Giáo án Sinh học 6 - KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG doc

5 2,979 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 22:21

. 5 : KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG I/Mục tiêu: Sau bài này,HS phải: - Nhận biết được các bộ phận của kính lúp và kính hiển vi. - Biết cách sử dụng kính lúp, nhờ các bước sử dụng kính. hiểu cấu tạo của kính hiển vi và cách sử dụng :  Mục tiêu : Nhận biết các bộ phận của kính hiển vi và cách sử dụng HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - GV phát kính hiển vi cho từng bàn. ? tại sao ? - GV hướng dẫn cách sử dụng kính và cách bảo quản kính khi sử dụng xong. - GV dùng 1 tiêu bản và hướng dẫn cách sử dụng kính để quan sát. + Đặt tiêu bản lên bàn kính sao cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 - KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG doc, Giáo án Sinh học 6 - KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG doc, Giáo án Sinh học 6 - KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn