Gia hạn sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp ppsx

4 334 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 16:20

Gia hạn sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Bộ tiếp nhận và trả kết quả tại xã, thị trấn nơi có đất toạ lạc. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: ghi rõ : Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn nới có đất toạ lạc (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng bảy hàng tuần). Cán bộ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 2. Bước 2 Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng bảy hàng tuần) Đối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ sẽ tiếp nhận ghi biên nhận. • Trường hợp chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện Tên bước Mô tả bước hồ sơ 3. Bước 3 Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện chuyển hồ sơ hoàn tất về Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất toạ lạc 4. Bước 4 Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn nơi có đất toạ lạc (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng bảy hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin gia hạn sử dụng đất. 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin gian hạn sử dụng đất (Mẫu số 13/ĐK) Thông tư số 09/2007/TT- BTNMT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Gia hạn sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp. Thông. kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Bộ tiếp. phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn nơi có đất toạ lạc (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng bảy hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin gia hạn sử dụng đất.
- Xem thêm -

Xem thêm: Gia hạn sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp ppsx, Gia hạn sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp ppsx, Gia hạn sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn