Mục tiêu của chương trình quảng cáo sản phẩm pot

6 233 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 07:20

Mục tiêu của chương trình quảng cáo sản phẩm Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là lần đầu tiên bước vào thị trường và quảng bá cho doanh nghiệp của mình là không biết phải làm gì. Rất nhiều doanh nghiệp cho ra sản phẩm của mình với những quảng cáo đơn giản và thậm chí phản tác dụng. Theo các chuyên gia hàng đầu về quảng cáo, việc đầu tiên cần tìm hiểu khi doanh nghiệp lần đầu tiên quyết định dành ngân sách cho quảng cáo và có mục tiêu cần hường đến. Nhìn chung quảng cáo có 5 chức năng cơ bản. Chức năng ăng ten để đưa vào các phương châm xử dụng mới hay phong cách tiêu dùng mới như nước hoa để chăm sóc cơ thể, nước sốt chế biến sẵn… Chức năng khuyết đại có thể dùng để làm tăng sự quan trọng và cường điệu những sự thay đổi trong sản phẩm hàng hóa. Chức năng tiêu điểm có thể đưa ra một lối sống mới và những hàng hóa phù hợp với lối sống đó, những quảng cáo sử dụng chức năng này có thể nhắc đến băng vệ sinh cho Phụ nữ hay quần bò. Chức năng lăng kính làm cho thông tin quảng cáo thích nghi với những nhóm người tiêu dùng khác nhau và các loại hàng hóa khác nhau Chức năng tiếng vang có thể sử dụng như nhắc đến công cụ của sản phẩm thường dùng để quảng cáo cho các loại hàng hóa như chất tẩy rửa. Tiếp đó, các doanh nghiệp cần phải xác định xem mình quảng cáo để làm gì, để tăng nhu cầu cho những ai chưa bao giờ sử dụng hàng hóa của mình hay tạo điều kiện để xuất hiện những người tiêu dùng mới theo chiều rộng. Điều này rất quan trọng khi mà thị trường chỉ mới nảy sinh và cần phải kích thích nhu cầu. Thứ nhất, tăng nhu cầu của những ai đã sử dụng sản phẩm của mình và nhu cầu với những ai chưa sử dụng không lớn lắm chỉ có một nhóm khách hàng chuyên sử dụng sản phẩm. Thứ hai, có thể tạo ra nhóm khách hàng tin cậy thường xuyên mua hàng hóa của mình và có sự có sự trung thành với mình và từ đó mới lôi cuốn các khách hàng mới. Thứ ba, tăng cường khả năng cạnh tranh để mở rộng thị phần nhờ hàng hóa cạnh tranh được khi mà nhu cầu của những người đã sử dụng sản phẩm cảu mình lại chưa sẵn sàng. Xác định những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, các doanh nghiệp sẽ tính toán được mức ngân sách và xây dựng được chiến lược quảng cáo phù hợp và hiệu quả. Ngân sách dành cho quảng cáo Ngân sách maketting phụ thuộc vào việc bạn muốn thiết lập độ chính xác đến mức nào. Việc tính toán chi tiết không cần thiết nếu không đủ dữ liệu về nó. Trước hết, nếu công ty của bạn đã hoạt động được nhiều năm thì bạn có thể dễ dàng thiết lập ngân sách Maketting dựa trên doanh số và chi phí của những năm trước đây, để tính toán chi phí dành cho mỗi khách háng và chi phí trên mỗi sản phẩm Bước tiếp theo là xác định chi phí maketting cần thiết cho 1 sản phẩm để từ đó dựa vào chỉ tiêu doanh số hay nhu cầu khách hàng mà xác định ngân sách chi tiêu. Kết quả này không thật sự chính xác nhưng sẽ giúp bạn được ngân sách cần thiết giúp đạt được mục tiêu đề ra. . Mục tiêu của chương trình quảng cáo sản phẩm Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là lần đầu tiên bước vào thị trường và quảng bá cho doanh nghiệp của. tin quảng cáo thích nghi với những nhóm người tiêu dùng khác nhau và các loại hàng hóa khác nhau Chức năng tiếng vang có thể sử dụng như nhắc đến công cụ của sản phẩm thường dùng để quảng cáo. dành ngân sách cho quảng cáo và có mục tiêu cần hường đến. Nhìn chung quảng cáo có 5 chức năng cơ bản. Chức năng ăng ten để đưa vào các phương châm xử dụng mới hay phong cách tiêu dùng mới như
- Xem thêm -

Xem thêm: Mục tiêu của chương trình quảng cáo sản phẩm pot, Mục tiêu của chương trình quảng cáo sản phẩm pot, Mục tiêu của chương trình quảng cáo sản phẩm pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn