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ? A. 150% B. 66% C. 60% D. 40% (T 2) H v tờn: Lp: B/ Phần tự luận (7 điểm) Bài 1:(2 điểm) Đặt tính rồi tính: a) 465,74 + 352,48 b) 196,7 - 97,34 c) 67,8 x 1,5 d) 52 : 1,6 Bài 2: (2 điểm) a) T×m y: b) Tìm hai giá trị của x sao cho : y x 5,3 = 9,01 x 4 6,9 < x <7,1 x = ; x = Bài 3:( 3 điểm) Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3,5m. Người ta sơn trần nhà và bốn mặt tường phía trong phòng học, mỗi mét vuông hết 25000 đồng tiền sơn. Biết diện tích của các cửa là 15m 2 , hỏi sơn phòng học đó hết tất cả bao nhiều tiền sơn ? Bài giải . 0,00 32 B. 0,0 32 C. 0, 32 D. 3 ,2 Bi 2: (0 ,5 im) 3 25 6 cm 3 = dm 3 A. 32, 56 dm 3 B. 3 25 ,6 dm 3 C. 3 , 25 6 dm 3 Bi 3: (0 ,5 im) Thể tích của hình lập phơng có cạnh 7 cm là: A. 196 cm 3 B. 29 4. điểm) Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: a) 4 65, 74 + 3 52 , 48 b) 196,7 - 97,34 c) 67,8 x 1 ,5 d) 52 : 1,6 Bài 2: (2 điểm) a) T×m y: b) Tìm hai giá trị của x sao cho : y x 5, 3 = 9,01. 3 NM HC 20 09 20 10 Mụn : Toỏn - Lp 5 Thi gian: 40 phỳt (khụng k thi gian giao ) H v tờn: Lp: A/ Phn trc nghim (3 im) *Khoanh vo ch t trc cõu tr li ỳng: Bi 1: (0 ,5 im) Phõn s 100 32 vit di
- Xem thêm -

Xem thêm: Đê thi toán giữa kì 2 - lop 5, Đê thi toán giữa kì 2 - lop 5, Đê thi toán giữa kì 2 - lop 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay