dức tính giản dị của Bác Hồ

2 667 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 22:00

. bài: Hãy tìm một số ví dụ để chứng minh sự giản dị trong thơ văn của Bác Hồ Bài gợi ý Giản dị là một đức tính nổi bật ở Bác Hồ. Cuộc đời Bác cuộc đời của một con ngời vĩ đại ,có một lối sống. nhớ mãi và mãi mãi nguyện làm theo lời Bác để trở thành con ngoan trò giỏi ,cháu ngoan của Bác Hồ Bác Hồ của chúng ta sống giản dị ,viết cũng rất giản dị Chính vì vậy mà lời Ng- ời đã trở thành. đợc và làm theo . Ai cũng biết Bác Hồ của chúng ta sống một đời sống vô cùng giản dị Quan niệm về sự giản dị đã đợc Ngời bộc lộ trong nhiều bài thơ .Có bài thơ Bác viết : Ăn khỏe. ngủ ngon
- Xem thêm -

Xem thêm: dức tính giản dị của Bác Hồ, dức tính giản dị của Bác Hồ, dức tính giản dị của Bác Hồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn