Bài thảo luận "Marketing sản phẩm Bancassurance của TRUSTBank" docx

28 343 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 16:20

. các sản phẩm của NH 3. Triển vọng phát triển của sản phẩm: - tại thị trường nước ngoài , mô hình bancassurance đã gặt hái đươc rất nhiều thành công, điển hình là : + Ở châu Âu, 1/3 các sản phẩm. đơn giản để đến với các sản phẩm bảo hiểm và đầu tư. Các sản phẩm bảo hiểm có yếu tố tiết kiệm bán chạy ở kênh phân phối bancassurance do quy trình bán hàng của các sản phẩm này dễ dàng thực. có văn bản về sản phẩm liên kết ngân hàng-bảo hiểm. c) Cơ hội: Do sản phẩm liên kết ngân hàng-bảo hiểm là sản phẩm mới tại thị trường ngân hàng Việt Nam nên khi cung cấp sản phẩm này ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận "Marketing sản phẩm Bancassurance của TRUSTBank" docx, Bài thảo luận "Marketing sản phẩm Bancassurance của TRUSTBank" docx, Bài thảo luận "Marketing sản phẩm Bancassurance của TRUSTBank" docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay