Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) ppsx

6 529 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 16:20

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký - Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân phường- xã-thị trấn; Ủy ban nhân dân quận- huyện, Chi cục thuế quận- huyện nơi có đất. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và mượn bản lưu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có thay đổi thẩm quyền đăng ký). Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí địa chính: Đăng ký biến động về đất đai: 20.000đ/lần; Quyết định số 63/2008/QĐ- UBND Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định (bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng) 2. - Bước 2 Người nộp hồ sơ có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm Thông tin Tên bước Mô tả bước Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất, số 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. - Đối với người nộp hồ sơ: Nộp Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của tổ chức sử dụng đất (nếu là tổ chức); - Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (Sáng từ 8giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13giờ 30 đến 17giờ). - Cách thức nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất. - Đối với chuyên viên nhận hồ sơ: Kiểm tra thành phần hồ sơ: + Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhân hồ sơ sẽ nhận vào và cấp biên nhận hồ sơ. + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì sẽ hướng dẫn người nộp thực hiện lại theo đúng thủ tục quy định 3. - Bước 3 Trung tâm thẩm tra hồ sơ, + Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì có Phiếu chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế. + Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì có văn bản thông báo trả hồ sơ và nêu rõ lý do; Tên bước Mô tả bước 4. - Bước 4 Căn cứ theo ngày hẹn trên biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất và khi đến nhận kết quả phải xuất trình: + Bản chính chứng minh nhân dân. + Bản chính Biên nhận hồ sơ + Giấy Ủy quyền nhận hồ sơ (nếu nhờ người đi thay) hoặc giấy giới thiệu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 01 bản chính + 01 bản sao Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (Phòng Công chứng nhà nước, Ủy ban nhân dân phường- xã- thị trấn hoặc Ban quản lý Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh); 2. 01 bản chính + 01 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; Thành phần hồ sơ 3. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (kèm bản chính để đối chiếu). Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Thửa đất chuyển nhượng còn trong thời hạn sử dụng, đất không bị tranh chấp, kê biên, giải tỏa. Bên nhận chuyển nhượng đủ điều kiện nhận quyền sử dụng đất, sử dụng đất đứng mục đích và đúng quy hoạch sử dụng đất Nghị định số 181/2004/NĐ-CP n Nội dung Văn bản qui định 2. Khi chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì phải có ý kiến bằng văn bản của UBND cấp tỉnh cho chủ đầu tư về việc cho phép hoặc không cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ng Nghị định số 153/2007/NĐ-CP n . Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai. bản qui định 1. Thửa đất chuyển nhượng còn trong thời hạn sử dụng, đất không bị tranh chấp, kê biên, giải tỏa. Bên nhận chuyển nhượng đủ điều kiện nhận quyền sử dụng đất, sử dụng đất đứng. 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. - Đối với người nộp hồ sơ: Nộp Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của tổ chức sử dụng đất (nếu là tổ chức) ; - Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) ppsx, Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) ppsx, Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay