Giáo án Hoá 9 - ÔN TẬP ĐẦU NĂM doc

6 1,323 7
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 21:21

ÔN TẬP ĐẦU NĂM A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức  Giúp Hs hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã được học ở lớp 8,  Ôn lại các khái niệm về nồng độ dung dịch 2. Kĩ năng  Rèn luyện kĩ năng phân biệt các loại hợp chất vô cơ và gọi đúng tên các hợp chất đó.  Làm được các bài toán về nồng độ dung dịch cơ bản B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: * Gv: Hệ thống bài tập, câu hỏi * Hs: Ôn tập lại các kiến thức ở lớp 8 C. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Hoạt động 1 I. ÔN TẬP CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC NỘI DUNG LÍ THUYẾT CƠ BẢN Ở LỚP 8 (20 phút) Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs Gv: Nhắc lại cấu trúc, nội dung chính Hs: Nghe của sgk hoá 8: - Hệ thống lại các nội dung chính đã học ở lớp 8 - Giới thiệu chương trình hoá 9 Gv: Tiết này chúng ta ôn lại các khái niệm về oxit, axit, bazơ và muối Gv: Bài tập 1 : Treo bảng phụ . Hướng dẫn Hs kẻ bảng, yêu cầu Hs nhóm phân loại oxit, axit, bazơ, muối Gv: Cho các hợp chất sau: NaOH, CO 2 , HCl, KCl, CuO, Cu(OH) 2 , NaHCO 3 , H 2 SO 4 . Hãy lựa chọn các công thức hoá học thích hợp để điền vào phần ví dụ của bảng phân loại Gv: Yêu cầu Hs phát biểu về thành phần và tên gọi của axit, oxit, bazơ, muối để hoàn thành bảng Hs: Nhóm cử đại diện lên bảng phân loại Hs: Nhóm thảo luận và cử đạidiện lên bảng điền CTHH thích hợp vào phần ví dụ Hs: Phát biểu OXIT AXIT BAZƠ MUỐI Phân loại Vd Oxit axit oxit bazơ CO 2 CuO Có oxi không oxi H 2 SO 4 HCl Tan không tan NaOH Cu(OH) 2 T.hoà axit KCl NaHCO 3 Thành phần 1 nguyên tố + oxi H + gốc axit K.loại + (OH) K.loại+ gốc axit Tên gọi * oxit axit: tên Pk + oxit(có tiền tố chỉ số nguyên tử) * Oxit bazơ: Tên K.L + oxit * Axit không oxi: axit+tên Pk+ hiđric *Axit có oxi: axit +tên Pk+ ic(ơ) Tên KL+ hiđroxit Tên KL+ tên gốc axit Gv: Treo bảng phụ Bài tập 2: Gọi tên, phân loại các hợp chất sau: Na 2 O, SO 3 , TT Công thức Phân Tên gọi HNO 3 , CaCO 3 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , Al(NO 3 ) 3 , Mg(OH) 2 , HCl, FeO, K 3 PO 4 , BaSO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 , CuCl 2 Hs: Làm bài tập Phần bài làm của Hs được trình bày trong bảng sau loại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Na 2 O SO 3 HNO 3 CaCO 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 Al(NO 3 ) 3 Mg(OH) 2 HCl FeO K 3 PO 4 BaSO 3 Ca(HCO 3 ) 2 CuCl 2 Hoạt động 2 ÔN VỀ NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (20phút) Gv: Nồng độ % của dung dịch cho biết những gì?. Viết công thức tính nồng độ % và các công thức tính khối lượng chất 1) Nồng độ phần trăm Hs; Nồng độ phần trăm của dung dịch (C%) cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch tan và khối lượng dung dịch  từ công thức trên Gv: Sửa sai (nếu có) Gv: Treo bảng phụ Bài tập3: Phải lấy bao nhiêu gam muối và bao nhiêu gam nước để pha thành 200 gam dung dịch muối 10% Gv: Treo đáp án Gv: Nồng độ mol dung dịch cho biết những gì? Viết công thức tính nồng độ mol và các công thức tính số mol, tính thể tích  từ công thức trên. Gv: Sửa sai ( nếu có) Gv: Treo bảng phụ Hs nhóm thảo luận và cử đại diện lên bảng ghi C% =  dd ct m m 100%  mct = % 100 mC% dd   mdd = C% m ct  100% Hs nhóm làm bài tập vào phiếu học tập 2) Nồng độ mol Hs: Nồng độ mol của dung dịch (CM) cho biết số mol chất tan có trong một lít dung dịch Hs nhóm thảo luận và cử đại diện lên bảng ghi CM = V n (mol/l)  n = CM  V  V = M C n Bài tập 4: Hãy tính số mol và số gam chất tan có trong 500 ml dung dịch KNO 3 2M Gv: Treo đáp án Hs nhóm làm bài tập 2 vào phiếu học tập Hoạt động 3 DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ (5phút) 1. Dặn Hs ôn lại khái niệm về oxit, phân biệt được kim loại và phi kim để phân biệt được các loại axit 2. Viết CTHH và phân loại các hợp chất sau: Sắt (III)oxit, Bari hiđroxit, Canxi đihiđro photphat, axit sunfuhiđric, axit nitric . của sgk hoá 8: - Hệ thống lại các nội dung chính đã học ở lớp 8 - Giới thiệu chương trình hoá 9 Gv: Tiết này chúng ta ôn lại các khái niệm về oxit, axit, bazơ và muối Gv: Bài tập 1 : Treo. các bài toán về nồng độ dung dịch cơ bản B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: * Gv: Hệ thống bài tập, câu hỏi * Hs: Ôn tập lại các kiến thức ở lớp 8 C. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Hoạt động 1 I. ÔN TẬP CÁC. M C n Bài tập 4: Hãy tính số mol và số gam chất tan có trong 500 ml dung dịch KNO 3 2M Gv: Treo đáp án Hs nhóm làm bài tập 2 vào phiếu học tập Hoạt động 3 DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hoá 9 - ÔN TẬP ĐẦU NĂM doc, Giáo án Hoá 9 - ÔN TẬP ĐẦU NĂM doc, Giáo án Hoá 9 - ÔN TẬP ĐẦU NĂM doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn