Giáo án địa lý 7 - BÀI 11: DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG pot

7 4,887 12
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 12:20

BÀI 11: DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh nắm: - Nguyên nhân của di dân và đô thị hóa ở đới nóng. - Biết được những nguyên nhân hình thành và những vấn đề đang đặt ra cho siêu đô thị ở đới nóng. b. Kỹ năng: - Bước đầu tập phân tích các sự kiện, sự vật hiện tượng địa lí. - Củng cố kỹ năng đọc và phân tích ảnh địa lí, lược đồ, biểu đồ. c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, Sgk, tập bản đồ, bản đồ dân cư đô thị thế giới. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: -Trực quan - Hoạt động nhóm. –Phương pháp đàm thoại 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: ( 1’)Kdss. 4.2. Ktbc: ( 4’) + Dân số ở đới nóng như thế nào? - Đới nóng tập trung gần nửa dân số thế giới. - Dân số ở đới nóng tăng quá nhanh dẫn đến bùng nổ dân số tác động tiêu cực đến tài nguyên và môi trường. + Chọn ý đúng: Dân số tăng nhanh ảnh hưởng : a. Chất lượng cuộc sống. b. Đến môi trường tự nhiên. @. a, b đúng. d. a đúng. 4.3. Bài mới: (33’) HO ẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. N ỘI DUNG. Giới thiệu bài mới. Hoạt động 1. ** Phương pháp đàm thoại. - Giáo viên cho học sinh kết hợp làm tập bản đồ. + Hãy cho biết sự gia tăng dân số ở đới nóng? TL: Tăng nhanh bùng nổ dân số . - Giáo viên cho học sinh đọc thuật ngữ “di dân”. + Nguyên nhân nào dẫn đếnsự di dân ở đới nóng? 1. Sự di dân: TL: Thiên tai, chiến tranh, kinh tế chậm phát triển, ngèo đói thiếu việc làm. + Tại sao các nước châu Phi, NÁ, TNÁ lại diễn ra sự di dân với quy mô lớn? TL: - Đây là những nước đang phát triển di dân để kiếm việc làm. - Di dân do thiên tai, xung đột sắc tộc ở châu Phi. - Giáo viên kết luận: + Biện pháp như thế nào để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội? Liên hệ thực tế địa phương? TL: Di dân có tổ chức, kế hoạch để khai hoang, lập đồn điền trồng cây xuất khẩu, xây dựng công trình công nghiệp mới… - Giáo viên: Chỉ có di dân với biện pháp tích cực có kế hoạch ở đới nóng mới giải quyết được sức ép dân số. Chuyển ý. - Đới nóng là nơi có sự di dân rất đa dạng và phức tạp. 2. Đô thị hóa: Hoạt động 2. ** Hoạt động nhóm. ** Trực quan. - Giáo viên cho học sinh đọc thuật ngữ “ đô thị hóa”. - Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm, đại diện nhóm trình bày bổ sung, giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. * Nhóm 1: Tốc độ đô thị hóa ở đới nóng như thế nào? TL: - Tốc độ đô thị hóa ở đới nóng cao. - 1950 chưa có đô thị nào tới 4 tr dân. - 2000 đã có 11 siêu đô thị. - Giáo viên: Tốc độ đô thị hóa ở đới nóng cao năm 1989 – 2000 dân số đô thị ở đới nóng tăng lên gấp đôi với đà này vài chục năm nữa dân số đô thị ở đới nóng sẽ tăng gấp đôi tổng số dân đô thị ở đới ôn hòa. + Quan sát hình 3.3 hoặc lược đồ dân số đô thị w, đọc tên một số đô thị trên 8 tr dân? - Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh, số siêu đô thị ngày càng nhiều. TL: - Cai rô; Niu đê ni; Thượng Hải; Mum Bai. = Tốc độ phát triển đô thị ở đới nóng tăng rất nhanh. * Nhóm 2: Quan sát H 11.1 ( Tphố sạch nhất ). H11.2 ( khu nhà ). So sánh sự khác nhau giữa hai hình này? TL: - Đô thị tự phát để lại nhiều hậu quả năng nề cho đời sống ( thiếu địên, nước, tiện nghi sinh hoạt, dễ nhiễm bệnh…) do di dân tự do. - H11.1 Đô thị hóa như ở Sigapo thì cuộc sống ổn định, sinh hoạt đầy đủ tiện nghi, môi trường trong xạch, đẹp. * Nhóm 3: Giải pháp đặt ra cho đới nóng là gì? Liên hệ thực tế VN? TL: - Tiến hành đô thị hóa gắn liền với phát triển kinh tế và phân bố dân cư hợp lí. 4. 4. Củng cố và luỵên tập: + Sự di dân ở đới nóng như thế nào? - Đới nóng là nơi có sự di dân rất đa dạng và phức tạp. + Chọn ý đúng: Đô thị hóa tự phát để lại hậu quả: a. Đời sống khó khăn. b. Môi trường ô nhiễm nặng nề. @. Cả 2 ý trên đều đúng. 4. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Học bài . - Chuẩn bị bài mới: Thực hành. Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk. Một số tranh vùng hoang mạc. 5. RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …:……………………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………. . BÀI 11: DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh nắm: - Nguyên nhân của di dân và đô thị hóa ở đới nóng. - Biết được những nguyên nhân hình thành và. siêu đô thị. - Giáo viên: Tốc độ đô thị hóa ở đới nóng cao năm 1989 – 2000 dân số đô thị ở đới nóng tăng lên gấp đôi với đà này vài chục năm nữa dân số đô thị ở đới nóng sẽ tăng gấp đôi tổng. sung, giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. * Nhóm 1: Tốc độ đô thị hóa ở đới nóng như thế nào? TL: - Tốc độ đô thị hóa ở đới nóng cao. - 1950 chưa có đô thị nào tới 4 tr dân. - 2000
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 7 - BÀI 11: DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG pot, Giáo án địa lý 7 - BÀI 11: DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG pot, Giáo án địa lý 7 - BÀI 11: DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn