Tổng hợp đề thi toán L10 các Tỉnh (09-10)

15 254 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 17:00

. Giáo dục và đào tạo Hà Nội Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học: 2009 - 2010 Môn thi: Toán Ngày thi: 24 tháng 6 năm 2009 Thời gian làm bài: 120 phút Đề chính thức Đề chính thức Bài I (2,5 điểm) Cho. ~9zY]:3@E_5n+B@4+ / ZB / <n7D:39] n7J?3,X/•D HẾT Đề thi này có 01 trang Giám thị không giải thích gì thêm. SBD: ……………Phòng:…ƒƒ SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH LM#N ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ. DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2009 – 2010 ,2UTOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC  J=CW19.6.2009 33=lCEHC3U120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (2.00
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi toán L10 các Tỉnh (09-10), Tổng hợp đề thi toán L10 các Tỉnh (09-10), Tổng hợp đề thi toán L10 các Tỉnh (09-10)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn