bài giảng khoa học dự báo

116 1,048 4
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 23:53

KHOA HỌC DỰ BÁO TS. Mai Hà ThS. Phan Hồng Giang Hoàng Thị Hải Yến Khoa Khoa học quản lý Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH) Đại cương  Khái niệm  Phân loại dự báo  Vai trò của dự báo  Nguyên lý dự báo  Phương pháp dự báo  Các bước xây dựng dự báo • Ai đã từng nghe đến dự báo chưa? • Đã có ai làm dự báo chưa? Khái niệm (1) • Dự báo trong tiếng Hy Lạp: “Progrosis” có nghĩa là biết trước • “Pro” (nghĩa là trước) và “grosis” (có nghĩa là biết), Khái niệm (2) • một khoa học và nghệ thuật tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, trên cơ sở phân tích khoa học về các dữ liệu đã thu thập được • một dự đoán chủ quan hoặc trực giác về tương lai Nguồn: Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Văn Huân, Vũ Xuân Nam, Phân tích và dự báo kinh tế, Thái Nguyên, 2009 Khái niệm (3) Dự báo là một nhận định có cơ sở khoa học về trạng thái có thể có của đối tượng dự báo. Nguồn: Ủy ban Thuật ngữ Khoa học Công nghệ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô Khoa học dự báo, NXB Khoa học Matxcơva, 1978 Khoa học dự báo Khoa học dự báo là lĩnh vực khoa học nghiên cứu để đưa ra những nhận định của quá trình nào đó sẽ xảy ra trong tương lai bằng các phương pháp khoa học. Lịch sử của KHDB • Đến thế kỷ XVI, XVII khi các môn khoa học như toán học, vật lý, thiên văn học đã phát triển, các dự báo có tính khoa học mới dần xuất hiện • Dự báo đã được nhà toán học và chính trị học người Pháp Condorcet chỉ ra từ thế kỷ XVIII Phương Tây Ngay từ thời cổ Hy lạp người ta đã phân chia lĩnh vực dự báo thành: • Các hiện tượng tự nhiên: Thời tiết, nhật thực, nguyệt thực • Các hiện tượng xã hội: sự xuất hiện và kết thúc của các cuộc chiến tranh, sự hưng thịnh hay suy vong của một thể chế trính trị • Các hiện tượng về đời số xã hội như khả năng giàu có, về bệnh tật, sinh tử, về khả năng giàu có của các dòng họ Phương Đông • Kinh dịch mà cơ sở của nó đã được Hoàng đế Phục Hy ở Trung Quốc khám phá cách đây 6000 năm là thí dụ nổi tiếng về một lý thuyết cổ xưa ngoài nội dung cơ bản quan trọng nhất là các nguyên lý vận động của vũ trụ [...]... những loại dự báo gì? Phân loại dự báo (1) Căn cứ theo thời gian • Dự báo dài hạn: >5 năm • Dự báo trung hạn: 3-5 năm • Dự báo ngắn hạn: . tượng) dự báo • Dự báo khoa học • Dự báo kinh tế • Dự báo xã hội • Dự báo tự nhiên, thiên văn học Phân loại dự báo (4) Căn cứ theo mục đích dự báo • Dự báo định hướng • Dự báo định mức • Dự báo. Khoa học Công nghệ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô Khoa học dự báo, NXB Khoa học Matxcơva, 1978 Khoa học dự báo Khoa học dự báo là lĩnh vực khoa học nghiên cứu để đưa ra những nhận định. Vai trò của dự báo  Nguyên lý dự báo  Phương pháp dự báo  Các bước xây dựng dự báo • Ai đã từng nghe đến dự báo chưa? • Đã có ai làm dự báo chưa? Khái niệm (1) • Dự báo trong tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng khoa học dự báo, bài giảng khoa học dự báo, bài giảng khoa học dự báo

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay