GIÁO ÁN MĨ THUẬT.6 HKÌ.II ĐẦY ĐỦ

35 127 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 20:00

. LớP 1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 6A. 6B. 6C. (1 phút) GV: Lê Thiên Hoàng 38 Giáo án Mĩ Thuật 6 Trờng THPT Số 2 Đakrông 2. Kiểm tra bài cũ: So sánh hai dòng tranh dân gian Đông Hồ và. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 6A. 6B. 6C. (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. (2 phút) GV: Lê Thiên Hoàng 34 Giáo án Mĩ Thuật 6 Trờng THPT Số 2 Đakrông 3. Bài. Hoàng 43 Giáo án Mĩ Thuật 6 Trờng THPT Số 2 Đakrông 2. Kỹ năng : Kẻ đợc bảng chữ cái in hoa nét đều áp dụng kẻ 1 dòng chữ " Mĩ Thuật " 3. Thái độ: Yêu quý và trân trọng nghệ thuật trang
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN MĨ THUẬT.6 HKÌ.II ĐẦY ĐỦ, GIÁO ÁN MĨ THUẬT.6 HKÌ.II ĐẦY ĐỦ, GIÁO ÁN MĨ THUẬT.6 HKÌ.II ĐẦY ĐỦ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn