Sửa chữa nguyên trạng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước pdf

4 270 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 19:20

Sửa chữa nguyên trạng nhà thuộc sở hữu Nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công ty Quản lý nhà quận Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Người đăng ký xin sửa chữa nguyên trạng phải điền đầy đủ vào mẫu đơn xin sửa chữa nhà nguyên trạng có xác nhận chữ ký và thường trú tại địa phương, chuẩn bị bản sao hợp đồng thuê nhà chính thức, bản sao hộ khẩu thường trú, bản sao chứng minh nhân dân, bản sao hóa đơn tiền thuê nhà tháng gần nhất, ảnh chụp phần nội dung xin sửa chữa của căn nhà. Nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư của Công ty Quản lý nhà quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) 2. Bước 2 Bộ phận thụ lý hồ sơ sau khi nhận hồ sơ đúng thành phần quy định sẽ liên hệ trực tiếp bằng điện thoại cho chủ hộ để hẹn thời gian khảo sát kiểm tra hiện trạng tại nhà và đánh giá hiện trạng căn nhà trước khi sửa chữa. Tên bước Mô tả bước 3. Bước 3 Bộ phận thụ lý hồ sơ ra thông báo của Công ty Quản lý nhà chấp thuận cho sửa chữa nhà, gửi bằng đường bưu chính cho Thanh tra Xây dựng và Ủy ban nhân dân phường để biết và tổ chức giám sát. Chủ hộ nhận thông báo trực tiếp tại bộ phận văn thư của Công ty. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 02 đơn (theo mẫu) đăng ký sửa chữa nhà nguyên trạng có xác nhận chữ ký và thường trú tại địa phương 2. 02 bản sao hợp đồng thuê nhà (sao y bản chính) 3. 02 bản sao bản vẽ hiện trạng nhà (sao y bản chính) 4. 02 bản sao hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân (sao y bản chính) Thành phần hồ sơ 5. 02 ảnh chụp (9cm x 12cm) phần nội dung xin sửa chữa của căn nhà 6. 02 biên bản giám định chất lượng còn lại của căn nhà do Công ty Quản lý nhà quận lập 7. 02 bản sao hóa đơn tiền thuê nhà tháng gần nhất Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Sửa chữa nguyên trạng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết. Người đăng ký xin sửa chữa nguyên trạng phải điền đầy đủ vào mẫu đơn xin sửa chữa nhà nguyên trạng có xác nhận chữ ký và thường trú tại địa phương, chuẩn bị bản sao hợp đồng thuê nhà chính thức,. hiện trạng tại nhà và đánh giá hiện trạng căn nhà trước khi sửa chữa. Tên bước Mô tả bước 3. Bước 3 Bộ phận thụ lý hồ sơ ra thông báo của Công ty Quản lý nhà chấp thuận cho sửa chữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Sửa chữa nguyên trạng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước pdf, Sửa chữa nguyên trạng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước pdf, Sửa chữa nguyên trạng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn