SKKN-Thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập trắc nghiệm để dạy một bài học môn lịch sử

6 754 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 04:00

Thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Để dạy bài 23- Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( 1947 - 1945) Chơng trình lớp 8. A- Nhận thức cũ - Giải pháp cũ Trong thực tế dạy học lịch sử hiện nay, kiểu bài ''ôn tập" vẫn đang là một "pháo đài" khó công phá cho cả ngời dạy lẫn ngời học, đặc biệt là với chơng trình của sách giáo khoa lịch sử 8 mới thì sự lúng túng của ngời dạy càng có phần tăng lên. Từ sự lúng túng đó buộc đa số giáo viên khi thực hiện các tiết dạy thờng đi theo một lối mòn đó là dạy lại kiến thức bằng cáh đặt ra các câu hỏi"Vụn vặt" để rồi sau đó học sinh căn cứ vào các nội dung đã đợc giáo viên cung cấp trả lời nh một cái máy theo kiểu" thầy hỏi trò đáp" Chính thừ cách dạy đó cho nên đã dẫn đến tình trạng các tiết" ôn tập" th- ờng diễn ra trong không khí buồn tẻ, về mặt nhận thức cũng nh kỹ năng học sinh không lĩnh hội đợc gì hơn ngoài những kiến thức trớc đây giáo viên đã cho ghi ở các bài học trớc và về phía giáo viên sau khi thực hiện xong tiết dạy cũng không tự hài lòng đợc với mình. Nhng đổi mới cách dạy nh thế nào đối với các bìa ôn tập thì vẫn bế tắc bởi ngay cả sách hớng dẫn giáo viên cũng bỏ qua những bài ôn tập không hề đả động gì để mặc ngời dạy "tự biên, tự diện" Từ thực tế trên rõ ràng chất lợng các bài dạy Ôn tập lịch sử không cao, không đạt đợc mục tiêu của bài dạy và với Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( 1917 - 1945) cũng nằm trong tình trạng đó, thậm chí còn có phần "bế tắc" hơn vì đây là một bài ôn tập có thời lợng nội dung nhiều trong đó chứa đựng nhiều sự kiện quan trọng, chính vì vậy khi" dạy lại" kiến thức giáo viên phải " vắt chân lên cổ" mới thực hiện đợc trọn vẹn giáo án. Thực trạng buồn này có ở nhiều ngời. . Chính điều đó đã làm tôi trăn trở để từ đó mong muốn hình thành một " Hớng đi " Có thể cải thiện phần nào khi thực hiện các tiết dạy "ôn tập",Và đối tợng thể nghiệm lần này đem lại cho tôi nhiều tâm đắc đó là bài 23 - Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại(1917-1945) Chơng trình lớp 8 B Nhận thức mới- giải pháp mới. I. Nhận thức mới. 1. Một số điểm cần chú ý. - Bài 23- Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945) là một bài chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong chơng trình lịch sử bậc THCS nói chung và chơng trình sách lớp 8 nói riêng bởi lẽ giai đoạn này chứa đựng nhiều sự kiện lịch sử cơ bản đã và đang ảnh hởng sâu sắc tới đời sông kinh tế, chính trị xã hội của nhân loại. - Các sự kiện lịch sử trong giai đoạn 1917-1945 không diễn ra riêng lẻ biệt lập mà có mối quan hệ mật thiết với nhau, bởi vậy khi dạy bài này ngời dạy cần chú ý ngoài việc giúp học sinh nhớ hiểu từng sự kiện riêng lẻ mà còn phải giúp học sinh hiểu đợc mối quan hệ biện chứng của các sự kiện đó. - Để góp phần phát huy trí lực học sinh, khắc phục dần tình trạng " Thầy nói, trò nghe, thầy đọc trò chép"hoặc tình trạng phát vấn bừa bãi theo kiểu " Thầy hỏi trò đáp"ngời dạy phải lu ý vận dụng tích cực các phơng pháp dạy học tích cực đặc biệt là gia tăng một cách phong phú về hình thức các câu hỏi , bài tập trắc nghiệm, các sơ đồ bảng biểu, các câu hỏi nêu vấn đề để gây hứng thú, lôi cuốn học sinh tham gia tiến trình giờ học một cáh sôi nổi hào hứng. - Dù áp dụng phơng pháp gì thì khi dạy Bài 23- Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945) chúng ta phải dạy bài này đúng đặc trng của một bài ôn tập, có nghĩa là không phải "dạy lại" kiến thức mà chỉ dạy làm sao giúp học sinh "củng cố lại kiến thức, khái quát và hiểu kiến thức ở mức độ sâu sắc hơn." 2. Mục tiêu bài học Kiến thức: Đối với Bài 23- Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( 1917 - 1945) mục tiêu về kiến thức cần truyền đạt cho học sinh ta phải đạt đợc mục tiêu sau đây: Giúp học sinh nhớ một cáh hệ thống và hiểu sâu sắc hơn những kiên sthức cơ bản về lịch sử thế giới giai đoạn 1917 - 1945. - Kỹ năng: Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng phân tích, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng phán đoán. Rèn luyện kỹ năng làm bài tập lịch sử theo hình thức trắc nghiệm khách quan, trắc nghiệm tự luận. - T tởng tình cảm: tiếp tục bồi dỡng cho học sinh thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản, lònh yêu hoà bình chính nghĩa căm ghét chiến tranh, tôn trọng các giá trị văn hoá của loài ngời. II- Giải pháp mới: 1. Những sự kiện lịch sử chính giai đoạn 1917 - 1945 Phần (1) mục tiêu của chúng ta là giúp học sinh hệ thống lại các sự kiện lịch sử quan trọng trong giai đoạn (1917 - 1945). Để thực hiện mục tiêu đó ta có thể đa ra trong các bài tập trắc nghiệm sau đây: Bài tập 1: Em hãy nối các ý ở cột A với cột B, cột B với cột C sao chop phù hợp: A B C Sau khi hớng dẫn học sinh thực hiện xong bài tập này, chúng ta tiếp tục đa ra câu hỏi có tính chất nâng cao sau đây. Theo em, trong các điều kiện lịch sử trên thì sự kiện nào có tcá động sâu sắc nhất tới đời sống kinh tế, chính trị xã hội củ nhân loại? Vì sao? Đây là một câu hỏi khó. Trớc tiên ta tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm để các em chọn lựa sự kiện, sau đó rút ra. - Cách mạng tháng Mời Nga bùng nổ và thăbgs lợi sự kiện tiêu biểu nhất có ảnh hởng sâu sác tới đời sống kinh tế, chính trị xã hội của nhân loại. Tiếp tục chúng ta cho học sinh đóng góp ý kiến để giải quyết yêu cầu thứ hai của câu hỏi" vì sao". Vế này ta nên dành cho các học sinh khá và giỏi, từng học sinh một khó có thể giải quyết trọn vẹn đợc yêu cầu này bởi vậy ta nên hớng dẫn các em cùng "hợp tác" để giải quyêt vấn đề để rồi sau đó cùng rút ra. - Cách mạng tháng mời Nga năm 1917 đã biến Chủ nghĩa xã hội từ lý luận thành thực tiễn, đa lịch sử nớc Nga và nhân loại bớc sang một trang sử mới. - Cách mạng tháng Mời thành công đã trở thành chỗ dựa cho phong trào cách mạng và phong trào Giải phóng dân tộc trên thế giới có bớc phát triển mới. - Cách mạng tháng Mời thành công với sự ra đời của nhà nớc Xô Viết đã tạo ra đối trọng góp phần đánh bại chủ nghĩa phát xít sau này. - Cách mạng tháng Mời Nga đã đem lại cho phong trào cách mạng và phong trào GPDT trên thế giới những bài học kinh nghiệm quý báu. 2.1917 10.1917 2.3.1919 7.1921 1929 -1933 1.9.1939 5.8.1945 Quốc tế cộng sản thàn lập Cách mạng DCTS nga lần thứ hai Cách mạng tháng M ời Nga bùng nổ Chiến tranh thế giới hai bùng nổ Khung hoảng kinh tế thế giới Chiến tranh thế giới hai kêt thúc Đảng cộng sản trung quốc thàn lập Biểu tình Xanh-pê-téc - pua Tấn công cung điện mùa đông thông qua luận c ơng các vấn đề về dân tộc và thuộc địa Nạn thất nghiệp lan tràn Đức tấn công Ba lan Nhật bản ký văn kiện đầu hàng không điều kiện Lãnh đạo nhân dân trung quốc chống các thế lực quân phiệt phản động. - Cách mạng tháng Mời thành công đã phát huy triệt để nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là yếu tố để nhân dân Xô viết có sự đóng góp quí báu trong đời sống văn hoá của nhân loại. 2, Những nội dung chủ yếu a- Cách mạng XHCN tháng Mời và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô. Đây là một nội dung đặc biệt quan trọng trong tiến trình lịch sử thế giới hiện đại giai đoạn 1917 - 1945. Để giúp học sinh khắc hoạ một cách rõ nét nội dung của sự kiện này ta thực hiện hai bài tập sau: Bài tập 2: Em hãy đánh dấu X vào ô trống ở câu trả lời mà em cho là đúng ở các ý sau: Cách mạng tháng mời Nga đã. A- Lật đổ chế độ phong kiến Nga Hoàng, đa giai cấp công - nông lên địa vị làm chủ xã hội. B- Lật đổ chế độ t bản Nga, quýet sạch tàn d của chế độ phong kiến đa giai cấp công nông lên địa vị làm chủ đất nớc. C- Lật đổ ách thống trị của CN đế quốc, giải phóng nớc Nga, đa nớc Nga thoát khỏi cuộc chiến. D- Đã tạo chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới Bài tập 3: Đánh dấu X vào ô trống ở ý em cho là đúng A- Công cuộc khôi phục kinh tế ( 1925) thành công đã đa Liên Xô trở thành một nớc phát triển B- Sau kế hoạch 5 năm lần nhất (1932) Liên Xô đã trở thành một nớc công nghiệp. C- kế hoạch 5 năm lần thứ 2 hoàn thành đa nớc nga trở thàn cờng quốc công nghiệp D- Thành tựu của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô đã có tác động to lớn tới tình hình thế giới. b- Phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ nhất. - Trọng tâm củng cố kiến thức của phần này đó là hớng dân học sinh tìm hiểu nét mới của phong trào và phong trào giải phóng dân tộc. Để củng cố kiến thức đó ta đa ra bài tập trắc nghiệm nhiều lựa chọn sau đây: Em hãy đánh dấu x vào ô trống ở ý trả lời mà em cho là đúng. Nét mới của phong trào cách mạng và phong trào GPDT sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến trớc chiến tranh thế giới thứ Hai là. A- Có nhiều cuộc đấu tranh nổ ra mạnh mẽ ở các nớc t bản Âu - Mĩ cũng nh các nớc thuộc địa. B- Phong trào đấu tranh diễn ra với nhiều hình thức nh bãi công biểu tình, khởi nghĩa vũ trang. C. Phong trào đợc bắt đầu từ các nớc t bản Âu - Mĩ sau đó lan sang các nớc thuộc địa. D- Các Đảng cộng sản đợc thành lập, đặc biệt là sự ra đời của Quốc tế Cộng sản tập hợp lực lợng lãnh đạo đấu tranh, đã có sự phối hợp giữa phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Sau khi cho các nhóm học sinh thảo luận và thu nhận kết quả từ các nhóm. Giáo viên phân tích các ý trả lời để đa ra càng kết luận ý D là ý đúng chỉ nét mới về phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến trớc chiến tranh thế giới thứ hai. c: Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 Về nội dung này ta xoáy sâu vào vấn đề trọng tâm đó là hậu quả của khủng hoảng kinh tế này đã tác động đến đời sống kinh tế chính trị xã hội của nhân loại nh thế nào, sau đó tiếp tục nâng đa ra bài tập nâng cao cho học sinh. Để giải quyết câu trên ta tổ chức cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm sau. Hãy điền Đ ( đúng) S ( sai ) vào các ý sau: Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã A- Gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế thế giới một cách nghiêm trọng. x x x x Đ B- Gây nên nạn thất nghiệp lan tràn. C- Tạo tiền đề bùng nổ các cuộc cách mạng xã hội D- Làm xuất hiện chủ nghĩa phát xít. Sau khi học sinh trả lời, giáo viên kết luận các phơng án A-B-D những phơng án đúng, C sai. Tiếp theo ta thực hiện bài tập nâng cao nhằm rèn luyện cho đối tợng học sinh khá giỏi kỹ năng phân tích đánh giá. Theo các em trong các hậu quả mà khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 để lại, hậu quả nào nguy hiểm nhất trực tiếp đe doạ tới nhân loại? vì sao? Đây là một câu hỏi tơng đối khó đòi hỏi phải có kỹ năng phân tích đánh giá học sinh mới trả lời đợc, chúng ta có thể động viên các đối tợng học sinh mới trả lời đợc, chúng ta có thể động viên các đối tợng học sinh khá giỏi tham gia"hoá giải" bài tập này, sau đó giáo viên đa ra kết luận. - Hậu quả nghiêm trọng nhất mà khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 đem lại đó chính là sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít bởi lẽ chủ nghĩa phát xít là hiện thân của tính hiếu chiến, tính phản động, chủ nghĩa phat xít xuất hiện đã gấp rút đã tái thiết vũ trang và gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ Hai tàn khốc làm tổn thất nghiêm trọng của cải vật chất cũng nh sinh mạng của hàng chục triệu con ngời. d: Chiến tranh thế giới thứ hai Phần chiến tranh thế giới thứ hai nhằm giúp học sinh nắm đợc những mốc quan trọng trong tiến trình của chiến tranh thế giới thứ hai, giáo viên hớng dẫn học sinh thực hiện bài tập trắc nghiệm ghép đối sau đây: Hãy nối các ý của cột A và B sao cho phù hợp: 3: Củng cố. Phần củng cố bài dạy nhằm giúp học sinh củng cố các kiến thức đã học một cách liên hoàn, đặc biệt là giúp học sinh nắm đợc mối quan hệ, sự tác động qua lại giữa các sự kiện lịch sử ta dùng bài tập trắc nghiệm điền khuyết sau đây. Hãy dùng các từ sau đây, điền vào chỗ trống sao cho phù hợp Bùng nổ và thắng lợi; đì sống kinh tế, chính trị xã hội; phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc; bớc phát triển mới; quốc tế cộng sản đợc thành lập; khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933; xuất hiện chủ nghĩa phát xít; chiến tranh thé giới thứ hai; các lực lợng tiến bộ; Liên Xô. Đ Đ Đ 1-9-1939 Đức tấn công Ba Lan Ngày 06.12.1941 Hồng quân phản công ở Matx cơ va ngày 19.11.1942 hồng quân Liên xô phản công ở Xtalingrat Ngày 15.8.1945 Nhật bản đầu hàng Ngày 16.4 đến 30.4.1945 HQLX mở chiến dịch Bec lin Đức nếm đòn thất bại đầu tiên Chiến tranh thế giới thứ hai kêt thúc Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ Tạo nên b ớc ngặt của chiến tranh TG thứ hai. Phát xít Đức bị tiêu diệt - Ngày 24.10.1917 ( 7.11) Cách mạng tháng Mời Nga ,sự kiện lịch sử long trời lở đất đó đã tác động mạnh mẽ đến của nhân loại. Dới ảnh hởng của cách mạng tháng Mời Nga trên thế giới đã có , các Đảng cộng sản trên thế giới lần lợt ra đời, tập hợp lực lợng đấu tranh chống lại Chủ nghĩa đế quốc. Cũng trong thời kỳ này, CNTB có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là cuộc đã dẫn tới sự sau khi lên nắm chính quyền, các thế lực phát xít ở Đức - Italia - Nhật Bản đã gây nên cuộc tàn khốc. Nhng trớc sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu dũng cảm của các lực l- ợng đặc biệt là của nhân dân các thế lực phát xít đã bị tiêu diệt . Bài tập này nếu là đối tợng học sinh khá giỏi thi không cho các từ cho trớc, mà cho học sinh tự tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp. 4: Bài tập về nhà: Phần bài tập về nhà ta hớng dẫn học sinh thực hiện một bài tập phối hợp của trắc nghiệm khách quan với trắc nghiệm tự luận sau đây Hãy xác định nội dung lịch sử của các sự kiện lịch sử sau đây và kết nối các sự kiện đó thành một bài luận lịch sử. - 7.11.1917 ; 22.12.1922 ; 1925 ; 1932 ; 1937. - 12.1918 ; 02.3.1919 ; 7.1921. - 30.01.1933 ; 01.9.1939 ; 08.5.1945 ; 15.8.1945 5: Phơng pháp tiến hành Trên đây tôi đã trình bày cơ bản về các sử dụng các biện pháp dạy học tích cực khi dạy bài 23 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( 1917 - 1945 ) khi thực hiện tiến trình dạy học ta có thể tiến hành theo các hình thức sau đây: - Các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm đợc in thành các phiếu học tập, khi giảng dạy giáo viên phát phiếu cho các cá nhân hoặc nhóm học sinh làm, sau đó thu lại rồi công bố kết quả của các nhóm - Lập thành bảng biểu hoặc sơ đồ vào các bảng phụ hoặc giấy Tơrôki sau đó khi dạy phần nào ta treo bảng phụ phần đó để học sinh làm bài tập. - Nếu trờng nào có phơng tiện hiện đại khác nh máy in. máy phô tô, đèn chiếu sẽ thuận lợi hơn, giáo viên chỉ cần dùng đèn chiếu để tiến hành các thao tác chiếu cxác câu hỏi hoặc bài tập lên màn hình để học sinh tiến hành giải bài tập. - Việc thiết kế hệ thống câu hỏi hoặc bài tập để tiến hành dạy một bài ôn tập đòi hỏi chúng ta phải tốn rất nhiều công sức và sự đầu t để làm các phơng tiện dậy học, do vậy ngời daỵ cần có cách sử dụng hợp lý khoa học để có thể sử dụng các phơng tiện một cách lâu dài. C- Kết quả sau khi áp dụng: Việc vận dụng các phơng pháp dạy học tích cực, trong đó hết sức chú trọng đến các dạng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm là một đòi hỏi cấp thiết trong việc đổi mới cách dạy, cách học mà nghành giáo dục chúng ta đang thực hiện. Khi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trên. Chúng ta thấy học sinh tham gia học tập một cách hào hứng, tất cả các đối tợng học sinh đều bị cuốn hút vào giờ học một cách thực sự, không còn tình trạng " Lời biếng" của học sinh trong khi học. Bằng việc thiết kế các bảng biểu, các phiếu học tập, bằng việc tổ chức tranh luân thảo luận chúng ta cũng đã tạo nên " Tình huống" trong học tập giúp các em học sinh ghi nhớ kiến thức đã học một cách lâu hơn, bền vững sâu sắc hơn. Với sự chủ động tham gia giải quyêt nội dung vấn đề mà giáo viên đa ra, sự tiếp thu kiến thức của học sinh đã khắc phục đợc tình trạng " Thầy nói trò nghe" " Thầy đọc trò chép". Sự tự phát kiến thức của các em đã nâng cao nhận thức hơn rất nhiều đối với cách học cổ truyền bị động trớc đây. Kết quả trên đã đợc kiểm nghiệm thực tế của hai lớp 8B và 8D. Đây là hai lớp có trình độ học sinh tơng đơng về mặt nhận thức nhng đợc áp dụng hai ph- ơng pháp dạy học khác nhau. Lớp 8B áp dụng phơng pháp dạy học cổ truyền ít sử dụng các dạng câu hỏi bài tập trắc nghiệm và lớp 8D áp dụng triệt để phơng pháp dạy học tích cực nh đã trình bày, kết quả thu đợc sau cho thấy: Lớp Sĩ số Số học sinh có thái độ tham gia tích cực trong giờ học Khảo sát chất lợng Yếu TB Khá- giỏi 8B 45 28/45 = 62% 8/45 = 17% 28/45=63% 9/45=20% 8D 42 42/42 = 100% 2/42= 4,6% 24/42=58% 15/42=35% D- Bài học kinh nghiệm: Sáng kiến kinh nghiệm mà tôi trình bày trên đây đợc thực hiện sau một năm tiến hành giảng dạy theo bộ sách giáo khoa lịch sử lớp 8 mới. Tong quá trình giảng dạy tôi rút ra một số kinh nghiệm sau đây. 1- Nội dung của hệ thống câu hỏi, bài tập luôn phải bám sát mục tiêu của bài dạy, mục tiêu của từng tiêu mục, kể cả mục tiêu về kiến thức, mục tiêu về kỹ năng cũng nh mục tiêu về t tởng tình cảm. 2- Hệ thống câu hỏi, bài tập là " xơng sống" của một giáo án, là yếu tố hết sức quan trọng tác động đến hoạt động của thầy và trò, đến việc thành bại của một tiết dạy. Bởi vậy chúng ta phải hết sức chú trọng tới chất lợng câu hỏi, bài tập mà chúng ta sẽ sử dụng trong bài giảng. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải chú trọng tới cả số lợng câu hỏi, trong một tiết dạy, chúng ta không nên đa ra quá nhiều câu hỏi " Vụn vặt" mà nên có sự lựa chọn câu hỏi, bài tập một cách kỹ càng để đem vào bài giảng. Thờng trong một tiết dạy ta chỉ nên đa vào số câu hỏi dao động từ 5 đến 10 câu là vừa. 3- Trong bài giảng, hệ thống câu hỏi luôn phải đảm bảo đủ cả 3 chủng loại. Đó là câu hỏi tái hiện, câu hỏi nêu vấn đề, câu hỏi kiểm tra. Hệ thống câu hỏi cũng phải bảo đảm làm sao cho tất cả các đối tợng học sinh đều đợc tham gia vào quá trình nhận thức. Có nh vậy chúng ta mới khích lệ đợc tất cả các đối tợng học sinh tích cực tham gia vào tiến trình dạy học một cách tích cực, chủ động, làm cho tiết dạy trở nên sôi nổi hào hứng. 4- Để có thể sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập mà chúng ta đầu t công sức trí lực khá công phu cho một tiết dạy, do vậy khi sử dụng chúng ta phải hết sức linh động, khoa học để có thể sử dụng các đồ dùng dạy học đợc nhiều lần. Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi khi sử dụng thiết kế hệ thống câu hỏi bài tập để dạy bài 23 - ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( 1917 - 1945) chơng trình lịch sử lớp 8. Dù bản thân tôi đã nhận thấy đã có một số thành công nhất định, song đề tài này không thể tránh khỏi những hạn chế, rất mong đợc sự đóng góp chân thành của các thầy cô trong nghành. Diễn châu . Tháng 5.2005 Nguyễn văn Công . Thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Để dạy bài 23- Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( 1947 - 1945) Chơng trình lớp 8. A- Nhận thức cũ - Giải pháp cũ Trong thực tế dạy học lịch sử hiện. chiếu để tiến hành các thao tác chiếu cxác câu hỏi hoặc bài tập lên màn hình để học sinh tiến hành giải bài tập. - Việc thiết kế hệ thống câu hỏi hoặc bài tập để tiến hành dạy một bài ôn tập đòi. lựa chọn câu hỏi, bài tập một cách kỹ càng để đem vào bài giảng. Thờng trong một tiết dạy ta chỉ nên đa vào số câu hỏi dao động từ 5 đến 10 câu là vừa. 3- Trong bài giảng, hệ thống câu hỏi luôn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN-Thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập trắc nghiệm để dạy một bài học môn lịch sử, SKKN-Thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập trắc nghiệm để dạy một bài học môn lịch sử, SKKN-Thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập trắc nghiệm để dạy một bài học môn lịch sử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn