Đề kiểm tra học kì II - ngữ văn 9

1 373 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 19:00

. TẠO Trường THCS ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC : 20 09 – 2010 MÔN : NGỮ VĂN – KHỐI : 9 ĐỀ BÀI A. Câu hỏi: ( 4 điểm) Câu 1: Trình bày một số biện pháp dùng để liên kết câu và liên kết đoạn văn. Câu. điểm yếu của người Việt Nam qua văn bản “ Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” của tác giả Vũ Khoan. B. Làm văn: ( 6 điểm) Học sinh chọn một trong hai đề sau. Đề 1: Trò chơi điện tử là món tiêu. Giả sử như em và Trang đến nhà bạn chơi. Lúc này đã là 9 giờ sáng, em muốn về để phụ giúp mẹ nấu cơm, để chiều còn đi học. Em sẽ nói với Trang như thế nào bằng cách nói hàm ý. Nếu Trang không hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì II - ngữ văn 9, Đề kiểm tra học kì II - ngữ văn 9, Đề kiểm tra học kì II - ngữ văn 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn