Ý kiến trả lời về thiết kế cơ sở (Áp dụng đối với các công trình thuộc dự án có vốn đầu tư 15 tỷ đồng, không kể tiền sử dụng đất) ppsx

4 298 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 20:20

Ý kiến trả lời về thiết kế cơ sở (Áp dụng đối với các công trình thuộc dự án có vốn đầu tư > 15 tỷ đồng, không kể tiền sử dụng đất). Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc (đối với dự án nhóm B) và không quá 10 ngày làm việc (đối với dự án nhóm C), kể từ ngày Ban quản lý nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản trả lời. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCX & CN TP. HCM (số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q. 1, TP. HCM). Khi nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, Ban quản lý kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ. - Thời gian nộp hồ sơ: Buổi sáng từ 7giờ30 đến 11giờ30 Buổi chiều từ 13giờ đến 17giờ (Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần) 3. Bước 3 Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản Tên bước Mô tả bước lý các KCX & CN TP. HCM. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị của Chủ đầu tư hoặc phiếu chuyển của cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư. 2. Thuyết minh thiết kế cơ sở. 3. Bản vẽ thiết kế cơ sở. Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) + 03 bộ bản vẽ để được đóng dấu trả về. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Ý kiến trả lời về thiết kế cơ sở (Áp dụng đối với các công trình thuộc dự án có vốn đầu tư > 15 tỷ đồng, không kể tiền sử dụng đất). Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc (đối với dự án nhóm B) và không quá 10 ngày làm việc (đối với dự án nhóm C), kể từ ngày Ban quản lý nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tư ng thực hiện: Tổ. lý các KCX & CN TP. HCM. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị của Chủ đầu tư hoặc phiếu chuyển của cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư. 2. Thuyết minh thiết kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý kiến trả lời về thiết kế cơ sở (Áp dụng đối với các công trình thuộc dự án có vốn đầu tư 15 tỷ đồng, không kể tiền sử dụng đất) ppsx, Ý kiến trả lời về thiết kế cơ sở (Áp dụng đối với các công trình thuộc dự án có vốn đầu tư 15 tỷ đồng, không kể tiền sử dụng đất) ppsx, Ý kiến trả lời về thiết kế cơ sở (Áp dụng đối với các công trình thuộc dự án có vốn đầu tư 15 tỷ đồng, không kể tiền sử dụng đất) ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay